Meer dan 63.000 rijksmonumenten


M. Verdoold Cz. in Gouderak

Weg En Waterwerk

Kattendijk 1
2831AA Gouderak (gemeente Ouderkerk)
Zuid Holland

Bouwjaar: 1866


Beschrijving van M. Verdoold Cz.

Inleiding Het GEMAAL "M. Verdoold Cz." is 1866 gesticht en is genoemd naar de toenmalige voorzitter van de polder Stolwijk. Het, in een eenvoudige Waterstaatsstijl vormgegeven, boezemgemaal is gebouwd op de Stolwijkseboezem bij Gouderak, vlakbij de Grote of Beneden Stolwijkse sluis, die voor het lozen van het water gebruikt werd. In die tijd had het gemaal nog een scheprad, aangedreven door een stoommachine met twee ketels. De capaciteit bleek op den duur toch onvoldoende zodat in 1879 werd besloten de aanwezige bemalingsmiddelen in de polder te vervangen door één krachtig stoomgemaal dat alle polders (Stolwijk, het Beijerse, den Agterbroek en Veerstalblok) rechtstreeks op de IJssel te Gouderak zou afmalen. Het oude gemaal in Gouderak werd hiervoor gemoderniseerd en voorzien van twee centrifugaalpompen, ieder gekoppeld aan een stoomwerktuig. De pompen werden ondergebracht in een, achter het oude gebouw aangebouwde, nieuwe machinekamer en mondden uit in een maalkolk die tussen het machinegebouwen het binnenfront van de uitwateringssluis gebouwd was. Na veertig jaar dienst te hebben gedaan werd in 1919 besloten het gemaal om te bouwen tot motorgemaal waarvoor twee tweecilinder Crossleyzuiggasmotoren werden geplaatst, ieder gekoppeld aan een centrifugaalpomp. Zowel vóór (west) als achter het gebouw bevindt zich een maalkolk. Aan de polderzijde (oost) van het gemaal gaat de kolk over in een uitwateringssluis die echter door moderniseringen voor bescherming van ondergeschikt belang is. De half ellipsvormige gemetselde maalkolk voor het gebouw is omgeven door een ijzeren hekwerk met balusters. De gemetselde kolk aan de achterzijde heeft een eenvoudige balustrade. De voormalige houten kolenschuur die links voor het gemaal staat (noordwest) vervult typologisch gezien een beeldondersteunende functie. N.B. In 1950 zijn de zuiggasmotoren vervangen door elektromotoren. Omschrijving Het gemaal bestaat uit twee gekoppelde bouwvolumes met een lager geplaatst bouwdeel daarachter. De beide delen aan de voorzijde zijn opgetrokken in grauwe baksteen onder deels met rode, deels met gesmoorde Hollandse pannen gedekte zadeldaken, waarvan de nokrichting vrijwel haaks staat op de dijk. De overige gevels zijn opgemetseld in ijsselsteen. Het achterste bouwdeel heeft drie schilddaken met gesmoorde Hollandse pannen. De beide tuitgevels aan de voorzijde (west=dijkzijde) worden afgesloten door hoeklisenen met een gepleisterde waterlijst en zijn langs de dakrand versierd met een klimmend gekanteeld fries, afgesloten door geprofileerde dekplaten. De gespiegeld ingedeelde gevels hebben aan weerseinden een dubbele deur met sierroosters en aan weerszijden van de middenas een enkele paneeldeur, elk binnen uitgemetselde pilasters, die de wit gepleisterde latei dragen, waarboven het rondbogige bovenlicht is geplaatst. De forse halfronde bovenlichten hebben een stervormige gietijzeren roedenverdeling, omkaderd door een gepleisterde profiellijst. De dubbele deuren hebben een geometrische roedenverdeling. In de geveltop zijn cartouches aangebracht met de tekst "M. Verdoold" en "Anno 1880". Daarboven zijn roosvensters met een kruisvormige gietijzeren roedenverdeling geplaatst. De beide zijgevels zijn langs de dakrand gedecoreerd met een gekanteeld fries. Het voorste bouwdeel heeft in beide zijgevels drie rechthoekige tweelicht vensters, voorzien van een natuurstenen waterdorpel en aan drie zijden omgeven door een rollaag met natuurstenen blokjes. In het achterste, lagere bouwdeel zijn aan deze gevelzijde drie rechthoekige vensters geplaatst. In de linker zijgevel bevindt zich een deur onder een bovenlicht. De achtergevel is onderlangs de dakrand een versiering aangebracht met een uitgemetseld kantelenfries en komen drie meerruitsrondboogvensters en een eenvoudige deur onder een bovenlicht voor. Dit achterste bouwdeel waarin de machinekamer gehuisvest is, is deels over de maalkolk gebouwd en heeft aan de onderzijde twee halfronde openingen. Daarboven is in het verlengde van de gepleisterde plint een gepleisterde band aangebracht, die over de gevel als plint doorloopt. De half ellipsvormige gemetselde maalkolk voor het gebouw is omgeven door een ijzeren hekwerk met balusters. Inwendig heeft het pand de oorspronkelijke indeling behouden. De machinekamer in het achterste deel van het pand, voorzien van betegelde wanden versierd met een groene bies. Het voorste deel van het gemaal wordt gebruikt als opslagruimte. Waardering Het gemaal "M. Verdoold Cz." is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde door de waterstaatkundige betekenis van het gemaal in de polder Stolwijk en als gaaf voorbeeld van een gemaal in Waterstaatstijl uit het eind van de vorige eeuw. Tevens van belang vanwege de oorspronkelijke staat waarin hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering van in- en exterieur zich bevinden van pompgebouw en bijbehorende kolken, inclusief de algehele aanleg. Het gemaal vormt een functionele en situationele eenheid met de daarachter liggende boezem, is van stedenbouwkundige belang als markering van een eeuwenoud lozingspunt en maakt onderdeel uit van de historische structuur. Tevens is het gemaal beeldbepalend gesitueerd in het landschap. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 512196
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Gemaal Verdoold in 2014, gerenoveerd en gerestaureerd
Gemaal Verdoold in 2014, achterzijde
Reliëfs in uitloop aan de voorzijde van het gemaal. Oorspronkelijk zaten deze reliëfs in het uitstroomhoofd van het gemaal. Het reliëf met de drie kazen, lijkt op het wapen van Stolwijk. Op de ander staat: Jacob den Boer (1696) met zwaan en op de derde staat alleen een getal, wat deze laatste twee betekenen is nog onbekend.

