Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Anagber in Schiermonnikoog

Overig

Badweg 115
9166NH Schiermonnikoog
Friesland

Bouwjaar: oorspr. 1917 verm. 1920 (verplaatst naar huidige locatie) 1978 (rest.) 1993 (schuur) 1917 oorspr. 1917 verm. 1920 (verplaatst naar huidige locatie) 1978 (rest.) 1993 (schuur)


Beschrijving van Anagber

Inleiding De RECREATIEWONING Anagber is gelegen bovenop een duin met uitzicht op de Noordzee, aan de westzijde van de Badweg, die vanaf het dorp Schiermonnikoog in noordwestelijke richting loopt. 'Anagber' ligt midden op een opstrekkende kavel, met de kopse gevel naar de Badweg georiënteerd en is via een smeedijzeren hek (met het opschrift ANAGBER) en een oplopend pad te bereiken. 'Anagber' is in 1917 in opdracht van Jhr. van Vierssen Trip in een traditionele stijl gebouwd, op een andere locatie én met de naam Josanna: namelijk aan de strandboulevard, die rond 1911 was aangelegd dwars op de Badweg. Door een oprukkende vloedlijn kalfden de duinen echter al snel af en werd de boulevardbebouwing bedreigd. Twee huizen, Anagber en Opduin, werden tijdig afgebroken en op een veiliger plaats herbouwd. Waarschijnlijk is dit met 'Anagber' in 1920 gebeurd. De architect is onbekend. In 1947 kreeg het huis van de nieuwe eigenaar de naam Anagber, een samenstelling van de eerste lettergrepen van de namen van zijn dochters. De huidige ontvangsthal achter de oostgevel fungeerde oorspronkelijk als bijkeuken. Een halfopen veranda in de zuidoosthoek is dichtgezet. In 1978 is het huis met zorg gerestaureerd/gerenoveerd, waarbij de achtergevel is gewijzigd: de muren, een venster en een dubbele deur zijn vernieuwd, maar in bijpassende vormentaal. Inwendig is het houtwerk op de verdieping grotendeels vervangen. In 1993 is de schuur geheel vernieuwd. De schuur en het hek vallen buiten de bescherming van rijkswege. Omschrijving De recreatiewoning Anagber is opgetrokken uit bruine baksteen op een rechthoekige plattegrond in één bouwlaag met zolderverdieping, met een rollaag rondom op ongeveer anderhalve meter hoogte. De stenen in de (vernieuwde) achtergevel zijn iets roder. Dwars op het zadeldak steekt een iets lager zadeldak uit het noordelijke dakschild, zodanig dat hier een topgevel is ontstaan. Een dakkapel met dubbel vierruitsvenster bevindt zich in het zuidelijke dakschild. Het dak is gedekt met rode geglazuurde Hollandse pannen; op de nok twee gele bakstenen schoorstenen; gootlijst op houten klossen, met op de hoeken geprofileerde gootklampen. De drie topgevels zijn afgewerkt met decoratieve windveren en makelaars. Vóór de oostelijke voorgevel is een bordes van gele steen met trap, met aan weerszijden een geverfde stenen bol. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld, met centraal een negenruits rondboogdeur, omvat door een rondboogstrek met kunststenen sluitstenen. Aan elke zijde van de voordeur een achtruitsvenster onder strek met één halfhoog raamluik. Muurankers vormen het jaartal 1917. Op de verticale beschieting van de geveltop een houten bord met de naam Anagber; direct onder de beschieting een driedubbel vierruitsvenster. In de linker zijgevel bevindt zich een drietal dubbele vierruits- en zesruits vensters van verschillend formaat onder strek; een vierruitsdeur en een dubbele zesruitsdeur onder betonnen latei. Oorspronkelijk werd de gevelindeling mede geritmeerd door nu verdwenen raamluiken. De rechter zijgevel is in drieën gedeeld door de centrale topgevel. In het voorste gedeelte een dubbel vierruitsvenster. De beschieting van de topgevel omvat deels de negenruits rondboogdeur en een dubbel vierruitsvenster met luiken. Centraal in de topgevel een ovaal zesruitsvenster met houten, gedecoreerde medaillonlijst. Een flauwe driezijdige erker, doorlopend tot direct onder de gootklossen domineert het achterste gedeelte van deze zijgevel. In de erker een achtruitsvenster met vierruits bovenlicht, en twee gestapelde ruiten met bovenlicht als zijvensters. De geveltop van de -verder gewijzigde- achtergevel met beschieting en vensters is identiek aan die van de voorgevel. De PLATTEGROND is grotendeels origineel, waarin een centrale hoge hal aan de noordzijde de toegang tot de hoofdvertrekken verstrekt. In het INTERIEUR zijn nog vele onderdelen origineel, waaronder deuren, vensterbanken, in de woonkamer een houten geprofileerde schoorsteenmantel, en ingebouwde ledikanten in de slaapkamers. Waardering De in 1917 gebouwde recreatiewoning Anagber te Schiermonnikoog is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang: - als bijzondere uitdrukking van het zich ontwikkelende toerisme in de eerste helft van deze eeuw; - vanwege de relatie met de historie rondom de duinafslag in deze omgeving; - vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp; - vanwege de hoge mate van kwaliteit en gaafheid van de detaillering en ornamentiek in het exterieur en het interieur; - vanwege de redelijke mate van architectonische gaafheid van het exterieur; - vanwege de hoge kwaliteit van de visuele relatie van het object met het landschap van duinen en zee rondom. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 512347
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
De villa Anagber aan de Badweg in Schiermonnikoog

