Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Fort Honswijk in Schalkwijk

Militair Object

Lekdijk 58
3998NJ Schalkwijk (gemeente Houten)
Utrecht

Bouwjaar: 1878-1883


Beschrijving van Fort Honswijk

Complexonderdeel 3 Op het zuidoostelijke bastion, dat qua omvang het grootste is, bevinden zich de ronde kazerne I (zie complexonderdeel 10) en de uit 1878 stammende CONTRESCARPGALERIJ die voor het grootste deel in de aarden wal van het bastion is verwerkt. In 1883 vond een uitbreiding plaats met het zuidelijke deel. Het betreft een halve ringvormig gebouw ten oosten van de kazerne (het voormalige torenfort) en telt twee bouwlagen onder een aarden dak. Tussen de galerij en de toren loopt een straat (Kalverstraat), waar op zeven plaatsen ijzeren luchtbogen tussen toren en galerij zijn bevestigd. De bakstenen gevel van de galerij is voorzien van getoogde vensters en deuren, die steeds per drie gegroepeerd zijn en waarboven een driedubble ontlastingsbooog is gemetseld. De deuren zijn voorzien van een bovenlicht. Het deurkalf is van natuursteen. In de getoogde strekken is een hardstenen sluitsteen gemetseld. De vensters konden oorspronkelijk met dubbele luiken worden dichtgezet, waarvan de duimen nog aanwezig zijn. De plattegrondindeling van de galerij verkeert in nagenoeg oorspronkelijke staat. Aanwezig zijn onder meer privaten, logiesruimten, regenbakken (drinkwatervoorziening) en diverse magazijnen. Vanuit de galerij loopt een POTERNE B naar de inmiddels verdwenen inundatiesluis aan de oostzijde van het fort. Een aftakking van de poterne leidt naar remise G (zie complexonderdeel 8). Waardering Het complexonderdeel is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als zeldzaam voorbeeld van een contrescarpgallerij met poterne uit het het laatste kwart van de 19de eeuw, bestemd als onderkomen voor soldaten op het fort. Zowel in- als uitwendig is het gaaf qua hoofdvorm en indeling en bevat diverse oorspronkelijke interieuronderdelen. Het maakt deel uit van de ontwikkeling van de krijgskunde in Nederland en heeft ensemblewaarde door de ruimtelijke en functionele relatie met de overige complexonderdelen, in het bijzonder met de torenkazerne, waarmee het onlosmakelijk verbonden is. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511625
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Fort Honswijk in Schalkwijk

Fort Honswijk

Lekdijk 58
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Beschrijving complexonderdeel 1 Een onregelmatig gebastioneerd fort uit 1842-1846 op rechthoekige grondvorm wordt omgeven door een GRACHT...

Fort Honswijk

Lekdijk 58
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Omschrijving complexonderdeel 2 De entree tot het eigenlijke fort bevindt zich in de courtine aan de westzijde. Het aldaar gelegen, uit 187..

Fort Honswijk

Lekdijk 58
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Omschrijving complexonderdeel 4 In de oostelijke courtine bevindt in het aardwerk van een in oorsprong uit 1878-1882 stammende SCHUILPLAATS..

De gemeente Houten

Lekdijk 58
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Omschrijving complexonderdeel 5 Ten zuiden van het entreegebouw bevindt zich een bastion met in het aardwerk REMISE D. De keermuur is in pu..

Lunet de Snel

Lekdijk 58
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Het Lunet aan de Snel betreft thans een onregelmatig gevormd in oorsprong hartvormig AARDWERK dat door een GRACHT omgeven is dat aan de zuid..

Kaart & Routeplanner