Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Fort Honswijk in Schalkwijk

Militair Object

Lekdijk 58
3998NJ Schalkwijk (gemeente Houten)
Utrecht

Bouwjaar: 1844-1848


Beschrijving van Fort Honswijk

Omschrijving complexonderdeel 10 Tegenover de contrescarpgalerij (zie complexonderdeel 2) bevindt zich een ronde KAZERNE onder aarden dak, gebouwd in de periode 1844-1848 en in 1878 met één bouwlaag ingekort. De onderkelderde kazerne telt zich de sindsdien twee bouwlagen en is geheel in baksteen opgemetseld en wordt door een rollaag afgesloten. De hoofdentree tot de kazerne bevindt zich aan de westzijde. Deze bestaat uit een rondboogvormige poort, die in een plaatselijk verdiept gelegen gevelvlak is gezet onder een getoogde ontlastingsboog. Hierboven is in de gevel een hardstenen plaquette gemetseld, waarop in hoogreliëf een kroon en WII is aangebracht. In de buitengevel van de kazerne bevinden zich schietgaten onder segmentbogig en aan de onderzijde licht getoogde strekken, die onregelmatig geplaatst zijn en in grootte van elkaar verschillen. De rondboogvormige poort komt uit op een binnenplaats die de vorm heeft van een halve cirkel. Op deze binnen komen diverse ruimten uit. In de gevels zijn (rondboogvormige) deuren met of zonder rondboogvormige bovenlichten en rondboogvormige vensters gezet. De binnenplaats is overspannen door een zestal massieve, gemetselde luchtbogen. De ronde kern van de kazerne beslaat de volle twee bouwlagen en is door een houten plafond afgesloten. In de muren zijn diverse vensters gezet met dubbele draairamen en rondboogvormig bovenlicht met V-vormige roeden. De ijzeren trap op de verdieping, die naar het dak leidt, is een latere toevoeging. De waterpomp met hardstenen kroonlijst stamt uit de eerste bouwperiode (1844-1848). De kern wordt door een brede gang omgeven en leidt naar de overige ruimten. In de kazerne zijn de wanden wit gesaust en ligt een klinkerbestrating op de vloer. Er bevinden zich diverse gemetselde spiltrappen, slaapvertrekken, verblijfsruimten en privaten. Waardering Het complexonderdeel is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als zeldzaam voorbeeld van een torenachtige kazerne uit het midden van de 19de eeuw, bestemd als behuizing voor soldaten. Tevens is het van belang als uiting van de ontwikkeling van de krijgskunde in de negentiende eeuw. De kazerne is het oudste onderdeel van het fort dat grote ensemblewaarde heeft als het meest beeldbepalende element, dat een ruimtelijke en functionele relatie heeft met de overige complexonderdelen, in het bijzonder met de contrescarpgallerij waarmee het onlosmakelijk verbonden is. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511632
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Fort Honswijk in Schalkwijk

Fort Honswijk

Lekdijk 58
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Beschrijving complexonderdeel 1 Een onregelmatig gebastioneerd fort uit 1842-1846 op rechthoekige grondvorm wordt omgeven door een GRACHT...

Fort Honswijk

Lekdijk 58
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Omschrijving complexonderdeel 2 De entree tot het eigenlijke fort bevindt zich in de courtine aan de westzijde. Het aldaar gelegen, uit 187..

Fort Honswijk

Lekdijk 58
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Complexonderdeel 3 Op het zuidoostelijke bastion, dat qua omvang het grootste is, bevinden zich de ronde kazerne I (zie complexonderdeel 10..

Fort Honswijk

Lekdijk 58
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Omschrijving complexonderdeel 4 In de oostelijke courtine bevindt in het aardwerk van een in oorsprong uit 1878-1882 stammende SCHUILPLAATS..

De gemeente Houten

Lekdijk 58
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Omschrijving complexonderdeel 5 Ten zuiden van het entreegebouw bevindt zich een bastion met in het aardwerk REMISE D. De keermuur is in pu..

Kaart & Routeplanner

Route naar Fort Honswijk in Schalkwijk