Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalig stadhuis ( Purmerends museum) in Purmerend

Gebouw

Kaasmarkt 20
1441BG Purmerend
Noord Holland

Bouwjaar: 1911-1912
Architect: Jan Stuyt

(1 recensie)

Beschrijving van Voormalig stadhuis ( Purmerends museum)

Inleiding Voormalig neo-renaissancistisch STADHUIS van Purmerend, gebouwd in de jaren 1911-1912 naar ontwerp van architect Jan Stuyt, die in 1868 te Purmerend geboren was, in samenwerking met stadsarchitect W. Postema. Het gebouw vervangt voorgangers op dezelfde plaats: de eerste bouw dateerde uit omstreeks 1591, welke in 1633 d.m.v. vijzels werd opgelicht en achteruit geplaatst (in die vorm is het gebouw bekend van een prent door Corn. Pronk uit 1727). Grondig herstel werd uitgevoerd in 1764-66 en een verbouwing vond plaats in 1845-46, waarbij het uiterlijk wijzigde van renaissancistisch naar neo-classicistisch. De stedebouwkundige situatie is opmerkelijk: aan de 14de-eeuwse wegenkruising in de stadskern, tevens sinds de 17de eeuw kaasmarkt, in samenhang met de waag en voornaamste stadskerk, die in huidige vorm alle uit 19de en vroege 20ste eeuw stammen.Sinds ongeveer 10 jaar heeft het gebouw zijn functie van stadhuis verloren. N.B. De nieuwe aanbouw aan de oostgevel valt buiten de bescherming. Omschrijving Het voormalige stadhuis is gebouwd op rechthoekige plattegrond en bestaat uit een begane grond, bel-etage en kapverdieping met de nok evenwijdig aan de rooilijn van de Kaasmarkt. Het werd opgetrokken in machinale baksteen (gemetseld in kruisverband) met decoratieve toepassing van zandsteen voor sluitstenen, bij de vensters, op de hoeken en in de geveltoppen. De voorgevel (zuid) aan de Kaasmarkt wordt gedomineerd door de excentrisch geplaatste ingangspartij, bestaande uit een bordes met een opgang aan beide zijden, een in zandsteen uitgevoerd portaal (pilasters, fronton, relief met allegorie op goed bestuur) en bekronende trapgevel voorzien van spekbanden, venster en schildhoudende leeuw op de top. De borstwering van het bordes heeft twee schildhoudende leeuwen met het oude en latere (huidige) stadswapen van Purmerend. Naast de ingang zijn twee gevellantaarns aangebracht. In alle gevels zijn kruisvensters aangebracht, bezet met groen en wit glas-in-lood; de begane grond-vensters hebben luiken voor de beweegbare delen. De linker en rechterzijgevel (west en oost) zijn vrijwel gelijk, voorzien van vensters en een trapgevel als aan voorzijde met op de westelijke top de schoorsteen. In de achtergevel (noord) zijn wijzigingen aangebracht o.m. voor een lift. Het zadeldak tussen de trapgevels is gedekt met leien en heeft een achthoekige klokketoren met uurwerk (1883, Ed. Korfhage, Buer Dtsl.), carillon en peervormige bekroning. De oorspronkelijke schoorsteen op de nok werd verwijderd. Van het interieur is de indeling in raadzaal en burgemeesterskamer gehandhaafd. Genoemd dienen verder het glas-in-loodraam in de hal, vervaardigd door de kunstnijvere Jac. Jongert uit 1912, en enkele stenen consoles van de torenonderbouw, die mogelijk afkomstig zijn uit het eerdere stadhuis. Waardering Het voormalige stadhuis is van algemeen belang uit architectuurhistorisch oogpunt als neo-renaissancistisch voorbeeld naar een oudere voorganger, ontworpen door Jan Stuyt. Van ensemblewaarde is het stadhuis vanwege de prominente en historische plaats in het centrum van de stad. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 512167
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen (1)

Voormalig stadhuis ( Purmerends museum)
1
Recensie door: ()
Wat een tergende beschrijving. Met dit taalgebruik snapt niet noch ene hout van wat er nou eigenlijk wordt gezegd
Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Het Purmerends Museum in 2010

Het Purmerends Museum is gevestigd in het oude stadhuis van Purmerend, aan de Kaasmarkt. Het pand werd 1912 gebouwd door de Purmerendse bouwmeester Jan Stuyt.

Collectie

Het museum heeft een grote collectie Purmerends Jugendstil-aardewerk. In de periode 1895-1907 was Purmerend een centrum voor de fabrieksmatige productie van sieraardewerk, een voorbeeld van de vernieuwingsbeweging in de kunstnijverheid.

Ook bezit het museum stukken die gaan over de geschiedenis van de stad en haar omgeving, zoals enkele afbeeldingen, prentbriefkaarten, voorwerpen en maquettes. Deze geven een mooi beeld van de ontwikkeling van de stad: van vissersdorp naar marktstad en later tot groeikern. Ook geeft het museum een goed beeld van de economische kurk waar Purmerend eeuwenlang op dreef: de markten. Zo werden in Purmerend onder andere groentemarkten, kaasmarkten, kalvermarkten, paardenmarkten, pluimveemarkten, schapenmarkten, varkensmarkten en vismarkten gehouden.

Het museum heeft ook vaak een tijdelijke expositie van (kunst)stukken, die geleend zijn van andere musea.

Externe link


Monumenten in de buurt van Voormalig stadhuis ( Purmerends museum) in Purmerend

Kaaswaag

Kaasmarkt 16
Purmerend
Inleiding Voormalige KAASWAAG in neo-renaissancistische vormgeving gebouwd in 1882-1883 door stadsarchitect P. Mager op de plaats van een e..

Grote Kerk

Kaasmarkt 15
Purmerend
Grote Kerk der Ned. Herv. Gemeente, gebouwd 1851-1853 door W.A. Scholten ter plaatse van de in 1850 afgebroken laat-gotische kerk. Bakstenen..

Pakhuis met gewijzigde puntgevel

Weerwal 5
Purmerend
Pakhuis, XVII, met gewijzigde puntgevel. Op de eerste verdieping een deurkozijn met aangekoppelde zijlichten onder bogen.

Huis met trapgevel

Weerwal 8
Purmerend
Huis met trapgevel, XVII B; pui XVIII. Rechts naast de gevel de ingang met bovenlicht tussen verdiepte pilasters, XVIII.

Lutherse Kerk

Hoogstraat 18
Purmerend
Inleiding LUTHERSE KERK, gebouwd door de Purmerendse stadsarchitect P. Mager in eclectische trant tussen 1878 (eerste steenlegging) en 1880..

Kaart & Routeplanner

Route naar Voormalig stadhuis ( Purmerends museum) in Purmerend

Foto's (5)