Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Boerderij "Altijd Zorg": wagenschuur annex paardenstal in Zoeterwoude

Boerderij

Weipoortseweg 72
2381NG Zoeterwoude
Zuid Holland

Bouwjaar: 1900-1925


Beschrijving van Boerderij "Altijd Zorg": wagenschuur annex paardenstal

Inleiding Een rechts van de zeventiende eeuwse boerderij staande WAGENSCHUUR annex PAARDENSTAL, behorende tot het boerderijcomplex "Ƅltijd Zorg" (beschermd onder monumentnummer 512352). De waarschijnlijk vroeg-twintigste eeuwse, dwars ten opzichte van de boerderij geplaatste schuur is gebouwd in een Traditioneel-Ambachtelijke bouwstijl. Omschrijving Vanuit een rechthoekige plattegrond, in gepleisterde baksteen opgetrokken schuur, samengesteld uit een hoger opgaand rechter gedeelte onder een met geglazuurde bouletpannen gedekt, gebroken zadeldak en een lager linkerbouwdeel met een eveneens met geglazuurde bouletpannen gedekt lessenaardak. De gepleisterde gevels zijn voorzien van schijnvoegen en staafankers. De op de boerderij georiĆ«nteerde voorgevel bevat in het lagere linker deel een rechtgesloten dubbele inrijdeur, in het rechter deel een hogere, eveneens dubbele inrijdeur met een bredere linker en een smallere rechter deur. Hierboven een dubbel zolderluik met bovenlicht. De rechter gevelhoek wordt geaccentueerd door een uitgemetseld kraagstuk ter hoogte van de dakvoet. Evenwijdig aan de weg staande, rechter langsgevel met vier getoogde vensters met ijzeren ramen en een op gemetselde consoles met kraalprofiel rustende dakgoot. Zuidelijke kopgevel met op de begane grond een deur met rechts ervan een halfrond venster met ijzeren raam en links ervan een getoogd venster met ijzeren raam als die in de zijgevel. Op de zolderverdieping een openslaand luik. De gevel wordt bekroond door een kleine tuit. Lage, oostelijke langsgevel met vier getoogde vensters met ijzeren ramen als die in de andere langsgevel, alsmede een uit een boven- en een onderdeur samengestelde deur. De dakgoot rust op gemetselde consoles als die aan de andere langsgevel. Aan de gevel hangt een overluifeld houten rek. Waardering De schuur is van algemeen belang vanwge de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden als onderdeel van een voor de streek karakteristiek boerderijtype met bijbehorende opstallen. Voorts heeft de schuur situationele waarde vanwege de bijzondere historisch-ruimtelijke samenhang met de overige agrarische bebouwing aan de Weipoortseweg en heeft de schuur ensemblewaarde vanwege de functionele en visuele samenhang met de overige complexonderdelen. De schuur is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 512355
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Boerderij "Altijd Zorg": wagenschuur annex paardenstal in Zoeterwoude

Boerderij "Altijd Zorg". Puntgevel met vlechtingen. Langgerekt rieten dak

Weipoortseweg 72
Zoeterwoude
Boerderij "Altijd Zorg" (XVII ?). Puntgevel met vlechtingen. Langgerekt rieten dak.

Boerderij "Altijd Zorg": karnhuis

Weipoortseweg 72a
Zoeterwoude
Inleiding Omstreeks 1900 gebouwd, links van de boerderij staand en door middel van een tussenlid met het zomerhuis verbonden voormalig KARN..

Boerderij "Altijd Zorg": boenhok

Weipoortseweg 72a
Zoeterwoude
Inleiding Vroeg-twintigste eeuws voormalig BOENHOK, onderdeel van het boerderijcomplex genaamd "Altijd Zorg" (beschermd onder monumentnumme..

Boerderij "Altijd Zorg": zomerhuis

Weipoortseweg 72a
Zoeterwoude
Inleiding Omstreeks 1900 gebouwd ZOMERHUIS, links van de boerderij gesitueerd en onderdeel van het boerderijcomplex "Altijd Zorg" (bescherm..

Boerderij "Altijd Zorg": hooiberg

Weipoortseweg 69b
Zoeterwoude
Inleiding HOOIBERG behorend bij het boerderijcomplex "Veldzigt" (beschermd onder monumentnummer 41049). In oorsprong stonden er twee hooibe..

Kaart & Routeplanner

Route naar Boerderij "Altijd Zorg": wagenschuur annex paardenstal in Zoeterwoude

Foto's (1)