Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalige tankhindernis in Muiderberg

Militair Object

aan/op IJsselmeerdijk
1398ZG Muiderberg (gemeente Muiden)
Noord Holland

Bouwjaar: 1939-1940


Beschrijving van Voormalige tankhindernis

Inleiding TANKHINDERNIS, oorspronkelijk bestaande uit een aspergeversperring aangevuld met een drakentandversperring, gebouwd gedurende de mobilisatieperiode 1939-1940 door de Nederlandse Landmacht als onderdeel van de Vesting Holland, een verdedigingsgordel van permanente versterkingsbouw en inundatievoorzieningen, ter bescherming van het dichtst bevolkte gedeelte van Nederland. De tankhindernis maakte deel uit van het Oostfront van de Vesting Holland, Groep Naarden. De tankhindernis is gelegen aan en op de IJsselmeerdijk, ten zuiden van de wijk Buitendijken te Muiderberg, en diende ter versperring van het acces via de dijk langs de inundatiegebieden in de omgeving van Muiderberg. De spoorstaafgedeelten van de hindernis werden naderhand tot op het beton afgezaagd. Omschrijving De tankhindernis bestaat uit een ongeveer 2.20 m brede strook van gewapend beton die over het dijkprofiel is aangebracht en die deels is ingegraven. In deze betonnen strook stonden oorspronkelijk 76 stukken ijzeren rails (spoorstaafgedeelten), opgesteld in twee rijen. In de hindernis is een smalle doorgang vrijgelaten. Aan weerszijden van deze doorgang zijn in het beton van de hindernis in totaal acht zware afgezaagde H-profielen herkenbaar. Ter aanvulling van de tankhindernis resteren in de nabijheid tien zogenaamde drakentanden, zijnde pyramidevormige versperringselementen van gewapend beton. Bij vier elementen is het bewapeningsijzer in één hoekpunt omgebogen tot een oog. De versperring strekt zich uit over een lengte van ruim 30 m. Waardering De voormalige tankhindernis is van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde als element uit de krijgsgeschiedenis, in casu de geschiedenis van het Interbellum in Nederland, waarbinnen het werk deel uitmaakte van het verdedigingsproject onder de naam Vesting Holland. De voormalige tankhindernis is van algemeen belang wegens militair- en architectuurhistorische waarde als element uit de laatste fase van de permanente versterkingsbouw in Nederland, als zeer zeldzaam geworden voorbeeld van een op de oorspronkelijke plaats gesitueerde versperring bestaande uit een combinatie van een asperge- en drakentandversperring en als voorbeeld van een type versperring waaraan een gestandaardiseerd ontwerp ten grondslag ligt. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511954
Laatste wijziging: 2014-10-12 09:49:28.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Voormalige tankhindernis in Muiderberg

Amelia

Brink 5
Muiderberg (Gemeente Muiden)
Inleiding Vrijstaande voormalige RENTENIERSWONING, genaamd "Amelia", gebouwd in 1889 in eclectische bouwtrant. Het pand werd gebouwd in opd..

Grafteken voor de familie Groen van Waarder

Badlaan 26
Muiderberg (Gemeente Muiden)
Inleiding GRAFTEKEN VOOR DE FAMILIE GROEN VAN WAARDER, gelegen op de voormalige lutherse familiebegraafplaats aan de Badlaan. Het familiegr..

Lage gepleisterde woning, zadeldak in topgevels eindigend

Flevolaan 1
Muiderberg (Gemeente Muiden)
Lage gepleisterde woning, zadeldak in topgevels eindigend, 18e eeuw.

Flevorama

Nienhuis Ruijskade 1
Muiderberg (Gemeente Muiden)
Inleiding VILLA, genaamd "FLEVORAMA", gebouwd omstreeks 1885 in eclectische bouwtrant. De villa is gelegen op de punt van de Muiderberg. Di..

Het Rechthuis

Googweg 1
Muiderberg (Gemeente Muiden)
Inleiding Voormalig HOTEL annex STATIONSGEBOUW, genaamd "HET RECHTHUIS". Het pand werd reeds in de 18de eeuw gebouwd als een van de landhui..

Kaart & Routeplanner

Route naar Voormalige tankhindernis in Muiderberg