Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Fort Honswijk in Schalkwijk

Militair Object

Lekdijk 58
3998NJ Schalkwijk (gemeente Houten)
Utrecht

Bouwjaar: 1878-1882


Beschrijving van Fort Honswijk

Omschrijving complexonderdeel 2 De entree tot het eigenlijke fort bevindt zich in de courtine aan de westzijde. Het aldaar gelegen, uit 1878 stammende POORTGEBOUW met toegangsPOTERNE heeft een symmetrisch front van drie traveeën, dat boven een zware hardstenen plint is opgetrokken in grauwe baksteen. De hardstenen rondbogige omlijsting om de entreedeur en de luiken aan weerszijden is uitgevoerd met een blokmotief met diepe imitatievoegen. Hardsteen is tevens toegepast voor de sierlijst onder de gefacetteerde hardstenen kroonlijst als afdekking van de gevel. Het gebouw telt één bouwlaag en heeft een aarden dekking. In de middenas bevindt zich de entreepartij tot de poterne, bestaande uit een rondboogvormige poort met een dubbele metalen deur. Erboven staat in het fries de naam 'Fort Honswijk' van het fort aangegeven. De middenpartij wordt afgesloten door een brede, geprofileerde pilaster op een hardstenen voet ter hoogte van de plint. In de eerste en derde travee bevindt zich een rondboogvormig venster dat met een dubbele metalen luik kan worden dichtgezet. Op de afgeschuinde hoeken bevindt zich een gemetselde pilaster conform de hierboven beschreven pilasters. De zijmuren waaieren naar achteren toe uit. De poterne daalt een weinig af en komt uit tegenover het kruit en projectielenmagazijn H (zie complexonderdeel 9). Waardering Het complexonderdeel is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf en karakteristiek voorbeeld van een poortgebouw met toegangspoterne uit het midden van de 19de eeuw, eeuw, dat deel uitmaakt van de ontwikkeling van de krijgskunde in Nederland. Het heeft ensemblewaarde door de ruimtelijke en functionele relatie met de overige complexonderdelen en is een markant onderdeel dat de entree tot het fort bepaald. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511624
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Fort Honswijk in Schalkwijk

Fort Honswijk

Lekdijk 58
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Beschrijving complexonderdeel 1 Een onregelmatig gebastioneerd fort uit 1842-1846 op rechthoekige grondvorm wordt omgeven door een GRACHT...

Fort Honswijk

Lekdijk 58
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Complexonderdeel 3 Op het zuidoostelijke bastion, dat qua omvang het grootste is, bevinden zich de ronde kazerne I (zie complexonderdeel 10..

Fort Honswijk

Lekdijk 58
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Omschrijving complexonderdeel 4 In de oostelijke courtine bevindt in het aardwerk van een in oorsprong uit 1878-1882 stammende SCHUILPLAATS..

De gemeente Houten

Lekdijk 58
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Omschrijving complexonderdeel 5 Ten zuiden van het entreegebouw bevindt zich een bastion met in het aardwerk REMISE D. De keermuur is in pu..

Lunet de Snel

Lekdijk 58
Schalkwijk (Gemeente Houten)
Het Lunet aan de Snel betreft thans een onregelmatig gevormd in oorsprong hartvormig AARDWERK dat door een GRACHT omgeven is dat aan de zuid..

Kaart & Routeplanner