Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Dubbel woonhuis in Veenendaal

Woonhuis

Kerkewijk 8
3901EG Veenendaal
Utrecht

Bouwjaar: 1884-1890


Beschrijving van Dubbel woonhuis

Inleiding Oorspronkelijk dubbel WOONHUIS van het type villa is een voormalige direkteurswoning annex kantoor van de verdwenen Wolspinnerij Frisia. Het pand werd tussen 1884 en 1890 gebouwd in neorenaissancestijl in opdracht van D. Woudenberg. Daarnaast stond de thans gesloopte zogenaamde machinale sajetfabriek. Aan de Kerkewijk stonden meerdere fabrieken met fabrikantenwoningen. Het pand heeft een symmetrische, van oorsprong U-vormige opzet waarbij twee villa's tegen elkaar zijn gezet. De zijgevels bevatten de ingang van de beide villa's. Later zijn de villa's doorgebroken en tot één pand gemaakt. Door het gesloten front aan de Kerkewijk fungeert de oostzijde als voorgevel. In de voortuin staat aan de zuidoostzijde een oude rode beuk. Omschrijving De aan de Kerkewijk gelegen van oorsprong dubbele villa telt twee bouwlagen op een van oorsprong U-vormige plattegrond. Door een inbouw is deze heeft de plattegrond thans een rechthoekig karakter. Het pand heeft een met gesmoorde kruispannen en zinken nok- en hoekkepers gedekt afgeplat schilddak. De vensters zijn overwegend schuiframen, deels in T-vorm, deels met een zesruits roedenverdeling. Ze zijn gedekt door een strek, deels uitgevoerd met een gepleisterde sluitsteen. De gevels hebben over het algemeen een symmetrische ingedeling met op de hoeken gepleisterde geblokte lisenen. De bouwlagen worden van elkaar gescheiden door een profiellijst. De gevels worden afgesloten door een kroonlijst met geprofileerde goot. De symmetrisch opgezette voorgevel (oostgevel) is een lijstgevel met twee hoekrisalieten met lichte voorsprong, die worden geaccentueerd door bepleisterde geblokte lisenen. Ter hoogte van de eerste bouwlaag is tegen de hoekrisalieten aan de linker- en rechterzijde een vijfzijdige erker geplaatst onder een zinken dak, dat reikt tot het balkon in de tweede bouwlaag. De tweede bouwlaag bevat een dubbele openslaande deur met bovenlicht onder een bepleisterde lijst die op consoles rust. Het middendeel van de gevel is vier vensterassen breed en wordt gedeeld door een geblokte liseen op de middenas en een gecornist deel van de kroonlijst en goot. In het dak zijn op de hoeken dakkapellen aangebracht met daarin twee vensters, gescheiden door een middenstijl en omgeven door pilasters, een geprofileerde lijst en gesneden wangen. De beide zijgevels (noord- en zuidgevel) zijn identieke lijstgevels met een lichte middenrisaliet die de ingang bevat. Ter weerszijden hiervan bevat de gevel een drielichtsvenster. De tweede bouwlaag bevat drie T-schuiframen. In het midden van het dakvlak van de noordgevel bevindt zich nog een oorspronkelijke dakkapel met tweelichtsvenster, wangen en een timpaan als bekroning. De achtergevel (westgevel) bevat een aantal, deels nog oorspronkelijke vensters. Tussen het rechter en linker geveldeel is een torenachtige opbouw van vier bouwlagen gezet die buiten de bescherming valt. Tegen het linker geveldeel is een kleine aanbouw gezet van één bouwlaag onder flauw hellend zadeldak. Waardering Het dubbele woonhuis is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een directeursvilla met kantoor uit het eind van de 19de eeuw in neorenaissancestijl. Tevens is het pand van cultuurhistorische waarde vanwege de voormalige functie als directeursvilla annex kantoor van de wolfabriek Frisia, gelegen langs een weg waar meerdere fabrieken met fabrikantenwoningen stonden. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511608
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Dubbel woonhuis in Veenendaal

Oude kerk

Markt 9B
Veenendaal
NED. HERV. KERK, gesticht 1539, vergroot in 1753 en 1835, eenbeukig bakstenen gebouw met koor aan de noord en zuidzijde langs 4 traveeën ve..

Winkel-woning

Markt 7
Veenendaal
Inleiding Een in oorsprong waarschijnlijk uit de tweede helft van de 19de eeuw stammend WINKEL-WONING, welke in 1906 ingrijpend verbouwd in..

Woonhuis is een in een eclectische stijl opgetrokken villa

Kerkewijk 22
Veenendaal
Inleiding Een omstreeks 1900 gebouwd WOONHUIS is een in een eclectische stijl opgetrokken villa. In de architectuur van het pand zijn versc..

Blok van twee arbeiderswoningen

Davidsstraat 1
Veenendaal
Omschrijving complexonderdeel 1 Het aan de Davidsstraat gelegen blok van twee ARBEIDERSWONINGEN (type 1) is opgetrokken op een rechthoekige..

Blok arbeiderswoningen

Davidsstraat 2
Veenendaal
Omschrijving complexonderdeel 9 Het aan de Davidsstraat gelegen blok ARBEIDERSWONINGEN (type 3) is opgetrokken op een rechthoekige plattegr..

Kaart & Routeplanner

Route naar Dubbel woonhuis in Veenendaal

Foto's (1)