Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Huis Morren: Historische tuin- en parkaanleg en begraafplaats in Oosterwolde Gld

Tuin Park Landgoed

Oostendorperstraatweg 69
8097PL Oosterwolde Gld (gemeente Oldebroek)
Gelderland

Bouwjaar: vermoedelijk 18e eeuw


Beschrijving van Huis Morren: Historische tuin- en parkaanleg en begraafplaats

Omschrijving HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG EN BEGRAAFPLAATS. De aanleg van de historische buitenplaats Morren is tamelijk eenvoudig en bestond oorspronkelijk uit een stelsel van lanen met bomenrijen, vermoedelijk aangelegd in de 18de eeuw. Dit door (park)weiden omgeven lanenstelsel is nog altijd sterk herkenbaar. Het park werd omstreeks 1795 verfraaid met een Engelse aanleg bestaande uit wandelbosjes met slingerpaadjes en vijvers. Op de kaart van De Man (ca. 1800) is een groot deel van het lanenpatroon en de aanleg herkenbaar. De waterpartijen werden omstreeks 1903 gedicht. Slechts een vijver resteerde. De hoofdlaan vanaf de Oostendorperstraatweg (vroeger Zandweg) maakt een lichte knik waar in het verleden een noordelijke uitweg aftakte, en wordt gesneden door een andere laan, waarvan het noordelijke gedeelte naar het hoofdhuis en de grote boerderij leidt. Het zuidelijke gedeelte van de dwarslaan leidde in het verleden met twee haakse bochten en een slingerlaan naar de Oostendorperstraatweg. Het hoofdhuis wordt bereikt over een brug met een smeedijzeren toegangshek tussen twee smeedijzeren opengewerkte vierkante pijlers met smeedijzeren vleugelstukken, gedateerd 1771. Het huis is omgracht. De gracht en directe omgeving zijn in 1911 ingericht als een Engelse tuin naar een ontwerp van de tuinarchitect Poortman. Het oostelijke deel van de gracht is verbreed tot vijver. Voor het huis ligt een rond gazon met in het midden een natuurstenen 'bol'-zonnewijzer (vermoedelijk vroeg 20ste-eeuws). Aan de oostkant van het huis leiden twee slingerpaden naar het oosten. Deze paden doorsnijden groepjes beplanting en buigen naar een vijver met gebogen walkanten. Voor de oostgevel van het huis is de ruimte onbeplant waardoor een sterke zichtlijn richting Oldebroek is ontworpen. Aan de noordkant van het huis lag de moestuin. In de moestuin liggen twee lage en een hoge in baksteen opgetrokken koude bakken met legramen. Centraal binnen de aanleg ligt een door een hekwerk omgeven, kleine begraafplaats op een bosperceel, het zogenoemde Kelderbos, waar zich de grafkelder en twee graven bevinden. De aanleg loopt van de Winterdijk in het westen tot de Oostendorperstraatweg in het oosten. Aan de noordzijde en zuidzijde grenst de buitenplaats aan landbouwgronden en de Streektersloot, zoals is aangegeven op de bijbehorende kaart. Waardering HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG EN BEGRAAFPLAATS behorende tot de historische buitenplaats Morren zijn van algemeen belang: - vanwege de historische infrastructuur bestaande uit lanen en open weiden; - vanwege de vroeg 20ste-eeuwse aanleg van Poortman rondom huis Morren; - vanwege de stoffering van de aanleg met een 18de-eeuws toegangshek, de begraafplaats en zonnewijzer; - vanwege de visueel-ruimtelijke en functionele samenhang tussen en met de andere onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 512105
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Landgoed Morren
Huize Morren anno 2012
Huize Morren anno 2012
Start bouw 1771 (huidige vormgeving)
Verbouwing 1804 en 1910
Monumentstatus rijksmonument
Monumentnummer 512103
Het landgoed op een kaart uit 1847 met de inmiddels verdwenen vijverpartijen ten zuiden van het huis
Het landgoed op een kaart uit 1847 met de inmiddels verdwenen vijverpartijen ten zuiden van het huis
Portaal  Portaalicoon   Civiele techniek en bouwkunde

Het landgoed Morren is een buitenplaats bij Oosterwolde in de Nederlandse provincie Gelderland.

Geschiedenis

Al voor 1700 was er sprake van bewoning van het landgoed Morren. De naam heeft het landgoed te danken aan één van deze vroegere bewoners, ene Morre Augustijnsz. Voor 1678 werd het landgoed aangeduid met de naam Wynbergen's Erve. In de periode voor 1700 stond er op het landgoed een hofstede, ook wel spijker genoemd. In de 18e eeuw kwam het landgoed in het bezit van de familie Van Oldenbarnevelt. Eén van hen, Jan Rutger van Oldenbarnevelt, besloot in 1771 het bestaande landhuis ingrijpend te verbouwen. In die tijd kreeg het zijn huidige vorm, maar delen van het oorspronkelijk landhuis zijn bewaard gebleven. Latere wijzigingen vonden plaats in 1804 en in 1910. De huidige eigenaar is Marcel van Dam, oud-PvdA-politicus en oud-VARA-voorzitter, die het vervallen kasteel grondig heeft gerestaureerd.

