Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonhuis is een in een eclectische stijl opgetrokken villa in Veenendaal

Woonhuis

Kerkewijk 22
3901EG Veenendaal
Utrecht

Bouwjaar: 1890-1910


Beschrijving van Woonhuis is een in een eclectische stijl opgetrokken villa

Inleiding Een omstreeks 1900 gebouwd WOONHUIS is een in een eclectische stijl opgetrokken villa. In de architectuur van het pand zijn verschillende stijlkenmerken samengebracht, waaronder de chaletstijl (topgevel), de neogotiek (traptorentje) en de neorenaissance (ontlastingsbogen). De villa ligt aan de Kerkewijk, waar een aantal fabrieken met fabrikantenwoningen was gelegen. In de tuin rondom het met de voorgevel naar de Kerkewijk gerichte huis staat aan de voorzijde een grote eik en in de achtertuin een grote rode beuk. Omschrijving Vrijstaand woonhuis is opgetrokken op een nagenoeg rechthoekige plattegrond, bestaande uit twee bouwdelen onder een samengestelde kap met overstek. Het linker bouwdeel telt twee bouwlagen met topgevel onder een zadeldak met uitzwenkende dakschilden, waarvan de nokrichting haaks staat op de weg. Het rechter bouwdeel telt één bouwlaag onder een afgeplat schilddak. Het rechter dakschild wordt doorbroken door een torentje onder een afgeknot tentdak. De daken zijn bedekt met gesmoorde en rode kruispannen in een ruitpatroon. De gevels zijn boven een vooruitstekend trasraam opgetrokken van grauwe baksteen, waarbij ondermeer gele verblendsteen en bruin geglazuurde steen decoratief is toegepast in de sierbanden, het fries onder de gootlijt, alsmede in de segmentbogen en boogvelden. De houten goten worden gesteund door geprofileerde schoren, rustend op bakstenen sokkels met peerkraalmotief. De smeedijzeren ankers hebben krulwerk. De voorgevel (oostgevel) heeft links een puntgevel met op de begane grond een driezijdige erker. De bouwlaag erboven bevat een later aangebrachte driezijdige kleinere erker met stalen kozijnen. Aan weerszijden bevindt zich een oeil-de-boeuf. In de top bevindt zich een enkel venster. De kap steekt over en heeft decoratief uitgevoerde spitsboogvormige windveren met makelaar, rustend op schoren. Het rechter bouwdeel onder afgeplat schilddak bevat links de ingang in een segmentboogvormig portiek en rechts een schuifraam. Het dakschild wordt doorbroken door een recente dakkapel, die buiten de bescherming valt. De rechterzijgevel wordt gekenmerkt door een torentje, waarin zich het trappenhuis bevindt. Het torentje is voorzien van twee smalle gekoppelde rondbogige glas-in-loodvensters waarboven een klein rond venster. Het geheel wordt afgesloten door middel van een ontlastingsboog. Het langsgeveldeel rechts van het torentjes bevat twee vensters. De asymmetrisch ingedeelde langsgevel aan de linkerzijde bevat enkele schuiframen. Tegen de achtergevel is links in stijl een latere uitbouw geplaatst. Tegen de eerste bouwlaag is, eveneens in stijl, een recente veranda onder een lessenaarsdak geplaatst. Het rechter bouwdeel is een puntgevel met decoratief uitgevoerde windveren, welke in de eerste bouwlaag openslaande deuren met bovenlichten heeft en in de tweede bouwlaag en in de top erboven een vereenvoudigd venster. Het terugliggende gevel links bevat twee smalle rondboogvensters. In het interieur is het geornamenteerde stucplafond in de woonkamer van belang. Waardering Het woonhuis is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als vrij gaaf voorbeeld van een villa uit omstreeks 1900 in een rijk gedetailleerde eclectische bouwstijl, uitgevoerd met elementen uit de chaletstijl, de neogotiek en de neorenaissance. Tevens heeft het pand cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde door de situering langs een weg waar meerdere villa's staan, voornamelijke fabrikantenwoningen, die behoorden bij de fabrieken die hier stonden. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511609
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Woonhuis is een in een eclectische stijl opgetrokken villa in Veenendaal

Dubbel woonhuis

Kerkewijk 8
Veenendaal
Inleiding Oorspronkelijk dubbel WOONHUIS van het type villa is een voormalige direkteurswoning annex kantoor van de verdwenen Wolspinnerij ..

Oude kerk

Markt 9B
Veenendaal
NED. HERV. KERK, gesticht 1539, vergroot in 1753 en 1835, eenbeukig bakstenen gebouw met koor aan de noord en zuidzijde langs 4 traveeën ve..

Winkel-woning

Markt 7
Veenendaal
Inleiding Een in oorsprong waarschijnlijk uit de tweede helft van de 19de eeuw stammend WINKEL-WONING, welke in 1906 ingrijpend verbouwd in..

Kantoorgebouw

Kerkewijk 115
Veenendaal
Inleiding KANTOORGEBOUW, voorheen onderdeel uitmakend van de sigarenfabriek 'Ritmeester', is gebouwd tussen 1910 en 1915 in een stijl waari..

Blok van twee arbeiderswoningen

Davidsstraat 1
Veenendaal
Omschrijving complexonderdeel 1 Het aan de Davidsstraat gelegen blok van twee ARBEIDERSWONINGEN (type 1) is opgetrokken op een rechthoekige..

Kaart & Routeplanner

Route naar Woonhuis is een in een eclectische stijl opgetrokken villa in Veenendaal

Foto's (1)