Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Oldenaller: historische aanleg in Putten

Tuin Park Landgoed

Oldenallerallee 3
3882RW Putten
Gelderland

Bouwjaar: 1850


Beschrijving van Oldenaller: historische aanleg

Onderdeel 2 Omschrijving HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. Tijdens de verbouwing van het huis rond 1850 is ook de omgeving grondig aangepakt. De tuinarchitect K.G. Zocher heeft een park gemaakt met waterpartijen en slingerpaden. Centraal in de aanleg ligt het huis op een omgracht eiland. Links van het huis ligt een smalle bosstrook. Rechts van het huis ligt de moestuin. Deze is ook te bereiken via een entree aan de oprijlaan. Deze entree heeft twee bakstenen vierkante pijlers met natuursteen bol. De huidige tuinmuur bestaat uit betonnen elementen en heeft geen historische waarde. Achter de moestuin is in het laatste kwart van de 20ste eeuw een hoogstamboomgaard aangelegd. Via de achterlaan en een brug ten zuidoosten van het huis betreedt men het eigenlijke park met rechte en gebogen paden in een aangelegd bosperceel. In dit perceel zijn ook enkele waterpartijen aangelegd. Tot de aanleg behoort de 17de eeuwse oprijlaan, begeleid door eiken, met aan de provinciale weg twee bakstenen, vierkante pijlers in dezelfde uitvoering als bij de moestuin. Deze pijlers worden bekroond door een siervaas in natuursteen. De oprijlaan en de achterlaan zijn omstreeks 1850 volgens een plan van tuinarchitect Zocher bestraat met oude waalstenen. Het betreffende plan bevindt zich in het Rijksarchief in Arnhem. De originele bestrating (bol en 'vast' gelegd met afgeronde kantjes) is tot op heden gaaf bewaard. Langs de oprijlaan ligt een dienstwoning met de voorgevel evenwijdig aan de laan. De grenzen zijn zo getrokken dat de aanleg, zoals die zich tot en met de 19de eeuw ontwikkeld heeft, beschermd wordt. De agrarische bebouwing rond het huis heeft een historisch-functionele en visuele relatie met het huis, die zich vertaalt in een specifieke positionering in de aanleg. Boerderij Waterweg 1 ligt prominent naast de entree naar de buitenplaats, aan het begin van de oprijlaan. Op boerderij Oldenallerallee 5 is vanuit het huis een zichtas geprojecteerd. Waardering De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG is van belang: - vanwege de tuin-, landschaps- en cultuurhistorische waarden (ontwerp van tuinarchitect Zocher, relatie tussen 17de-eeuwse aanleg en bebouwing); - vanwege de stedenbouwkundige waarden (belang van de laan in het gebied, parkaanleg als element in agrarische omgeving). (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 512007
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Oldenaller: historische aanleg in Putten

Kasteel Oldenaller

Oldenallerallee 3
Putten
Onderdeel 1 Omschrijving HOOFDGEBOUW (Oldenaller). In oorsprong 17de eeuws landhuis, vermoedelijk naar ontwerp van Jacob van Campen, opge..

Oldenaller: bouwhuis/oranjerie

Oldenallerallee 3
Putten
Onderdeel 3 Omschrijving BOUWHUIS/ORANJERIE (LINKS). In baksteen opgetrokken rechthoekig gebouw uit het midden van de 17de eeuw van één..

Oldenaller: (rechter) bouwhuis

Oldenallerallee 3
Putten
Onderdeel 4 Omschrijving BOUWHUIS (RECHTS). In baksteen opgetrokken rechthoekig gebouw uit het midden van de 17de eeuw van één bouwlaag..

Oldenaller: brug

Oldenallerallee 3
Putten
Onderdeel 5 Omschrijving BRUG voor het huis. Eenvoudige brug met bakstenen landhoofden waarop een houten dek. Het dek wordt geflankeerd d..

Oldenaller: brug in het park

Oldenallerallee 3
Putten
Onderdeel 6 Omschrijving BRUG in het park. Eenvoudige brug, vermoedelijk met elementen van rond 1900, maar ingrijpend gerestaureerd. De ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Oldenaller: historische aanleg in Putten

Foto's (1)