Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Heilige Odulphus in Best

Kerkelijk Gebouw

Hoofdstraat 33
5683AC Best
Noord Brabant

Bouwjaar: bouwjaar=1880-1911
Architect: K. Weber


Beschrijving van Heilige Odulphus

Inleiding R.K. H. Odulphus KERK met KERKTOREN, in Neo-Gotische stijl, gebouwd tussen 1880 en 1911, naar ontwerp van architect K. Weber. Omschrijving De kerk is een driebeukige kruiskerk in Neo-Gotische stijl met toren en dakruiter van architect K. Weber, 1880-82, toren 1884-85. De kerk is een baksteenbouw met natuurstenen sierdelen. Het schip telt zes travee├źn, het uitspringende transept heeft een driezijdige sluiting, het koor telt vier travee├źn van wisselende breedte en een 3/8 sluiting. Naast de toren een zijkapel. Het koor is voorzien van een omgang, zijkapellen en sacristie. De toren heeft overhoekse steunberen en vier geledingen. De eerste geleding is vlak, de tweede smalle, deels gekoppelde spitsboognissen. In de hoek tussen toren en linker zijbeuk bevindt zich een achthoekige traptoren op vierkante voet. De hoofdingang bestaat uit een rijzig portaal met ingang en een vierlichts raam dat de eerste en tweede geleding doorbreekt. De derde geleding heeft spitsboognissen, de vierde bevat de galmopeningen onder een wimberg met wijzerplaat. De steunberen hebben evenals de toren smalle, met natuursteen versierde gekoppelde nissen en eindigen ter hoogte van de balustrade rondom de achthoekige spits in hoekpinakels. In details toont de toren ontleningen aan de Kempense gotiek. Het kerkgebouw is beduidend eenvoudiger gedetailleerd met spaarzame toepassing van natuursteen. Afdekkingen en versnijdingen van de steunberen,de lijsten en traceringen zijn van hardsteen. Alle ramen tonen tweedelige traceringen. De luchtbeuk wordt geschraagd door luchtbogen. De dakruiter op de viering is een achtkant met lood beklede pinakels en luchtbogen. Inwendig toont de kerk baksteenpolychromie met natuursteen en verguldsel, terwijl de muurvlakken gepleisterd en gewit zijn. De opstand is driedelig. Ronde pijlers met kolonetten dragen de eenvoudig geprofileerde scheibogen. Het triforium bestaat uit een reeks van spitsboognissen waarboven delichtbeukramen. Schip, transept en zijbeuken hebben kruisribgewelven met ribben in baksteen. Het koor, dat overigens dezelfde driedeling vertoontheeft netgewelven met natuursteenribben. De schiptravee voor de bogen iswat smaller en bevat het natuurstenen oksaal (1886) met drie spitsbogen met ajourtraceringen en twee engelen, Cecilia en David. In de koorsluiting onder de rijzige ramen een omgang met galerij, waarbij kleine ramen licht werpen in het koor en de omgang. De pilaren in de kapellen links en rechts van het koor tonen portretten van bouwpastoor Van de Velde en de architect door J. van der Mark te Eindhoven (1882). De inventaris van de kerk is Neo-Gotiek. Het Vollebregt-orgel (1852) met een front van drie pijpentorens en vlakke velden met ornamentaal snijwerk, de kruisweg (1850) de restanten van de preekstoel en de biechtstoelen zijn afkomstig uit de vorige kerk. Orgelkas, gemaakt door J. Vollenbregt in 1852, en delen van het pijpwerk zijn van waarde uit het oogpunt van monumentenzorg. Het hoogaltaar heeft een tombe met het H. Graf uit 1882 door Van der Mark, hetretabel bevat voorstellingen van geboorte, avondmaal, verrijzenis en Pinksteren en op de luiken schilderingen van J. Oosterman met Zacharias en Malachias en dateert uit 1917. De altaren van Maria en Odulphus (metannunciatie en visitatie) zijn in 1889 en 1890 vervaardigd door H. van der Geld. In transepten schilderingen van P. van den Boer uit 1896 met de offers van Abraham en Melchisedech. De doopvont, Neo-Gotiek (1887), de banken zijn van circa 1820. De ramen zijn in 1948-49 vervaardigd door Luc. van Hoek. Tenslotte is er een grote reeks beelden uit de 19e eeuw en jonger, waaronder werk van H. van der Geld en J. Custers. Waardering De kerk is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden. Het gebouw heeft architectuurhistorisch belang door de stijl en de detaillering en is van kunsthistorisch belang door de rijke oorspronkelijek inventaris. Het gebouw is tevens van belang als voorbeeld van het oeuvre van de architect Weber, die hier motieven uit de Brabantse streekeigen gotiek vermengt met motieven van elders. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de ontwikkeling/uitbreiding van het kerkdorp. Het is van belang vanwege de architectuurhistorische, bouwtechnische, typologische en functionele zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 512321
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Heilige Odulphus in Best

Pastorie bij de R.K. kerk H. Odulphus

Hoofdstraat 35
Best
Inleiding PASTORIE bij de R.K. kerk H. Odulphus, gebouwd in 1856 en 1911 en toont Ambachtelijk Traditionele vormen. Ontwerp van architect K..

Beeld van de H. Odulphus

Hoofdstraat 35
Best
Inleiding BEELD van de H. Odulphus uit ca. 1911. Het beeld van Franse kalksteen stond voor 1960 in de topgevel van het gesloopte parochiehu..

Woonhuis en kantoor met tuin

Hoofdstraat 68
Best
Inleiding WOONHUIS en KANTOOR met TUIN uit 1942 met ingangspartij in neo-barokke stijl door beeldhouwer Toon van de Wiel. Het ontwerp in tr..

Romp van Molen van Den Otter/ De Volharding, voormalige ronde bakstenen stellingmolen

H. Hartstraat 1
Best
Omstreeks 1850 opgetrokken romp van een voormalige ronde bakstenen stellingmolen; de romp is afgedekt door een flauw-hellend polygonaal kapj..

Perceelsgedeelte van de boerderij van het Brabantse langgeveltype

Sint-Oedenrodeseweg 13
Best
Perceelsgedeelte van de boerderij van het Brabantse langgeveltype St. Oedenrodeseweg 15.

Kaart & Routeplanner

Route naar Heilige Odulphus in Best

Foto's (6)