Anagber is een monumentale villa aan de Badweg in Schiermonnikoog.

Geschiedenis

De toegang met een smeedijzeren hek met de naam Anagber

Anagber werd oorspronkelijk in 1917 gebouwd als villa Josanna aan de boulevard van Schiermonnikoog. De muurankers in de voorgevel herinneren nog aan het bouwjaar van de woning. Opdrachtgever was de Groninger bankdirecteur jhr. O.B. van Vierssen Trip. Door de afkalving van de noordzijde van het eiland is de boulevard in de Noordzee verdwenen. Om de villa Josanna, evenals de nabijgelegen villa Opduin, te redden werd het huis afgebroken en opnieuw opgebouwd. Sinds 1920 staat de woning ten zuiden van de Badweg en Opduin (sinds 1922) ten noorden van de Badweg.[1] In 1947 kreeg de woning een nieuwe eigenaar, deze gaf het huis zijn nieuwe naam Anagber, naar de eerste lettergrepen van de namen van zijn dochters. In 1978 werd het huis gerestaureerd.

De woning is erkend als een rijksmonument.


Monumenten in de buurt van Anagber in Schiermonnikoog

Opduin

Badweg 30
Schiermonnikoog
Inleiding De RECREATIEWONING Opduin staat in het duingebied oostelijk van de Badweg, die van het dorp Schiermonnikoog in noordwestelijke ri..

Noordertoren

Vuurtorenpad 28
Schiermonnikoog
Uit 1853-1854 daterende, ronde, conische, bakstenen vuurtoren op hardstenen plint, naar ontwerp van H.G.Jansen met medewerking van D. van Ge..

Sint-Egbertuskapel

Badweg 69
Schiermonnikoog
Inleiding De Rooms-Katholieke KERK St. Egbert te Schiermonnikoog is een kleine kruiskerk aan de westzijde van de Badweg, die vanaf het dorp..

Enno

Badweg 43
Schiermonnikoog
Inleiding De RECREATIEWONING Enno te Schiermonnikoog staat aan de westzijde van de Badweg die sinds het begin van deze eeuw werd bebouwd, t..

Zuidertoren (1950-1992: watertoren)

Torenstreek 22
Schiermonnikoog
Watertoren, in 1853 naar ontwerp van H.G. Jansen en met medewerking van D. van Gessel, N.J. Leijer en aannemer L.J. Borst Verdoorn, als vuur..

Kaart & Routeplanner

Route naar Anagber in Schiermonnikoog

Foto's (2)