Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Heeswijk: hoofdgebouw in Heeswijk Dinther

Kasteel Buitenplaats

Kasteel 4
5473VA Heeswijk Dinther (gemeente Bernheze)
Noord Brabant

Bouwjaar: 12e eeuw 1100 12e eeuw


Beschrijving van Heeswijk: hoofdgebouw

Onderdeel 1: KASTEEL MET NEO-GOTISCHE GALERIJ EN IJZERTOREN, VOORBURCHT MET POORTGEBOUW EN WONING In landelijke omgeving gelegen, omgracht kasteel waarvan het oudste gedeelte - de woonvleugel - bestaat uit een door twee evenwijdige schilddaken gedekt hoofdgebouw met ronde hoektorens en arkeltorens, de kern uit de 15de en 16de eeuw plus een uitbreiding uit 1835 boven vermoedelijk nog 14de-eeuwse kelders; de uitbreiding is in 1871 van een dak voorzien. De onderbouw van het terras waarop de brug uitkomt is een overblijfsel van een vierkante poorttoren. De buitenvleugel vindt een scheef gerichte voortzetting met zadeldak en ronde hoektoren aan de achterzijde. Daarbij sluit als oostvleugel een 19de-eeuws gebouw aan, door een open neogotische galerij als zuidvleugel verbonden met een zware, ronde zuidwestelijke hoektoren, een neogotisch bouwwerk op oude grondslagen, de zogeheten IJzertoren uit 1871: deze telt twee bouwlagen waarvan de onderste geleding inwendig met een neogotische galerij is uitgevoerd terwijl de toren is bekroond met een spits en een hoger opgetrokken half uitgebouwde traptoren; de galerij uit 1871 verbindt de IJzertoren en de kapel - alle de drie ontwerpen zijn van P.M.F. Snickers -, de galerij is voorzien van spitsbogen, kruisgewelven en heeft een bekroning met kruisbloemen. De huidige kapel - aan de noordzijde - dateert uit 1871 en oorspronkelijk wapenzaal, staat op grotere middeleeuwse kelders en haaks op de woonvleugel, telt één bouwlaag onder schilddak; tussen beide bouwmassa's is in de 19de eeuw een kleine watertoren van twee bouwlagen met spits opgetrokken. In de buitenmuren van het hoofdgebouw van elders afkomstige bouwfragmenten. Inwendig diverse belangwekkende vertrekken o.a. eiken bordestrap met balusters en drie spillen uit 1655-1672, de wanden van deze trap met tegels uit de 17de, 18de en 19de eeuw, hal, Chinese kamer (1876) met papieren behangsel en kroonluchter, ridderzaal, een wapenkamer, traphal uit de 19de eeuw, deuren en deuromlijstingen uit verschillende perioden, tegeltableau's, stucplafonds uit 1655-1672 in tinkamer, witte kamer en gang tussen beide kamers; in de kapel sinds 1951 het beeldhouwwerk van het doxaal van de Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch. De brug tussen het kasteel en voorburcht is in 1985 e.v. vrijwel geheel vervangen. De eveneens omgrachte voorburcht met poort is een L-vormig, 16de-eeuws gebouw van baksteen, met natuursteenlagen doorregen, voorzien van kruiskozijnen, en bestaat uit twee haaks op elkaar staande woonvleugels met een toegangspoort. De woonvleugels zijn opgebouwd uit één bouwlaag met een zadeldak met vlaamse gevels en trapgevels. De toegangspoort heeft twee bouwlagen, een zadeldak en twee trapgevels. Aan de noordzijde van de voorburcht staat een duiventoren van twee bouwlagen; in noordelijke richting strekt zich de ommuurde kasteeltuin uit. Waardering: KASTEEL MET NEOGOTISCHE GALERIJ EN IJZERTOREN, VOORBURCHT MET POORTGEBOUW EN WONING vertegenwoordigen algemeen belang omdat: - sprake is van een hoge, oorspronkelijke ouderdom en zeldzaamheid; - omdat de bouwgeschiedenis in het gebouw c.a. vanaf de Middeleeuwen tot in de 20ste eeuw herkenbaar besloten ligt en als zodanig bouw- en architectuurhistorische waarden herbergt, in die zin dat het monument de rol van document vervult; deze ontwikkelingsgang betreft o.m. de langzame functiewijziging van weerbaar kasteel tot geriefelijke vestigingsplaats waarbij beide functies naast en in elkaar verweven zijn in één historisch patroon. - het kasteel c.a. verschillende belangwekkende vertrekken en ruimten bezit waar groot kunst- en stijlhistorisch belang aan toe te kennen valt; - de in en rond het monument verzamelde bouwfragmenten kenmerkend zijn voor de 19de-eeuwse opvattingen voor het verzamelen van historische artefacten en voorwerpen waardoor het kasteel een voorname historisch-museale functie heeft verworven. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511894
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:54:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Kasteel Heeswijk
Kasteel Heeswijk

Kasteel Heeswijk is een voormalige waterburcht bij Heeswijk uit de 11e eeuw.

