Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Fort Honswijk in Schalkwijk

Militair Object

Lekdijk 58
3998NJ Schalkwijk (gemeente Houten)
Utrecht

Bouwjaar: 1878-1882


Beschrijving van Fort Honswijk

Omschrijving complexonderdeel 4 In de oostelijke courtine bevindt in het aardwerk van een in oorsprong uit 1878-1882 stammende SCHUILPLAATS C, die in de 20ste eeuw is voorzien van een nieuwe keermuur. In de keermuur bevindt zich een getoogde dubbele houten deur uit de eerste bouwfase. Waardering Het complexonderdeel is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een in oorsprong uit het derde kwart van de 19de eeuw stammende schuilplaats. Deze heeft ensemblewaarde door ruimtelijke en functionele relatie met de overige complexonderdelen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511626
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Fort Honswijk in Schalkwijk

Fort Honswijk

Lekdijk 58
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Beschrijving complexonderdeel 1 Een onregelmatig gebastioneerd fort uit 1842-1846 op rechthoekige grondvorm wordt omgeven door een GRACHT...

Fort Honswijk

Lekdijk 58
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Omschrijving complexonderdeel 2 De entree tot het eigenlijke fort bevindt zich in de courtine aan de westzijde. Het aldaar gelegen, uit 187..

Fort Honswijk

Lekdijk 58
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Complexonderdeel 3 Op het zuidoostelijke bastion, dat qua omvang het grootste is, bevinden zich de ronde kazerne I (zie complexonderdeel 10..

De gemeente Houten

Lekdijk 58
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Omschrijving complexonderdeel 5 Ten zuiden van het entreegebouw bevindt zich een bastion met in het aardwerk REMISE D. De keermuur is in pu..

Lunet de Snel

Lekdijk 58
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Het Lunet aan de Snel betreft thans een onregelmatig gevormd in oorsprong hartvormig AARDWERK dat door een GRACHT omgeven is dat aan de zuid..

Kaart & Routeplanner