Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Old Putten: parkaanleg in Elburg

Tuin Park Landgoed

Zuiderzeestraatweg Oost 65
8081LB Elburg
Gelderland


Beschrijving van Old Putten: parkaanleg

Omschrijving onderdeel 2: Parkaanleg. Midden 19de eeuw is een eenvoudig park in landschapsstijl aangelegd, waarbij is uitgegaan van de aanwezige gracht van het voormalige kasteel. De verhoging ter plaatse van het voormalige kasteel en de aanwezigheid van puin in de bodem, betekenen dat zich mogelijk ondergronds restanten van de oudere bebouwing bevinden. Binnen de omgrachting is een vijver met eiland aangelegd. De beide oevers van de beek aan de zuidzijde van het terrein vormen een belangrijk element in de parkaanleg. Het park is van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische waarde (voorbeeld Engelse landschapsstijl, integratie van de middeleeuwse gracht in de parkaanleg, betekenis in samenhang met het hoofdgebouw). Aan de voorzijde van het huis bevindt zich een door een houtwal omgeven agrarisch perceel dat gezien de coulisseachtige aanplant van bomen bij het huis als blikveld een belangrijke rol in de ruimtelijke opbouw van de aanleg speelt. Aan de oostzijde van het terrein bevindt zich een oprijlaan over een lengte van circa 1000 m. Deze laan wordt begeleid door bomenrijen die binnen de gracht uiteenwijken. De laan is oorspronkelijk de oprijlaan geweest van het kasteel, dat met één van de hoeken in het verlengde van de laan lag. Daardoor is er weinig relatie tussen de laan en het tegenwoordige hoofdgebouw. De laan is van algemeen belang vanwege zijn betekenis voor de cultuurhistorie van het gebied en de geschiedenis van de historische buitenplaats. Uit de tijd dat Old Putten een landgoed met omliggende landerijen was, zijn nog enkele belangrijke kenmerken overgebleven. Ten eerste een lange zichtlijn naar het landgoed Schouwenburg, ten zuidoosten van het hoofdgebouw. Ten tweede bevindt zich ten westen van het park een vroegere boomgaard die in zijn omgrenzing in het veld nog te herkennen is maar waarvan de aanleg is vervangen door kampeerplaatsen. Slechts fragmenten van de bestaande groensingels op de kampeerplaats, waaronder een van oorsprong dubbele beukenhaag (thans uitgegroeid tot berceau) herinneren nog aan hun functie als windsingels van de boomgaard en passen in de padenstructuur van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 512069
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Old Putten: parkaanleg in Elburg

Old Putten

Zuiderzeestraatweg Oost 65
Elburg
Omschrijving onderdeel 1: Hoofdgebouw. Het hoofdgebouw van Old Putten is een rechthoekig gebouw met aan de achterzijde een vroeg 20ste eeuw..

Old Putten: wagenschuur

Zuiderzeestraatweg Oost 65
Elburg
Omschrijving onderdeel 3: Wagenschuur. Dit gebouw ligt terugliggend rechts van het koetshuis. Het is gebouwd omstreeks 1910 in een neogoti..

Old Putten: stenen brug

Zuiderzeestraatweg Oost 65
Elburg
Omschrijving onderdeel 4: Stenen brug. Over de gracht is een stenen brug gebouwd, bestaande uit twee bakstenen bruggenhoofden waartussen h..

Old Putten: poorthuis

Zuiderzeestraatweg Oost 65
Elburg
Omschrijving onderdeel 5: Poorthuis met wachtportaal. Het gebouw staat als poortgebouw bekend, maar heeft die functie nooit gehad. Het is ..

Koetshuis met in- en uitgezwenkte gevel

Zuiderzeestraatweg Oost 63
Elburg
Koetshuis met in- en uitgezwenkte gevel, 19e eeuw.

Kaart & Routeplanner

Route naar Old Putten: parkaanleg in Elburg