Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Tuin in Haastrecht

Tuin Park Landgoed

Hoogstraat 166
2851BE Haastrecht (gemeente Vlist)
Zuid Holland

Bouwjaar: tweede helft 19e eeuw


Beschrijving van Tuin

Inleiding De TUIN aan de overzijde van het woonhuis vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in de 11e/13e eeuwse ontginningen die vanaf de IJssel hebben plaatsgevonden. In die periode zijn haaks op de rivier ter afwatering van ontginningen op regelmatige afstand van elkaar sloten gegraven. Evenwijdig aan de rivier zijn tiendwegen aangelegd. Het perceel van de overtuin valt binnen de structuur van deze ontginningen. Oostelijk en westelijk wordt het perceel begrensd door sloten, aan de zuidzijde valt de grens van de bescherming samen met de voormalige tiendweg die, buiten het tuinperceel, beplant is met knotwilgen. Zuidelijk van dit pad is een nieuwer deel van het park aangelegd dat voor bescherming van ondergeschikt belang is. Enkele jaren nadat Adriaan Bisdom zich in Haastrecht had gevestigd liet hij ter herinnering aan de geboorten van zijn zonen Jacob en Theodorus in 1696 en 1698 een beuk in de tuin planten. De hoofdstructuur van de formeel aangelegde tuin zal in die tijd hebben bestaan uit rechte lanen in de lengterichting van het perceel waarbij de tussenliggende vakken gebruikt werden voor de aanplant van hakhout. In de tweede helft van de negentiende eeuw kreeg de tuin een aanleg in Landschapsstijl, een bij deze tijd passende stijl voor een parkaanleg bij een monumentaal woonhuis. Omschrijving Besloten tuin in landschapsstijl met een gazon aan de straatzijde waarin een hartvormige vijver is aangelegd waarvan de staart met een slingerbeweging door de tuin loopt. Verder zijn in het voorste deel van de tuin bewust accidentaties aangebracht waaronder een opgehoogd bloemperk met een border van vulkanisch gesteente. Zuidelijk van het gazon is een wandelbosje aangeplant met slingerende paden, hierin zijn het graf en de grot gesitueerd. De grot ligt op een kunstmatige heuvel, beplant met onder andere een treurbeuk, een beuk en een kastanjeboom en omgeven door een waterpartij die in verbinding staat met de vijver. De tuin wordt aan de zuidzijde begrensd door een recht pad (oost-west) waarna een nieuwer aangelegd deel van de parkaanleg begint. N.B. In de jaren tachtig van deze eeuw werd in de linkerhoek van de tuin de beslotenheid doorbroken door de bouw van een bejaardencomplex. Dit complex is een verstoring van de oorspronkelijke besloten ruimtelijke opbouw van het park en de as-werking tussen het woonhuis en het park. Zowel deze geschapen openheid als het gezicht op het bejaardencomplex is voor de bescherming van ondergeschikt belang. Waardering De overtuin is cultuurhistorisch van algemeen belang als park behorend bij het woonhuis Bisdom van Vliet en ongeveer tegelijk met de bouw ervan aangelegd. De tuin is van algemeen belang als waardevol voorbeeld van een aanleg in late landschapsstijl met kenmerkende elementen zoals slingerpaden, vijvers en accidentaties. De tuin is van grote stedenbouwkundige en beeldbepalende waarde en drager van diverse tuinsierraden. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 512493
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Tuin in Haastrecht

Museum Bisdom van Vliet

Hoogstraat 166
Haastrecht (Gemeente Vlist)
MUSEUM Bisdom van Vliet. HERENHUIS (XIXc) met overdadig versierde gevel met natuurstenen onderdelen en een middenrisaliet, bekroond door se..

Woning voor de gezelschapsdame van mevrouw Paulina Maria Lefèvre de Montigny-Bisdom van Vliet in Eclectische stijl

Hoogstraat 166
Haastrecht (Gemeente Vlist)
Inleiding WONING voor de gezelschapsdame van mevrouw Paulina Maria Lefèvre de Montigny-Bisdom van Vliet, in 1907 gebouwd in Eclectische st..

Vijf tuinsieraden in een aan het Neo-Manierisme verwante stijl

Hoogstraat 164
Haastrecht (Gemeente Vlist)
Inleiding TUINSIERADEN in een aan het Neo-Manierisme verwante stijl uit de tweede helft van de 19e eeuw, geplaatst op een rond het gazon in..

Tuinbeeld van Neptunus

Hoogstraat 164
Haastrecht (Gemeente Vlist)
Inleiding TUINBEELD van Neptunus door Ignatius van Logteren (1685-1732) in Barok-stijl vervaardigd in 1720. Het beeld staat samen met het ..

Tuinbeeld van de halfgod Hercules

Hoogstraat 164
Haastrecht (Gemeente Vlist)
Inleiding TUINBEELD van de halfgod Hercules door Ignatius van Logteren (1685-1732) in Barok-stijl vervaardigd in 1720. Het beeld staat same..

Kaart & Routeplanner

Route naar Tuin in Haastrecht

Foto's (1)