Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Poortgebouw Oude Algemene Begraafplaats Hoge Wal in Woerden

Graf Begraafplaats

Hogewal
3440AA Woerden
Utrecht

Bouwjaar: 1830


Beschrijving van Poortgebouw Oude Algemene Begraafplaats Hoge Wal

Omschrijving complexonderdeel 2 Het gepleisterde neoclasscistische POORTGEBOUW van de algemene begraafplaats staat direct aan de weg. Het is een langwerpig gebouw van één bouwlaag op een verhoogde voet, onder een schilddak gedekt met blauwe oud-Hollandse pannen en de nok evenwijdig aan de weg. Een gemetselde stoep leidt naar de centrale poortdoorgang, welke afgesloten is door een ijzeren spijlenhekwerk. Aan de ene zijde van de doorgang is het dodenbaarvertrek en aan de andere een verblijfsruimte voor de beheerder en opslagruimte voor gereedschap en ander materiaal. Opgeklampte deuren geven toegang tot deze ruimten. In de linkerzijgevel is een deur met bovenlicht aangebracht en in de rechterzijgevel een zesruits schuifvenster. In de achtergevel is één zesruits schuifvenster geplaatst. De achter- en zijgevels zijn eenvoudig gepleisterd. De poortdoorgang is uitgevoerd in schoonmetselwerk van rode waalsteen in halfsteensverband met een gesneden voeg. De gepleisterde voorgevel is voorzien van imitatievoegwerk op de hoekpilasters en verdiepte gevelvelden afgesloten door een getande lijst. De poortdoorgang wordt geaccentueerd door sierpleisterwerk in de boog en bekroond door een fronton versierd met doodssymboliek in de vorm van een vlinder met een krans in relief en in het pleisterwerk ingekraste geknakte en verdorde bloemen. Waardering complexonderdeel 2 Het object is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een negentiende-eeuws poortgebouw bij een begraafplaats, alsmede vanwege de neoclassicistische bouwstijl en ornamentiek. Tevens vanwege de cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de funeraire cultuur in de negentiende eeuw. Het object is van ensemblewaarde als onderdeel van de totale aanleg van de algemene begraafplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 512642
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Oude Algemene Begraafplaats Hogewal
Oude en vervallen graven
Oude en vervallen graven
Gesticht in 1829
Restauratie(s) 2009
Monumentale status rijksmonument
Monumentnummer  512643
Portaal  Portaalicoon   Mens & maatschappij

De Oude Algemene Begraafplaats Hogewal[1] is een begraafplaats uit 1829 op de voormalige stadswal Holle Bolwerk aan de Hoge Wal in Woerden.

Graf van familie Paling met wapen
Vervallen graf

Kenmerken

De begraafplaats heeft de vorm van een ongelijkbenige vijfhoek, omdat het gerealiseerd is op de plaats van het voormalige bolwerk en dus deze contouren volgt. Tijdens de aanleg van het bolwerk in 1576 werden delen van wat later bleek een Romeins schip gevonden. De begraafplaats wordt gedeeltelijk omringd door een muur met daarop een hekwerk en door de stadsgracht. In 1935 was de begraafplaats vol en werd de Nieuwe Algemene Begraafplaats Meeuwenlaan geopend. Sinds 2002 wordt er niet meer begraven op de Hogewal.

Eerste graven

Op 11 januari 1829 vond de eerste begrafenis plaats.[2] Het betrof hier een kind.[3] In het grafboek staat vermeld: 11 Januari. Een kint van Aart Blok Wz., welke is de eerste welke op het burgerlijke kerfkhoff is begraven. En lijd op de eerste rang.

Het eerste graf met een grafsteen was dat van de kinderloze steenfabrikant Jan de Koning, overleden op 26 februari 1829 te Barwoutswaarder, 54 jaar oud. De grafsteen werd geplaatst op 11 mei 1829. Zijn graf is echter niet lang blijven bestaan en uiteindelijk geruimd. Delen van de grafsteen zijn in de knekelput beland en uiteindelijk gebruikt voor de fundering van een hek bij de directiewoning van de gasfabriek in Woerden.[4]

Poortgebouw

Een poortgebouw uit 1830 geeft toegang tot de begraafplaats. Dit poortgebouw is ook een rijksmonument.[5] Een spijlenhekwerk sluit de doorgang af en heeft dezelfde stijl als het hekwerk op de ommuring. Naast de doorgang bevinden zich aan beide zijden dienstruimten: een baarruimte en een opslagruimte voor materialen. In 1875 is het poortgebouw verbouwd en is de oorspronkelijke vlakke en ornamentloze voorgevel voorzien van een neoclassicistische detaillering. Op het fronton staat een vlinder afgebeeld met geknakte en verdorde bloemen.[6]Dit zijn zogenaamde vergankelijkheidssymbolen, waarbij de vlinder symbool staat voor nieuw leven. In 2007 werd het dak beschadigd door een omgevallen boom. Hierop werd het dak afgedekt met blauw plastic tot aan de restauratie.

Heden en toekomst

Hoewel de grafvelden en het poortgebouw sinds 2000 een rijksmonument zijn[7][2], werd er lange tijd geen onderhoud gepleegd en raakten veel graven verzakt en beschadigd. Het gemeentebestuur besloot in 2008 om de begraafplaats te restaureren en op te knappen. In 2009 werd het poortgebouw gerestaureerd en in de jaren daarna zal ook de rest van de begraafplaats worden opgeknapt.

Afbeeldingen


Monumenten in de buurt van Poortgebouw Oude Algemene Begraafplaats Hoge Wal in Woerden

Algemene Begraafplaats

Hogewal
Woerden
Omschrijving complexonderdeel 1 De AANLEG bestaat uit een vijfzijdig vooruitspringend en verhoogd terrein, aan drie zijden omringd door wat..

Lutherse Kerk

Jan de Bakkerstraat 13
Woerden
Lutherse Kerk. Rechthoekig, pseudobasilicaal kerkgebouw van drie beuken, gescheiden door slanke ronde zuilen met lijstkapitelen, gebouwd bli..

Machinegebouw van de watertoren

Oostsingel 1b
Woerden
Omschrijving complexonderdeel 2 Het MACHINEGEBOUW met detaillering in art-nouveautrant is gebouwd in 1906 naar ontwerp van J. Schotel. Het ..

Watertoren:

Oostsingel 1a
Woerden
Omschrijving complexonderdeel 1 De WATERTOREN gebouwd in 1906 in neorenaissance- en art nouveautrant naar ontwerp van J. Schotel, staat op ..

Pand met verdieping en schilddak

Rijnstraat 11
Woerden
Pand met verdieping en schilddak. In de gepleisterde gevel twee verdiepingsvensters met halve kruiskozijnen en luikjes, 17e eeuw.

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)