Het huis

Het landhuis heeft een vroeg-19e-eeuwse entree aan de oostzijde. Ook in de achtergevel aan de westzijde is een entreepartij aangebracht. De vormgeving van deze westelijke zijde van het landhuis dateert uit 1910 toen deze gevel in een "quasi" 18e-eeuwse stijl werd verbouwd. Deze gevel is symmetrisch vormgegeven met in het midden de ingangspartij tussen Ionische zuilen met daarboven een balkon, dat door middel van openslaande deuren te bereiken is. Ter weerszijden bevinden zich grote raampartijen met een kleine roedeverdeling. Boven het balkon bevindt zich, in een halfrond timpaan, een klok. Recht boven de raampartijen zijn twee dakkapellen aangebracht met een soortgelijke roedeverdeling in de vensters, waardoor het symmetrisch karakter van dit gevelgedeelte versterkt wordt. Het landhuis heeft aan de zuidzijde een toren met een door leien gedekte spits, waarschijnlijk uit de 16e of de 17e eeuw. De toren zelf dateert uit 1910. De plattegrond van het huis is T-vormig. De met pannen gedekte schilddaken zijn voorzien van hoekschoorstenen.

De tuin

Het bestaande park bij het landhuis werd in 1795 verder verfraaid door de aanleg van een zogenaamde Engelse landschapstuin. Van de toen aangelegde waterpartijen rest alleen nog een vijver. De huidige tuin dateert uit 1911 en werd aangelegd door de tuinarchitect Poortman. Aan de westzijde bevindt zich op een rond gazon voor de ingang een zonnewijzer. Aan de oostzijde lopen slingerpaden naar een vijver. De tuin wordt begrensd door een gracht.

De grafkelder

In het Kelderbos bevindt zich de grafkelder van de eigenaren van het landgoed. Deze begraafplaats lig ongeveer 400 meter ten zuidwesten van het hoofdgebouw. Nabij de grafkelder bevinden zich ook enkele afzonderlijke grafzerken. Op de grafkelder staat de Latijnse tekst "Hîc defunctorum molliter ossa cubent" ("Moge het gebeente van de doden hier zacht rusten”). Hier liggen begraven leden van de familie Raedt en Raedt van Oldenbarnevelt.

Rijksmonument

Het totale complex - met het landhuis, enkele bij het landgoed behorende boerderijen, de tuin en de grafkelder - is in 2005 erkend als een rijksmonument. Ook de afzonderlijke delen zijn aangewezen als rijksmonument. Het complex wordt als representatief gezien van een buitenplaats met bijbehorend park in de Engelse landschapsstijl.



Monumenten in de buurt van Huis Morren: Historische tuin- en parkaanleg en begraafplaats in Oosterwolde Gld

Huis Morren: Hoofdgebouw

Oostendorperstraatweg 69
Oosterwolde Gld (Gemeente Oldebroek)
Omschrijving Het HOOFDGEBOUW (Huis Morren) van de historische buitenplaats Morren werd aan het einde van de 17de eeuw gebouwd op de plaats..

Huis Morren: Vier bakstenen entreepijlers

Oostendorperstraatweg 69
Oosterwolde Gld (Gemeente Oldebroek)
Omschrijving Vier bakstenen ENTREEPIJLERS behorende tot de historische buitenplaats Morren, vermoedelijk uit 1771 en staande aan de Ooste..

Huis Morren: Boerderij Onder Morren

Oostendorperstraatweg 67
Oosterwolde Gld (Gemeente Oldebroek)
Omschrijving BOERDERIJ behorende tot de historische buitenplaats Morren, gedateerd op een steen in 1793. Op die steen is ook de naam van ..

Huis Morren: Boerderij aan linkerkant

Oostendorperstraatweg 71
Oosterwolde Gld (Gemeente Oldebroek)
Omschrijving BOERDERIJ behorende tot de historische buitenplaats Morren. Links van het huis Morren, net buiten de gracht ligt een grote bo..

Huis Morren: Boerderij aan rechterkant

Oostendorperstraatweg 73
Oosterwolde Gld (Gemeente Oldebroek)
Omschrijving BOERDERIJ uit het derde kwart van de 19de eeuw, behorende tot de historische buitenplaats Morren. De boerderij ligt rechts na..

Kaart & Routeplanner

Route naar Huis Morren: Historische tuin- en parkaanleg en begraafplaats in Oosterwolde Gld

Foto's (5)