Meer dan 63.000 rijksmonumenten


De Koekoek in Noordwijk

Woonhuis

Boerhaaveweg 21
2202AA Noordwijk
Zuid Holland

Bouwjaar: 1917
Architect: A.H. Wegerif


Beschrijving van De Koekoek

Inleiding De VILLA `De Koekoek' in Engelse Landhuisstijl is in 1917 gebouwd naar ontwerp van de architect A.H. Wegerif. Blijkens de ontwerptekening uit 1917 was de opdrachtgever mej. M.J.M. Dresselhuis te 's-Gravenhage die het als vakantiehuis liet bouwen. Het in nagenoeg oorspronkelijke staat verkerende interieur werd ook door Wegerif ontworpen en vertoont invloed van de Art Nouveau en de Arts and Crafts beweging. In 1932 is naar ontwerp van dezelfde architect het huis aan de zuidwestzijde uitgebreid met een extra kamer onder plat dak en is het huis inwendig enigszins aangepast, maar geheel in overeenstemming met het reeds bestaande interieur. De originele houten buitenluiken zijn bewaard gebleven in het huis. Het landhuis ligt aan de rand van de villawijk (D. Wattez, 1888) in de duinen van Noordwijk aan Zee, op enige afstand van de Boerhaaveweg, met de voorgevel (zuidoost) naar de weg gekeerd. De oorspronkelijk wit gepleisterde gevels zijn voorzien van een coating. Omschrijving De villa telt twee bouwlagen op een rechthoekige plattegrond met diverse aanbouwen. Door de situering in het geaccidenteerde terrein bevindt zich slechts onder het zuidelijk deel van het huis een souterrain. Op de nok van het samengestelde rietgedekte schilddak twee schoorstenen en een open klokkenstoel onder een rieten dakje. Overwegend rechthoekige, deels gekoppelde, vier- en zesruits vensters. Enkele verdiepingvensters steken als dakkapel door het dakschild. In het midden van de voorgevel (zuidoost) met twee hoekrisalieten onder afgewolfde steekkappen de verhoogde entree van het huis. Een trap met gepleisterde borstwering leidt naar de rondboogvormige deur, voorzien van robuust smeedijzeren hang- en sluitwerk. Onder in de linker risaliet de getoogde deur van het souterrain, geflankeerd door twee vensters en aan weerszijden van het verdiepingsvenster twee staande ovalen vierruits vensters. Tegen de rechter risaliet een klein erkertje, dat wordt herhaald aan de noordoostelijke zijgevel. Aan deze gevel verder een rechthoekige aanbouw onder rietgedekt schilddakje met een samengestelde vensterpartij van zes 6-ruits ramen. Achtergevel (noordwest) met middenrisaliet onder afgewolfde steekkap. In de risaliet een dubbele 6-ruits deur naar het terras en op de verdieping een vergelijkbare deurpartij naar een houten balkon met balustrade. Aan weerszijden gekoppelde zesruits vensters. Rechts op de hoek de in 1932 aangebouwde eenlaagse aanbouw. In de zuidwestelijke zijgevel op souterrainniveau een eenvoudige houten deur naar een inpandig schuurtje onder de aanbouw (1932) en twee vensters. Daarboven een half radvenster. Keukenuitbouw onder rietgedekte steekkap met gekoppeld zesruits venster. Interieur Overeenkomstig de functie van het vakantiehuis is het interieur met stijlinvloed van Art Nouveau en Arts and Crafts-beweging eenvoudig en robuust vormgegeven. De oorspronkelijke plattegrondindeling en interieuronderdelen zoals paneellambriseringen van ruw onbehandeld hout, ingebouwde kasten en banken, haardpartijen, en een houten trap met balustrade zijn bewaard gebleven. In de slaapkamers op de verdieping en in het souterrain speciaal door Wegerif voor het huis ontworpen vast meubilair. Waardering De uit 1917 daterende villa is van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van een vakantiehuis in de duinvillawijk van Noordwijk aan Zee en daarmee een herinnering aan de badcultuur in de kuststrook van ons land die met name rond 1900 een hoge vlucht nam. De villa is tevens in- en uitwendig van algemeen belang wegens architectuurhistorische waarde als vroeg representatief voorbeeld uit het oeuvre van de architect A.H. Wegerif en vanwege de Engelse Landhuisstijl, waarbij het interieur ook stijlinvloed van de Art Nouveau en de Arts and Crafts-beweging bevat. Het pand is nagenoeg gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering, zowel het ex- als het interieur. De villa is van stedenbouwkundig belang vanwege de in het duinlandschap ingepaste situering op een ruim perceel in het duingebied van Noordwijk aan Zee als een van de weinige vrij gave restanten van de villawijk naar landschappelijk ontwerp van D. Wattez. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511993
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van De Koekoek in Noordwijk

Algemene begraafplaats van Noordwijk

Oude Zeeweg 32
Noordwijk
Inleiding De algemene begraafplaats van Noordwijk is in 1829 aangelegd door aannemer Timotheus van Paddenburg uit Warmond naar een ontwerp ..

Muur

Oude Zeeweg 32
Noordwijk
Inleiding Uit 1931 daterende MUUR rond de Algemene begraafplaats van Noordwijk. Mogelijk is daarbij gebruik gemaakt van bestaand muurwerk. ..

Baarhuisje

Oude Zeeweg 32
Noordwijk
Inleiding BAARHUISJE uit 1931, gebouwd bij de uitbreiding van de algemene begraafplaats te Noordwijk. Omschrijving Baarhuisje van één b..

Grafmonument opgericht door opgericht door de families Van Limburg Stirum

Oude Zeeweg 32
Noordwijk
Inleiding Neo-Classicistisch GRAFMONUMENT, in 1829 opgericht door de families Van Limburg Stirum, Von Wulcknitz en Van Borselen. Hier is o..

Grafmonument van Otto Johannes Schreuders

Oude Zeeweg 32
Noordwijk
Inleiding Neo-Gotisch GRAFMONUMENT van Otto Johannes Schreuders uit 1886. Het monument werd vervaardigd door de beeldhouwer E.A.F. Bourgoni..

Kaart & Routeplanner

Route naar De Koekoek in Noordwijk

Foto's (1)