Gemaal Verdoold is een gemaal in de Stolwijkse Boezem bij Gouderak in de Krimpenerwaard. Het gemaal pompt water vanuit de polder Stolwijk in de Hollandse IJssel. Op de plek waar het gemaal staat wordt al sinds 1371 uitgewaterd op de IJssel. In 1866 is er een stoomgemaal, voorzien van een scheprad gebouwd op de plek van de oude uitwateringssluis. Het gemaal is vernoemd naar M. Verdoold, die toentertijd voorzitter was van de polder Stolwijk. Het gemaal bediende de polders Stolwijk, Het Beijersche, Den Agterpoort en Veerstalblok, die samen één administratief geheel vormden. Het gemaal is een van de drie hoofdgemalen in de Krimpenerwaard. De andere zijn Gemaal Johan Veurink en het Gemaal De Krimpenerwaard.

Al snel na de oplevering bleken er verschillende defecten aan het gemaal te zijn. Om deze reden werd het gemaal in 1880 ingrijpend gerenoveerd. Hierbij werden een nieuwe stoominstallatie en twee centrifugaalpompen geplaatst. Deze pompen werden geplaatst in een nieuwe machinekamer. Tussen de uitwateringssluis en het machinehuis werd een maalkolk vervaardigd. Dit gemaal was zo krachtig dat ook de polder Kattendijksblok in de bemaling kon worden meegenomen. Alle nog resterende molens en de boezems werden opgeheven, evenals de oude uitwateringssluis van de Stolwijkse boezem bij Stolwijkersluis. Na aanvankelijk te zijn afgedamd, werd zij in 1905 geruimd. In 1920 werden de de stoomketels vervangen door twee zuiggasmotoren Dertig jaar later werden deze motoren op hun beurt vervangen door elektromotoren.

In de loop der jaren heeft het gemaal steeds meer water uit een steeds groter gebied van de Krimpenerwaard moeten pompen. De bemalingscapaciteit van het gemaal, de hoeveelheid water die het gemaal kan verwerken, is daarom niet langer voldoende. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wil daarom de pompcapaciteit verhogen van 320 m3/min naar 450 m3/min door het plaatsen van nieuwe visveilige pompen en het aanbrengen van nieuwe in- en uitstroomvoorzieningen. Hierbij wordt ook het gemaal grondig gerestaureerd, omdat het gemaal in een slechte staat verkeert.

In 2012 is men met de restauratie en renovatie van het gemaal gestart en op 12 september 2014 is het gemaal officieel door Dijkgraaf Hans Oosters en gedeputeerde Han Weber geopend. Het gemaal kan nu 450.000 liter water per minuut aan- of afvoeren. Dat is 130.000 liter meer dan voor de renovatie.

Het gemaal is een rijksmonument en is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectonische waarde, door de waterstaatkundige betekenis en als gaaf voorbeeld van waterstaatstijl van de 19e eeuw.

Zie ook


Monumenten in de buurt van M. Verdoold Cz. in Gouderak

Raadhuis

Dorpsstraat 52
Gouderak (Gemeente Ouderkerk)
Raadhuis, waarvoor blijkens een stichtingssteen de eerste steen gelegd is in 1842. Gepleisterd pand met hoekpilasters en een houten fronton,..

Huis bestaande uit beganegrond met schilddak, waarop hoekschoorstenen. Geblokte deuromlijsting, liggende nissen boven de van zesruitsschuiframen voorz ..

Dorpsstraat 45
Gouderak (Gemeente Ouderkerk)
Huis uit het tweede kwart der 19e eeuw bestaande uit beganegrond met schilddak, waarop hoekschoorstenen. Geblokte deuromlijsting, liggende n..

Nederlands Hervormde Kerk

Kerkstraat 3
Gouderak (Gemeente Ouderkerk)
Ned. Herv. kerk. Zaalkerk met driezijdig gesloten koor en dakruiter uit 1658. De in 1658 tot stand gekomen kerk is opgetrokken van gele ijs..

Tegen de z.o.zijde van het koor een huisje met zadeldak en puntgevel met rollaag, gedateerd in een steen

Kerkstraat 3
Gouderak (Gemeente Ouderkerk)
Tegen de z.o.zijde van het koor een huisje met zadeldak en puntgevel met rollaag, gedateerd in een steen: 1829.

Watertoren

Westeinde 38
Moordrecht (Gemeente Zuidplas)
Inleiding WATERTOREN in de stijl van de Late Amsterdamse School, in 1924 gebouwd als onderdeel van de Koninklijke Verenigde Tapijtfabrieken..

Kaart & Routeplanner

Route naar M. Verdoold Cz. in Gouderak

Foto's (3)