Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Streekeigen boerderij "Den Eng" in Schalkwijk

Boerderij

Provincialeweg 66
3998JK Schalkwijk (gemeente Houten)
Utrecht

Bouwjaar: 1880


Beschrijving van Streekeigen boerderij "Den Eng"

Inleiding Streekeigen BOERDERIJ, genaamd 'Den Eng', van het dwarshuistype is volgens de inscriptie op een plaquette in de rechter zijgevel gebouwd in 1880 in een traditioneel ambachtelijke stijl met eclectische elementen uit onder meer de chaletstijl. De eerste steen is door de vierjarige Joh. Ant. Uijttewaal op 24 mei 1880 gelegd. Opdrachtgever was J. Smorrenburg, weduwe van C. Uijttewaal. De boerderij maakt deelt uit van de lintbebouwing met een overwegend agrarisch karakter tussen Schalkwijk en de rivier de Lek en ligt nabij het buurtschap De Heul. N.B. de later toegevoegde serre aan de noordwestzijde is voor bescherming van ondergeschikt belang. Omschrijving Een met de nokrichting van het woongedeelte evenwijdig aan de weg gelegen dwarshuisboerderij heeft nagenoeg een T-vormige plattegrond. Het deels onderkelderde woongedeelte telt één bouwlaag onder een met riet gedekt zadeldak met steekkap, voorzien van gesmoorde nokvorsten en gesneden windveren langs de dakschilden van het woonhuis. Het haaks daarop geplaatste zadeldak van het stalgedeelte zwenkt uit en heeft aan de achterzijde een wolfeind. De gevels zijn in grauwe baksteen opgetrokken (staand verband) en zijn verrijkt met hoeklisenen, een getrapte, geprofileerde lijst langs de dakranden in de topgevels en getoogde ontlastingsbogen met aanzet- en sluitstenen in gele baksteen boven de meeste venster- en deuropeningen. De vensters hebben schuiframen, deels nog met de originele zesruitsroedenverdeling. De vensters in de eerste bouwlaag zijn voorzien van niet-originele luiken. De voorgevel (zuidwest) heeft een symmetrische indeling van zes vensterassen, waarvan de centraal geplaatste topgevel met voorsprong twee vensterassen breed is. In de geveltop bevindt zich een engelenraam, bestaande uit twee dubbele draairamen met boven de middelste twee een bovenlicht. De zijgevels van het woongedeelte hebben een in de middenas geplaatste ingang, bestaande uit een dubbele paneeldeur met gietijzeren roosterwerk, waarvan de rechter met geprofileerde stucomlijsting is verlevendigd. De linker zijgevel heeft ter linkerzijde van de deur een gewijzigd venster en rechts een blindvenster. De afgewolfde achtergevel van de stal heeft een symmetrische indeling met een korfboogvormige dubbele inrijdeur in de middenas en daarboven een hooiluik met stalen bovenlicht. Ter weerszijden van de inrijdeuren bevinden zich twee stalen rondboogvensters. Ter weerszijden van het hooiluik zijn stalen roosvensters geplaatst. Op de hoeken is een korfboogvormige mestdeur aangebracht. De zijgevels van de stal hebben betonnen stalvensters. De rechter zijgevel (vanaf de weg bezien) heeft nabij het woonhuis twee nieuwe vensters en een deur. De driebeukige stal met brede middendeel is vier traveeën diep en wordt overspannen door een constructie van stijlen, korbelen en ankerbalken, waarop de vloer van de hooizolder rust. Waardering De boerderij is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als goed streekeigen voorbeeld van een dwarshuisboerderij uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, vormgegeven in een traditioneel ambachtelijke stijl met eclectische elementen uit onder meer de chaletstijl. Als zodanig maakt de boerderij deel uit van de agrarische geschiedenis van Schalkwijk. De in het vlakke polderlandschap gelegen boerderij heeft ensemblewaarde als onderdeel van de overwegend agrarische bebouwing langs de Provincialeweg. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511666
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:32:19.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Streekeigen boerderij "Den Eng" in Schalkwijk

Brandspuithuisje

Overeind 84
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Inleiding In 1897 gebouwd klein BRANDSPUITHUISJE was bestemd voor de stalling van een brandspuit die de gemeente Schalkwijk in hetzelfde ja..

Boerderij "Bouwlust" dwarshuis, rieten zadeldak aan korte zijden afgewolfd

Provincialeweg 63
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Boerderij "Bouwlust" dwarshuis, rieten zadeldak aan korte zijden afgewolfd. Gepleisterd, ankers 1786.

Woonhuis, dubbel zadeldak, zijgevels door schoorstenen bekroond

Pothuizerweg 2
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Woonhuis, XVIII, dubbel zadeldak, zijgevels door schoorstenen bekroond.

Boerderij, dwarstype, rieten zadeldak aan de korte zijde afgewolfd

Provincialeweg 68
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Boerderij, dwarstype, rieten zadeldak aan de korte zijde afgewolfd.

Boerderij, langhuistype, gepleisterd afgewolfde voorgevel

Overeind 73
Schalkwijk (Gemeente Houten)
BOERDERIJ, langhuistype, gepleisterd afgewolfde voorgevel, XVIII; bakhuis.

Kaart & Routeplanner

Route naar Streekeigen boerderij "Den Eng" in Schalkwijk