Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Landfort, tuin en park in Megchelen

Tuin Park Landgoed

Landfortseweg 4
7078BT Megchelen (gemeente Oude IJsselstreek)
Gelderland


Beschrijving van Landfort, tuin en park

Omschrijving onderdeel 2 HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. In structuur en deels in detail gaaf bewaarde parkaanleg in landschapsstijl waartoe aan het eind van de 18de eeuw een eerste aanzet is gegeven met een slingerbosje, het zogenaamde 'Schipbosch'. Rond 1823 heeft de architect J.T. Ubbing de aanleg in delen verlandschappelijkt waarvan de meanderende waterloop en het parallel daaraan lopende slingerpad, die het huis met het 'Schipbos' ten zuidwesten van het huis aan elkaar verbindt, resteert. Het Schipbos bestaat uit een kleine bospartij met veel taxusaanplant en kronkelpaden. Dit bosje dankt zijn naam aan een verhoging die thans vrijwel geheel is afgevlakt (bijschrift tekening Ubbing 1823 'aanhoogte welke als een schip in 't water formeert '). Aan de zuidwest- en zuidoostzijde wordt de buitenplaats begrensd door een pad met deels dubbele laanbeplanting. Deze aanleg is reeds op een tweede kaart van Ubbing (1825) weergegeven. In de loop van de 19de eeuw is de aanleg door de tuinarchitect J.D. Zocher jr. in late landschapsstijl gewijzigd, zoals thans nog aanwezig (de ontwerptekening is bewaard gebleven). In het uitgevoerde ontwerp zijn de rechtlijnige landbouwgronden tot ovalen en ellipsvormen gecreëerd en opgenomen in het parklandschap. De tuin- en parkaanleg is te onderscheiden in een parkdeel in de directe omgeving van het huis gelegen binnen de singel met ten zuiden daarvan het parkbos en ten westen daarvan akkers, weilanden en productiebossen. Deze laatste twee delen worden van elkaar gescheiden middels een oprijlaan, die met een flauw verlopende bocht naar het huis leidt dat haaks op de laan is georiënteerd. Vanaf de laan zijn open zichten in noordelijke en westelijke richting over de weilanden met randbeplanting en boomgroepen (veel nieuwe aanplant), terwijl de zuid- en oostkant van de laan een vrij gesloten beeld biedt van het parkbos. Vlakbij het huis, voor het reeds afgebroken koetshuis annex paardenstal en tuinmanswoning, ligt een eenvoudige rechtlijnige aanleg rondom een rechthoekige visvijver als restant van een formele aanleg. Hier was ook de moestuin gesitueerd oorspronkelijk met een tuinmuur en kas (thans niet meer aanwezig). Het huis is gesitueerd op een eiland waarvan de gracht in slingervorm vergraven is. Het terrein is ingericht met oude en exotische bomen zoals Chinese vleugelnoot, moerascypres en links voor het huis een plataan (ca. 300 jaar). Vanaf de toegangsbrug is het zicht op de voorgevel van het huis geconcentreerd wat bewerkstelligd wordt door de coulissenwerking van de dichte randbeplanting. Links achter bossages staat een duiventil verscholen, die in de rondgaande wandeling langs de buitenzijde van de buitenplaats een markant element vormt. Achter het huis ligt een gazon met enkele solitairen en centraal een grote boomgroep. Op oude foto's is te zien dat op het gazon ronde bloembedden lagen. Dit deel heeft een open karakter door de zichtassen die in noordoost- en zuidoostwaartse richting zijn uitgespaard. Terzijde van het huis staat een thans (1999) in vervallen staat verkerend prieel waarvandaan men een mooi zicht op de aanleg heeft. Aan de slingerende gracht lag een botenhuis. Vanaf de oostpunt van het eiland loopt het reeds genoemde slingerpad naar het Schipbos, dat aan de westzijde wordt geflankeerd door een langwerpig weiland dat zich vernauwt en verwijdt. Het grafeiland in de zuidwesthoek van de aanleg vormde oorspronkelijk het middelpunt van een lobbenvormig padenstelsel, maar door het verdwijnen van paden is het eiland meer op zichzelf komen te staan. Waardering De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Landfort is van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - als representatief voorbeeld van een deels in structuur en deels in detail gaaf bewaard gebleven tuin- en parkaanleg in landschapsstijl dat vanaf de eerste aanzet aan het eind van de 18de eeuw door de tuinarchitect J.D. Zocher jr. in de 19de eeuw is vervolmaakt; - als voorbeeld van een van de weinige buitenplaatsen in Gelderland met een familiebegraafplaats gelegen op een eilandje; - vanwege de aanwezigheid van ontwerptekeningen van de architect/ontwerper T.J. Ubbing uit 1823 en 1825 en een ontwerptekening van de definitieve situatie van de tuinarchitect J.D. Zocher jr.; - vanwege de aanwezigheid van exotische bomen daterend uit de tijd van de aanleg in landschapsstijl; - vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 512223
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Huis Landfort
Huis Landfort, 2010
Huis Landfort, 2010
Locatie Megchelen, Nederland
Algemeen
Kasteeltype Havezate
Eigenaar Landgoed:Geldersch Landschap, Huis: Dhr. P. Rutten
Huidige functie Privé bewoning
Gebouwd in Voor 1434
Gebouwd door J.T. Übbing (Architect)
Monumentnummer  512220
Bijzonderheden Het landgoed is open gesteld voor publiek
Website Landfort.nl
Huis Landfort in 1720
Huis Landfort in 1720

