Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kaaswaag in Purmerend

Gebouw

Kaasmarkt 16
1441BG Purmerend
Noord Holland

Bouwjaar: 1882-1883
Architect: P. Mager


Beschrijving van Kaaswaag

Inleiding Voormalige KAASWAAG in neo-renaissancistische vormgeving gebouwd in 1882-1883 door stadsarchitect P. Mager op de plaats van een eerdere kaas- en boterwaag, en (voor 1742) van de stads-boterwaag. Het huidige gebouw ligt enige meters teruggeschoven ten opzichte van de oorspronkelijke waag, zoals ook het naastgelegen stadhuis ten opzichte van diens voorganger. Het centrale stadsplein en wegenkruis, Kaasmarkt genoemd naar de belangrijkste functie, werd daarmee ruimer. In 1884 werd op de verdieping de tekenschool gevestigd en aan de zuidzijde van het gebouw de stoombrandspuit. Het torenuurwerk uit 1883 (door Ed. Korfhage, te Buer Dtsl.) werd in 1913 op het nieuwgebouwde stadhuis geplaatst. Omschrijving De voormalige kaaswaag is gebouwd op rechthoekige plattegrond en bestaat uit twee bouwlagen en kapverdieping met de nok evenwijdig aan de rooilijn. De voorgevel (west) heeft zes traveeën. De benedenzone is bekleed met hardsteenplaten met rustica-indeling. De drie brede vensteropeningen met de sluitstenen 'Anno' '1883' en een weegschaal, waren oorspronkelijk de deuropeningen van de waag. De verdieping werd uitgevoerd met metselwerk in kruisverband van rode machinale baksteen met rond en tussen de vensters decoratie van (profiel)banden in gele machinale baksteen. De decoratieve boognissen boven de vensters en de kruisvensterindeling zijn uitgevoerd in natuursteen. De linker hoektravee werd verbijzonderd met een inzwenkende geveltop, rond venster en houten frontonbekroning. De middelste van de vijf andere traveeën heeft op de verdieping iets uitspringend metselwerk onder de klokkestoel. De linkerzijgevel (noord) is een blinde vanwege een eerdere belending. De rechterzijgevel (zuid) van één travee heeft twee natuursteeninscripties boven de openingen (voormalige deuropeningen): 'brandspuit' en 'teekenschool', een verdiepingsvenster en wordt bekroond door een geveltop als links aan de voorgevel. De achtergevel (oost) is gewijzigd; de vensteropeningen werden dichtgemetseld. Rondom loopt een houten goot met geprofileerde lijst. De nok van het zadeldak knikt op het noorden om naar de geveltop en is gedekt met geglazuurde Friese golfpannen. Boven de middeningang bevindt zich een houten klokkestoel met in de onderbouw het stadswapen van Purmerend. Waardering De voormalige kaaswaag is van algemeen belang uit architectuurhistorisch oogpunt als typologisch goed voorbeeld van een 19de-eeuws waaggebouw. Verder is het gebouw van ensemblewaarde vanwege de stedebouwkundige plaatsing en de neo-renaissance vormgeving. Cultuur- en sociaalhistorisch is de waag van waarde vanwege de voorname, eeuwenoude functie voor de stad en het omliggende gebied. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 512162
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kaaswaag in Purmerend

Voormalig stadhuis ( Purmerends museum)

Kaasmarkt 20
Purmerend
Inleiding Voormalig neo-renaissancistisch STADHUIS van Purmerend, gebouwd in de jaren 1911-1912 naar ontwerp van architect Jan Stuyt, die i..

Grote Kerk

Kaasmarkt 15
Purmerend
Grote Kerk der Ned. Herv. Gemeente, gebouwd 1851-1853 door W.A. Scholten ter plaatse van de in 1850 afgebroken laat-gotische kerk. Bakstenen..

Huis met trapgevel

Weerwal 8
Purmerend
Huis met trapgevel, XVII B; pui XVIII. Rechts naast de gevel de ingang met bovenlicht tussen verdiepte pilasters, XVIII.

Pakhuis met gewijzigde puntgevel

Weerwal 5
Purmerend
Pakhuis, XVII, met gewijzigde puntgevel. Op de eerste verdieping een deurkozijn met aangekoppelde zijlichten onder bogen.

Huis met lijstgevel

Weerwal 12
Purmerend
Huis met lijstgevel onder een dak met het buurnummer 13. Middenrisaliet met attiek, bekroond door hoekvazen in Lod. XV-stijl.

Kaart & Routeplanner

Route naar Kaaswaag in Purmerend

Foto's (1)