Reeds in het jaar 1080 ontstond er een voorloper van het huidige kasteel, een zogenaamde motte-burcht. In de loop van de middeleeuwen werd de motte (kasteelheuvel) afgevlakt en werd op de plaats van de burcht een kasteel gebouwd. Kasteel Heeswijk heeft meerdere malen een rol gespeeld in de geschiedenis. Het lukte Prins Maurits rond 1600 tot twee maal toe niet om het kasteel in te nemen. Zijn halfbroer Frederik Hendrik slaagde daar in 1629 wel in, zodat hij vervolgens 's-Hertogenbosch kon belegeren. In 1672 was de Zonnekoning Lodewijk XIV de ongenode gast op Kasteel Heeswijk tijdens zijn strijd tegen de Republiek. Op het eind van de 18e eeuw gebruikte Pichegru, generaal van de Franse Revolutie onder leiding van Napoleon, het kasteel nog als hoofdkwartier. In 1835 kocht gouverneur André baron van den Bogaerde van Terbrugge het in verval geraakte kasteel en startte meteen een grootse verbouwing. Voor zijn groeiende collectie kunstvoorwerpen en curiosa, van hem en van zijn zoons, de jonkers Louis en Donat, werd het kasteel uitgebreid met onder andere de Wapenzaal en de IJzertoren.

Huidig gebruik

In 1974 stierf Willem Van den Bogaerde van Terbrugge. Zijn weduwe, Albertine Van den Bogaerde van Terbrugge, riep in 1976 de Stichting Kasteel Heeswijk in het leven. Sinds 1987 is deze stichting volledig eigenaar van het kasteel. Er zijn nu geen adellijke bewoners meer aanwezig.

Het kasteel werd in 2005 voor het laatst gerestaureerd. Het huidige kasteelmuseum geeft een beeld van de woonsituatie en de verzameltraditie uit het midden van de 19e eeuw. Na de recente restauraties zijn er inmiddels weer rondleidingen door het kasteel mogelijk. De Wapenzaal van het kasteel doet dienst als officiële trouwlocatie van de gemeente Bernheze. In de onder de binnenplaats gelegen Keldergewelven worden (trouw)feesten en recepties gegeven en het Koetshuis van Kasteel Heeswijk herbergt vergader- en trainingsfaciliteiten evenals congres- en presentatieruimtes.

Bewoners

1rightarrow blue.svg Zie ook: Lijst van heren en vrouwen van Heeswijk

In 1835 werd het kasteel gekocht door Andreas van den Bogaerde van Terbrugge. Deze en zijn nazaten zijn begraven in het familiegraf op de begraafplaats nabij de Sint-Willibrorduskerk. Dit graf is in 1922 gebouwd. In 2007 werd de laatste telg van dit geslacht, de geadopteerde dochter Marie-Louise, bijgezet. Er liggen 14 leden van de familie Van den Bogaerde van Terbrugge begraven.


Monumenten in de buurt van Heeswijk: hoofdgebouw in Heeswijk Dinther

Heeswijk: historisch tuin- en parkaanleg

Kasteel 4
Heeswijk Dinther (Gemeente Bernheze)
Onderdeel 2: DE HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot kasteel Heeswijk ligt circa 2 km ten westen van Heeswijk en is een centrifu..

Heeswijk: kas in moestuin

Kasteel 4
Heeswijk Dinther (Gemeente Bernheze)
ONDERDEEL 5 KAS IN MOESTUIN: de kas (XIXd) heeft een bakstenen achtermuur die aan de buitenzijde op regelmatige afstand is geleed met eenst..

Heeswijk: oostelijke toegang tot het weiland met de kas (voormalige moestuin)

Kasteel 4
Heeswijk Dinther (Gemeente Bernheze)
ONDERDEEL 6 OOSTELIJKE TOEGANG TOT HET WEILAND MET DE KAS (VOORMALIGE MOESTUIN): natuurstenen hekpijlers (Uedelfanger) in de vorm van een v..

Heeswijk: westelijke toegang tot het weiland met de kas (voormalige moestuin)

Kasteel 4
Heeswijk Dinther (Gemeente Bernheze)
ONDERDEEL 7: WESTELIJKE TOEGANG TOT HET WEILAND MET DE KAS (VOORMALIGE MOESTUIN): met identieke hekpijlers als de oostelijke toegang tot he..

Heeswijk: twee hekpijlers bij de ingang van de beukenlaan (nabij de Gouverneursweg)

Kasteel 4
Heeswijk Dinther (Gemeente Bernheze)
ONDERDEEL 8: Twee HEKPIJLERS BIJ DE INGANG VAN DE BEUKENLAAN (nabij de Gouverneursweg) uit het laatste kwart van de 19de eeuw: bakstenen he..

Kaart & Routeplanner

Route naar Heeswijk: hoofdgebouw in Heeswijk Dinther