Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kasteel Ophemert: historische tuin- en parkaanleg in Ophemert

Tuin Park Landgoed

Dreef 2
4061BL Ophemert (gemeente Neerijnen)
Gelderland

Bouwjaar: midden 19e eeuw


Beschrijving van Kasteel Ophemert: historische tuin- en parkaanleg

Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Ophemert. De huidige tuin- en parkaanleg in landschapsstijl van de buitenplaats dateert uit het midden van de 19de eeuw. Voor deze tijd was er sprake van een meer formele aanleg waarvan de uit lanen opgebouwde hoofdstructuur nog bestaat. De aanleg wordt thans gekenmerkt door een rechthoekige vorm waarin aan de westzijde de twee omgrachte eilanden, waarop het kasteel en het koetshuis zijn gelegen, liggen. Ten zuidoosten van het kasteel een wijds gazon waarin enkele solitairen staan en dat een dicht begroeide in- en uitzwenkende omzoming heeft. In dit deel van de tuin ligt in een wat opgehoogd stuk een zwembad waarbij een groen geschilderd houten prieel staat. Zowel zwembad en prieel zijn op zodanige wijze vormgegeven dat ze geen opvallende elementen binnen de aanleg zijn. Ten noordoosten van het kasteel ligt de moestuin met een kas en tuinmuur en een drietal broeibakken van betonplaten. De broeibakken zijn vanwege te geringe monumentale waarden voor de bescherming van ondergeschikt belang. Tussen de moestuin en de beide kasteeleilanden ligt een vermoedelijk vroeg 20ste-eeuwse tuin in een formele stijl, waarvan de structuur door hoge geschoren heggen wordt bepaald. Tussen de heggen, die rechte óf gebogen vormen hebben, zijn 'kamerachtige' ruimtes gecreëerd die met elkaar verbonden zijn. Het is niet bekend wie de aanleg heeft ontworpen. Tussen de aanleg in het noordwesten, een open weidegebied, ligt de oprijlaan die naar het voorplein voor de beide eilanden leidt. Tussen het open weide gebied en de oprijlaan staat thans een haag als afscheiding en er ligt een tennisbaan. De tennisbaan valt wegens te geringe monumentale waarden buiten de bescherming van rijkswege. Waardering HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Ophemert van algemeen belang: - vanwege de midden-19de-eeuwse aanleg in landschapsstijl waarin aan het begin van de 20ste eeuw architectonisch vormgegeven delen zijn opgenomen, binnen de hoofdlijnen van een oudere formele aanleg; - vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511819
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kasteel Ophemert: historische tuin- en parkaanleg in Ophemert

Kasteel Ophemert

Dreef 2
Ophemert (Gemeente Neerijnen)
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (HUIS OPHEMERT) MET VOORHOF, HOEKTORENS, VOORPLEIN, KEERMUREN EN BRUGGEN. Het omgrachte huis Ophemer..

Kasteel Ophemert: koetshuis

Dreef 2
Ophemert (Gemeente Neerijnen)
Omschrijving onderdeel 3: KOETSHUIS. Het op het voorplein van kasteel Ophemert staande koetshuis (met voormalige tuinmanswoning en bovenw..

Kasteel Ophemert: schuur

Dreef 2
Ophemert (Gemeente Neerijnen)
Omschrijving onderdeel 4: SCHUUR. Ten noorden van het kasteeleiland en het eiland met het koetshuis staat een uit rode bakstenen opgetrokk..

Kasteel Ophemert: tuinmuur

Dreef 2
Ophemert (Gemeente Neerijnen)
Omschrijving onderdeel 5: TUINMUUR MET KAS. Laat 19de-eeuwse bakstenen tuinmuur, die tegelijk de achterwand is van de bakstenen kas van ie..

Kasteel Ophemert: inrijhek

Dreef 2
Ophemert (Gemeente Neerijnen)
Omschrijving onderdeel 6: INRIJHEK. Bij de ingang geplaatst inrijhek bestaande uit twee bakstenen pijlers (19de-eeuw), elk bekroond door w..

Kaart & Routeplanner

Route naar Kasteel Ophemert: historische tuin- en parkaanleg in Ophemert

Foto's (1)