Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Werk aan de Waalse Wetering in Tull en 't Waal

Militair Object

Waalseweg 22
3999NS Tull en 't Waal (gemeente Houten)
Utrecht

Bouwjaar: 1875-1878


Beschrijving van Werk aan de Waalse Wetering

Omschrijving complexonderdeel 1 Door GRACHT omgeven AARDWERK uit 1875-1878 heeft een nagenoeg rechthoekige grondvorm, waarvan de noordoost- en zuidoosthoeken afgerond zijn. De toegang tot het fort bevindt zich aan de westzijde, waar een platte brug met houten vloerdelen licht het eigenlijke fort verbindt met het buitenfort waar de fortwachterswoning ligt. De begrenzings van het buitenfort wordt gemarkeerd door een drietal hardstenen markeringspalen. Waardering Het aardwerk is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een omgracht, gesloten aardwerk met buitenfort uit de tweede helft van de 19de eeuw, dat deel uitmaakt van de ontwikkeling van de krijgskunde in Nederland, in het bijzonder als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het heeft ensemblewaarde door de ruimtelijke en functionele relatie met de overige complexonderdelen. \ (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511652
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Werk aan de Waalse Wetering

Het Werk aan de Waalse Wetering is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en gebouwd tussen 1875 en 1878.

Het Werk aan de Waalse Wetering ligt ten oosten van Tull en 't Waal op een hoger gelegen deel in het landschap. Bij inundatie zou er een smalle strook land nauwelijks onder water komen te staan tussen de dorpskern van Schalkwijk en Tull en 't Waal. De potentiële vijand zou via deze stroomrug de Nieuwe Hollandse Waterlinie kunnen passeren.

Het werk bestaat uit een gracht met daarop een aarden wal. In de wal ligt een kazerne en een remise voor het geschut. Het fort was geschikt voor 94 soldaten. Op enige afstand van het fort is ook een fortwachterswoning.

Redenen voor de bouw

Het fort dient:

  1. Tot het onder vuur houden, in verbinding met het verdedigingswerk aan den Korten Uitweg, van het niet te inonderen terrein vóór de Batterij tot aan de Schalkwijkse Wetering;
  2. Het bestrijken van den Achterdijk en van de droge strook Noordwaarts van dien dijk gelegen;
  3. Tot het brengen van vuur op het terrein ten noorden van het Werk en het geven van vuur op grootte afstanden op het voorgelegen terrein.

Bewapening

De bewapening volgens het Genieregister bestond uit:

  • 2 getrokken kanons van 12 cM. L.A. (lang, achterlaad)
  • 4 getrokken kanons van 8 cM. Br. (brons) en
  • 4 Coehoornmortieren
  • 2 mitrailleurs waarvan één op borstweringsaffuit en één op pivotstoel.

Externe link


Monumenten in de buurt van Werk aan de Waalse Wetering in Tull en 't Waal

Werk aan de Waalse Wetering

Waalseweg 22
Tull en 't Waal (Gemeente Houten)
Omschrijving complexonderdeel 2 Op het Werk bevindt zich een kleine bomvrije uit 1876 stammende KAZERNE (A) van één bouwlaag onder aarden..

Werk aan de Waalse Wetering

Waalseweg 22
Tull en 't Waal (Gemeente Houten)
Omschrijving complexonderdeel 3 Een op het buitenfort, met de nokrichting evenwijdig aan de Waalseweg gelegen DIENSTWONING voor de fortwach..

gedekte gemeenschapsweg met inundatiekanaal

gedekte gemeenschapsweg met inundatiekanaal
houten
Cluster 58. Vaste IJzeren Brug. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding VASTE IJZEREN BRUG als onderdeel van civiele en / of militaire verkee..

Deels gepleisterde boerderij, onder rieten zadeldak

Lekdijk 78
Tull en 't Waal (Gemeente Houten)
Deels gepleisterde boerderij, 16e-17e eeuw, onder rieten zadeldak. Vensters met luiken en 19e eeuwse schuiframen. Stal onder pannen schildda..

Hervormde Kerk

Waalseweg 71
Tull en 't Waal (Gemeente Houten)
In verschillende bouwperioden tot stand gekomen, doch in oorsprong Middeleeuwse ZAALKERK, opgetrokken in diverse soorten baksteen onder met ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Werk aan de Waalse Wetering in Tull en 't Waal

Foto's (1)