Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Soeterbeek: hoofdgebouw in Nuenen

Kasteel Buitenplaats

Soeterbeek 8
5674NH Nuenen (gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten)
Noord Brabant

Bouwjaar: 1815 of 1835
Architect: F.A. Eschauzier


Beschrijving van Soeterbeek: hoofdgebouw

Omschrijving In 1815 (vermelding fotoarchief RDMZ) of 1835 (Frenken 1948 en Jegerings 1984) werd het oude huis Soeterbeek gebouwd in classicistische trant, volgens Loosjes 'met een zwaarmoedig neo-klassiek front.' Het stond op dezelfde plek als het huidige huis en was ongeveer even groot. In 1936 brandde het af, waarna in 1938 het huidige huis werd gebouwd naar ontwerp van architect F.A. Eschauzier uit 's-Graveland. De bouwvergunning werd op 22 februari 1938 verleend. Het is een blokvormig huis bestaande uit souterrain, twee bouwlagen en een kap. Het huis is opgetrokken in baksteen en wit geschilderd. Het huis is voorzien van vlakke pilasters en uitkragend metselwerk rond de vensters. Het schilddak is gedekt met gesmoorde Hollandse pannen en voorzien van dakkapellen met klauwstukken en frontons. Er zijn twee schoorstenen. De voorgevel (zuidgevel) heeft een klassieke opbouw vanwege de symmetrische indeling met fronton en telt zeven traveeën. Het middenrisaliet telt drie traveeën en wordt afgesloten met een driehoekig fronton waarvan de onderste kroonlijst ter plaatse van een wapenschild is doorbroken. De zijgevels tellen twee traveeën, de oostgevel is voorzien van een lage uitbouw. De achtergevel (noordgevel met hoofdingang) is asymmetrisch ingedeeld. Links bevindt zich een risalerend gedeelte met entree, rechts een teruggelegen bouwdeel. De gevelpartij met entree heeft een middenrisaliet met ingang bestaande uit een glasdeur met siersmeedwerk en wordt afgesloten met een gemetselde balustrade. Het rechterdeel van de noordgevel heeft op de verdieping drie vensters. Het pand is voorzien van draairamen en samengestelde vensters met houten roeden. Het interieur heeft nog de oude structuur met onder andere een grote hal, een monumentaal trappenhuis en een kapel. Waardering Het in 1938 gebouwde huis Soeterbeek, ontworpen door F.A. Eschauzier, is van algemeen belang vanwege: - bouwtype en -stijl vanwege de combinatie van een landhuis met neoclassicistische voorgevel enerzijds en robuust metselwerk en een asymmetrische achtergevel anderzijds; - ensemblewaarden vanwege de samenhang met het park; - de gaafheid van hoofdvorm, detaillering en inwendige structuur; - zeldzaamheid van zulke jonge huizen in neoclassicistische trant. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511864
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Soeterbeek: hoofdgebouw in Nuenen

Soeterbeek: parkaanleg

Soeterbeek 8
Nuenen (Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten)
Omschrijving De buitenplaats Soeterbeek had gezien de top. kaart van 1838-1857 oorspronkelijk een veel opener karakter dat in hoge mate we..

Soeterbeek: dienstwoning annex garage, met schuur

Soeterbeek 8
Nuenen (Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten)
Omschrijving De dienstwoning (blijkens bouwvergunning uit 1938 oorspronkelijk tuinmanswoning) werd ontworpen door architect F.A. Eschauzie..

Soeterbeek: schuren en tuinmuur

Soeterbeek 8
Nuenen (Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten)
Omschrijving In het zuidelijke parkgedeelte gelegen opstallen, namelijk: - bakstenen muur tussen voormalige rozen- en moestuin, met poor..

Soeterbeek: dam met hekpijlers en duiker

Soeterbeek 8
Nuenen (Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten)
Omschrijving Dam met halfronde gemetselde keermuren, voorzien van natuurstenen afdekplaten. Op de dam staan hekpijlers met het opschrift '..

Soeterbeek: drie bruggen

Soeterbeek 8
Nuenen (Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten)
Omschrijving Drie korfboogvormige bruggen, bestaande uit een betonnen boogconstructie met bakstenen bekleding en borstweringen. De eerste ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Soeterbeek: hoofdgebouw in Nuenen

Foto's (1)