Het Huis Landfort, eigenlijk Lancfort, is een kasteel en landgoed noordelijk gelegen van Megchelen in de Gelderse Achterhoek, in de gemeente Oude IJsselstreek, direct aan de landsgrens met Duitsland.

Geschiedenis

De oudste vermelding van het kasteel is afkomstig uit 1434 als het kasteel verkocht wordt aan Derick Van Bronckhorst en Batenburg. In het midden van de achttiende eeuw was het een jachthuis van de heren van Anholt. Na veel eigenaarswisselingen werd het kasteel in 1823 gekocht door Dr. Johann Albert Luyken die het schonk aan zijn zus Christina Margaetha. Zij liet het kasteel verbouwen door de architect J.T.Übbing. Deze liet de kasteelgracht dempen en breidde het huis uit door middel van twee kwartcirkelvormige vleugels.[1] In 1641 had al een grondige verbouwing plaatsgevonden waarbij een vierkant huis gebouwd werd, met op iedere hoek een toren voorzien van een uiendak. Deze originele bebouwing gaat nog grotendeels schuil in het tegenwoordige huis.[2] De monumentale tuin is naar een ontwerp uit 1823 van J.D. Zocher jr.

Gelders Landschap

Sinds 1970 is het huis en landgoed in beheer onder de stichting Het Geldersch Landschap. Deze stichting verkocht het huis in 2006 voor particuliere bewoning, en een klein deel van het landgoed in erfpacht uitgaf. Het huis is daardoor niet toegankelijk. De rest van het landgoed 40 hectare groot is opengesteld voor het publiek.

Externe links

Voetnoten

  1. kasteleningelderland.nl, webpagina: Landfort (Mechelen).
  2. natuurkaart.nl, webpagina: Landfort

Monumenten in de buurt van Landfort, tuin en park in Megchelen

Landfort, tuinmuur

Landfortseweg 4
Megchelen (Gemeente Oude IJsselstreek)
Omschrijving onderdeel 5 TUINMUUR MET KAS EN VERANDA. Tegen de zijgevel van het huis is aan het einde van de negentiende of aan het begin ..

Landfort, toegangsbrug

Landfortseweg 4
Megchelen (Gemeente Oude IJsselstreek)
Omschrijving onderdeel 3 TOEGANGSBRUG. Voor het huis ligt een massief geproportioneerde kettingbrug gesigneerd met 'AL 1903' en opgebouwd u..

Landfort, hoofdgebouw

Landfortseweg 4
Megchelen (Gemeente Oude IJsselstreek)
Omschrijving onderdeel 1 HOOFDGEBOUW (Landfort). Het in oorsprong 17de-eeuwse hoofdgebouw is tussen 1825 en 1827 (zie herdenkingsstenen) m..

Landfort, duiventoren

Landfortseweg 4
Megchelen (Gemeente Oude IJsselstreek)
Omschrijving onderdeel 4 DUIVENTOREN. Terzijde van het huis staat een in oorsprong negentiende-eeuwse bakstenen duiventoren (ca.1825), die..

Landfort, ijzeren brug

Landfortseweg 4
Megchelen (Gemeente Oude IJsselstreek)
Omschrijving onderdeel 6 BRUG. Over de singel aan de oostzijde ligt een ijzeren brug uit 1872 vervaardigd in een ijzergieterij te Isselbu..

Kaart & Routeplanner

Route naar Landfort, tuin en park in Megchelen

Foto's (6)