Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Fort Honswijk in Schalkwijk

Militair Object

Lekdijk 58
3998NJ Schalkwijk (gemeente Houten)
Utrecht

Bouwjaar: 1878-1882


Beschrijving van Fort Honswijk

Beschrijving complexonderdeel 11 In de keel van het zuidwestelijke bastion bevindt zich de uit 1878 stammende WACHTERSWONING op rechthoekige plattegrond. De woning telt één bouwlaag onder een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt zadeldak. De bakgoot rust op gemetselde klossen. Op de nok zijn twee schoorstenen uitgevoerd met decoratief metselwerk. De gevels zijn boven het iets uitkragende trasraam uitgevoerd in grauwe baksteen en in de lange gevelzijden verrijkt met banden van gele baksteen ter hoogte van de onder- en bovendorpels. In de gevels zijn voornamelijk moderne kunststof kozijnen gezet die buiten de bescherming vallen. De oorspronkelijke vensters hadden een boogtrommel met siermetselwerk. In de ontlastingsbogen zijn aanzet- en sluitstenen gemetseld. De achtergevel (zuidwest zijde) heeft zes vensterassen. De kopgevels zijn als trapgevel uitgevoerd, voorzien van muurankers met krulwerk. De geveltop heeft een uitkragende pinakel op natuurstenen kraagsteen. De aanbouw tegen de zuidoostzijde is voor de bescherming van ondergeschikt belang. Waardering Het complexonderdeel is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een wachterswoning uit het derde kwart van de 19de eeuw, die qua hoofdvorm redelijk gaaf bewaard is gebleven en welke ensemblewaarde heeft door de ruimtelijke en functionele relatie met de overige complexonderdelen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511633
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Fort Honswijk in Schalkwijk

Fort Honswijk

Lekdijk 58
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Beschrijving complexonderdeel 1 Een onregelmatig gebastioneerd fort uit 1842-1846 op rechthoekige grondvorm wordt omgeven door een GRACHT...

Fort Honswijk

Lekdijk 58
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Omschrijving complexonderdeel 2 De entree tot het eigenlijke fort bevindt zich in de courtine aan de westzijde. Het aldaar gelegen, uit 187..

Fort Honswijk

Lekdijk 58
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Complexonderdeel 3 Op het zuidoostelijke bastion, dat qua omvang het grootste is, bevinden zich de ronde kazerne I (zie complexonderdeel 10..

Fort Honswijk

Lekdijk 58
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Omschrijving complexonderdeel 4 In de oostelijke courtine bevindt in het aardwerk van een in oorsprong uit 1878-1882 stammende SCHUILPLAATS..

De gemeente Houten

Lekdijk 58
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Omschrijving complexonderdeel 5 Ten zuiden van het entreegebouw bevindt zich een bastion met in het aardwerk REMISE D. De keermuur is in pu..

Kaart & Routeplanner