Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Grafteken voor de familie Groen van Waarder in Muiderberg

Graf Begraafplaats

Badlaan 26
1399GN Muiderberg (gemeente Muiden)
Noord Holland

Bouwjaar: 1882


Beschrijving van Grafteken voor de familie Groen van Waarder

Inleiding GRAFTEKEN VOOR DE FAMILIE GROEN VAN WAARDER, gelegen op de voormalige lutherse familiebegraafplaats aan de Badlaan. Het familiegraf werd opgericht in 1882 in opdracht van de familie Groen van Waarder en is in de voet van het monument gesigneerd door D. Weegewijs. Het graf is voornaam aanwezig op de begraafplaats en is gesitueerd ten noorden aan het centrale pad dat door bomen geflankeerd wordt. De laatste bijzetting vond blijkens de opschriften plaats in 1969. Omschrijving Grafteken op rechthoekige plattegrond, uitgevoerd in hardsteen en wit marmer. Het bestaat uit een omrasterd grafteken met achterliggend aarden grafperk. De voorzijde bevindt zich aan de zuidkant. Het grafteken heeft een vrijwel vierkante voet van hardstenen zerken. Hierop staat een hardstenen opbouw bestaande uit basement, sokkelplaat, stam met een witmarmeren tekstplaat op alle vier zijden en een geprofileerde bekroning met bovenop een gesluierde urn. Het basement vermeldt de familienamen: 'GROEN' op het zuiden en 'VAN STOCKUM' op het westen. De sokkelplaat bevat de volgende doodssymboliek: gekruisde palmbladeren (overwinning op de dood) die bijeengehouden worden door een staartbijtende slang (ouroboros, oneindigheid) op het zuiden; de gevleugelde zandloper (vergankelijke tijd) op het westen; de vlinder (onsterfelijke ziel) op het oosten; de omgekeerde brandende fakkel (wederopstanding) gekruisd met de zeis (onverbiddelijke dood) op het noorden. De eerste grafplaat (zuid) vermeldt in kapitalen de tekst: 'Frédéric François/ Groen van Waarder/ Geb: 20 december 1814/ Overl: 10 maart 1882./ [knook]/ Cath.a. Margar.a. Franssen/ echtgenote van/ F.F. Groen van Waarder/ Geb: 29 november 1817/ Overl: 2 junij 1895. De linker plaat (west) vermeldt in kapitalen de tekst: 'Herman Frédéric/ Groen van Waarder/ Geb: 6 augustus 1846/ overl: 1 october 1904/ [knook]/ N. v. Stockum-Metelerkamp/ 23 oct. 1889 - 5 maart 1939/ [knook]/ Herman C.J.C. van Stockum/ 28 aug. 1881 - 7 dec. 1951'. De rechter plaat (oost) vermeldt in kapitalen de tekst: 'Van Stockum van Akendam/ Frédéric Willem Rémy/ 28-11-1879 - 14-11-1898/ Cornelis Jacobus/ 9-9-1838 - 10-11-1912/ Catharina Johanna/ Margaretha/ geb. Groen van Waarder/ 10-3-1849 - 26-6-1924'. Achter plaat (noord) vermeldt in kapitalen de tekst: 'Mr. Maximiliaan/ Gustaaf Adolf/ van Stockum van Akendam/ geb. te 's-Gravenhage 29 mei 1885/ overl. te Breda 7 november 1969'. De urn met de rouwsluier is uitgevoerd in wit marmer en symboliseert het afdekken van het leven. Voor de opbouw bevinden zich op de voet in wit marmer een rouwkrans en aan weerszijden een liggende hond, symbool van trouw. De bloemenkrans en de honden zijn uitgevoerd in wit marmer door 'Louis van den / Kerckhove/ Bruxelles' zoals in de oostelijke voetplaat vermeld staat. Het grafperk bevindt zich achter het eigenlijke grafteken en is iets smaller dan deze. Het bestaat uit een aarden (met gras begroeid) perk dat is omgeven door een gemetselde en met hardstenen platen afgedekte rand. De omrastering bestaat uit twaalf hardstenen palen met kettingen daartussen. Het hardsteen is afgewerkt als glad gezaagde plaat, waarbij de randen van de opbouw voorzien zijn van een frijnslag; de verdiepte velden zijn gepunt. Het marmer is gladgepolijst. Waardering Het grafteken is van algemeen belang wegens cultuur en kunsthistorische waarde als gaaf bewaard voorbeeld van een familiegraf met goed bewaard gebleven sculptuur met betrekking tot de doodcultus uit het laatste kwart van de 19de eeuw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511948
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Grafteken voor de familie Groen van Waarder in Muiderberg

Flevorama

Nienhuis Ruijskade 1
Muiderberg (Gemeente Muiden)
Inleiding VILLA, genaamd "FLEVORAMA", gebouwd omstreeks 1885 in eclectische bouwtrant. De villa is gelegen op de punt van de Muiderberg. Di..

Amelia

Brink 5
Muiderberg (Gemeente Muiden)
Inleiding Vrijstaande voormalige RENTENIERSWONING, genaamd "Amelia", gebouwd in 1889 in eclectische bouwtrant. Het pand werd gebouwd in opd..

Lage gepleisterde woning, zadeldak in topgevels eindigend

Flevolaan 1
Muiderberg (Gemeente Muiden)
Lage gepleisterde woning, zadeldak in topgevels eindigend, 18e eeuw.

Ned.Herv.Kerk

Kerkpad 2
Muiderberg (Gemeente Muiden)
Ned.Herv.Kerk. 15e eeuw. Hoogoprijzende stompe toren, eenbeukig schip en smaller koor.

Boerderij "Berghuis"

Brink 31
Muiderberg (Gemeente Muiden)
"Berghuis". Boerderij, dwarshuis, gepleisterde woning met opkamers, 18e eeuw.

Kaart & Routeplanner

Route naar Grafteken voor de familie Groen van Waarder in Muiderberg