Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalige tankhindernis in Muiderberg

Militair Object

aan/op Oostzeedijk
1398ZG Muiderberg (gemeente Muiden)
Noord Holland

Bouwjaar: 1939-1940


Beschrijving van Voormalige tankhindernis

Inleiding Voormalige TANKHINDERNIS, zijnde een aspergeversperring aangevuld met een drakentandversperring, gebouwd gedurende de mobilisatieperiode 1939-1940 door de Nederlandse Landmacht als onderdeel van de Vesting Holland, een verdedigingsgordel van permanente versterkingsbouw en inundatievoorzieningen, ter bescherming van het dichtst bevolkte gedeelte van Nederland. De tankhindernis maakte deel uit van het Oostfront van de Vesting Holland, Groep Naarden. De tankhindernis is gelegen aan en op de Oostzeedijk, ten noord-noordoosten van Muiden, en diende ter versperring van de acces via de dijk langs het inundatiegebied van de Noordpolder. Een aantal spoorstaafgedeelten van de hindernis werd naderhand tot op het beton afgezaagd. Omschrijving De tankhindernis bestaat uit een ongeveer 2.40 m brede strook van gewapend beton die over het dijkprofiel is aangebracht en die deels is ingegraven. In deze betonnen strook staan stukken ijzeren rails (spoorstaafgedeelten) met de punten naar het oosten, de frontzijde. De spoorstaafgedeelten zijn in de lengterichting van de betonnen strook gegroepeerd in twee rijen en hebben een lengte van ongeveer 1.00 m. Van de honderdachttien spoorstaafgedeelten zijn er nog eenenzeventig als zodanig herkenbaar. In de hindernis is aan de landzijde van de dijk een smalle doorgang vrijgelaten. Aan weerszijden van deze doorgang zijn in het beton van de hindernis in totaal acht afgezaagde H-profielen herkenbaar. Ter aanvulling van de tankhindernis resteren in de nabijheid zes zogenaamde drakentanden, zijnde pyramidevormige versperringselementen van gewapend beton. De versperring strekt zich uit over een lengte van ongeveer 42.5 m. Waardering De voormalige tankhindernis is van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde als element uit de krijgsgeschiedenis, in casu de geschiedenis van het Interbellum in Nederland, waarbinnen het werk deel uitmaakte van het verdedigingsproject onder de naam Vesting Holland. De voormalige tankhindernis is van algemeen belang wegens militair- en architectuurhistorische waarde als element uit de laatste fase van de permanente versterkingsbouw in Nederland, als merendeels gaaf bewaard en zeer zeldzaam geworden voorbeeld van een op de oorspronkelijke plaats gesitueerde versperring bestaande uit een combinatie van een asperge- en draketandversperring en als voorbeeld van een type versperring waaraan een gestandaardiseerd ontwerp ten grondslag ligt. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511955
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Voormalige tankhindernis in Muiderberg

Gepleisterd rechthoekig gebouwtje

Dijkweg 1
Muiden
Gepleisterd rechthoekig gebouwtje, tweede kwart 19e eeuw, met ingezwenkte leien schilddak, waarop hoekschoorstenen en dakkapellen. Vensters ..

Echomuur

in het Echobos
Muiderberg (Gemeente Muiden)
Inleiding MUUR, genaamd de "Echomuur", gelegen in het zogeheten Echobos te Muiderberg. De echomuur was een bekende attractie in het Echobos..

Ned.Herv.Kerk

Kerkpad 2
Muiderberg (Gemeente Muiden)
Ned.Herv.Kerk. 15e eeuw. Hoogoprijzende stompe toren, eenbeukig schip en smaller koor.

Boschlust

Brink 25
Muiderberg (Gemeente Muiden)
Inleiding Vrijstaand voormalig HORECAPAND, thans dubbel woonhuis genaamd "BOSCHLUST". Het pand werd gebouwd omstreeks 1900 als café "De Ec..

Boerderij "Berghuis"

Brink 31
Muiderberg (Gemeente Muiden)
"Berghuis". Boerderij, dwarshuis, gepleisterde woning met opkamers, 18e eeuw.

Kaart & Routeplanner

Route naar Voormalige tankhindernis in Muiderberg

Foto's (1)