Meer dan 63.000 rijksmonumenten


R.K. Barbarakerk in Bunnik

Kerkelijk Gebouw

Stationsweg 36
3981AD Bunnik
Utrecht

Bouwjaar: 1939-1940
Architect: Alphons Boosten


Beschrijving van R.K. Barbarakerk

Inleiding De roomskatholieke Barbarakerk is gebouwd tussen 1939-1940 in Delftse Schoolstijl. Het ontwerp is van de Maastrichtse architect Alphons Boosten en is de eerste kerk van Boosten die buiten de provincie Limburg is gebouwd. De kerk in Bunnik werd gebouwd op een terrein dat gratis door gravin douairière de Leusse beschikbaar was gesteld. De eerste steen werd gelegd op 26 juli 1939. De kerk werd op 9 oktober 1940 gewijd. Het interieur van de kerk is in 1975 aan de nieuwe lithurgische normen aangepast, waarbij men nauwelijks de oorspronkelijke architectonische waarde van de kerk heeft aangetast. De pastorie is in 1957 verbouwd in 1975 zijn de stalen ramen conform de oude vernieuwd. Omschrijving Een op de hoek van de Stationsweg en Koningin Julianalaan gelegen bakstenen KRUISBASILIEK met aangebouwde PASTORIE onder met rode en grijze Romaanse pannen en rode leipannen gedekte, overstekende zadel- en lessenaarsdaken met verschillende nok- en goothoogten. De kerk heeft een draagconstructie van gewapend beton. De algemene opzet van de kerk en pastorie bestaat uit een entreepartij met toren rechts aan de westzijde, waarachter een schip van vier traveeën lengte met lagere zijschepen, een weinig verhoogde kruising met lagere transepten. De kruising loopt door in het deels ingebouwde, halfrond koor met kooromgang. Tegen de kopgevel van het zuidelijke transept is de pastorie aangebouwd. De massieve gevels zijn in gele baksteen opgetrokken (vlaams verband), waarin voornamelijk rondboogvensters met glas-in-lood ramen zijn gezet. In de voorgevel en de kopgevels van de transepten zijn grote rozetramen met drie in elkaar gevlochten cirkelvormen gezet (symbolisering van de Drieëenheid). De gevels worden onder de dakrand afgesloten door middel van een teruggelegen band met halfronde uitmetselingen, waarop de overstekende dakgoot rust. De uiteinden van de gevels zijn voorzien van een natuurstenen kraagsteen. Het bouwvolume van de entreepartij is dwars tegen het schip geplaatst en heeft links een halfronde uitbouw ten behoeve van de Mariakapel. Aan de rechterzijde sluit het op een vierkante hoektoren aan. De entreepartij is aan de westzijde opengewerkt met drie, brede rondboogvormige doorgangen. De massieve klokkentoren heeft tegen de zuidgevel een halfronde uitbouw ten behoeve van de trap die naar het plat op de toren leidt. Op dit plat is een achtkantige spits gezet. De galmgaten hebben een rondboogvorm. Ter weerszijden van de wijzerplaat is in de gevel een betonnen waterspuwer gemetseld. In de oksels van schip en transepten bevinden zich kleine uitbouwen met een rondboogvormige portiek, waarin een ingang naar het transept. Het interieur karakteriseert zich door het gebruik van baksteen. De traveeën worden door middel van rondbogen tussen de zijschepen en schip gevisualiseerd. Ook de kruising wordt gemarkeerd door grotere rondbogen. Alle rondbogen hebben geen aanzet, maar lopen over in de muur. Het schip en transepten zijn voorzien van ribloze, bepleisterde kruisgewelven. Voor de interieuraankleding werden een aantal kunstenaars benaderd. De ontwerpen van de kerkbanken en biechtstoel worden toegeschreven aan Boosten. De muurschildering van de verheerlijking van Christus op de berg Thabor in de absis en in de gewelven in het priesterkoor zijn in 1940 vervaardigd door Charles Eyck. Glazenier Wim van Woerkum uit Nijmegen vervaardigde de eenentwintig glas-in-lood raampjes met taferelen uit het leven van de patrones Barbara (11 stuks) en de sacramenten (10 stuks). De kruiswegwegstaties van geglazuurd keramiek zijn van J.A. van Rhijn, terwijl de beelden van Christus Koning en Antonius aan beide zijden van het priesterkoor zijn vervaardigd door Wim van Hoorn, die ook het grote rozetvenster in het zuidelijke transept van glas-in-lood voorzag (Heilige Drieëenheid en neerdaling van de Heilige Geest). Het beeld van S. Barbara nabij het koor is van Albert Termote. Henri de Groot was verantwoordelijk voor het smeedwerk, dat ondermeer terug te vinden is in het hekwerk van de koorzolder. De PASTORIE, die aan de zuidzijde met het transept verbonden is, bestaat uit twee bouwvolumes. Het linker volume of tussenlid sluit aan op de kerk en heeft een asymmetrisch zadeldak. De westgevel bestaat uit één bouwlaag. In het dakschild is aan deze zijde een groot dakkapel onder plat dak gezet. Rechts van het tussenlid bevindt zich de woning van twee bouwlagen onder zadeldak met hogere nok. De westgevel van de woning heeft een asymmetrische indeling van zes vesterassen. Op de derde as van links bevindt zich de hoofdingang tot de woning. Deze ligt verdiept in de gevel. Boven de ingang is een balkon met ijzeren spijlenhek bevestigd. De vensters op de verdieping zijn voorzien van een dubbel draairaam met horizontale roedenindeling. De vensters in de eerste bouwlaag zijn gewijzigd. De lange oostgevel heeft links een vierlichtsvenster met dubbele tuindeuren en zijlichten. Hierboven springt de gevel terug. Over de volle breedte van de terugsprong is een balkon gerealiseerd. Het hekwerk hiervan valt niet onder de bescherming. Ter rechterzijde van het vierlichtsvenster bevindt zich een roedendeur, een rondlicht met tuimelraam en tot slot twee vensters. In de tweede bouwlaag zijn zich drie vensters met dubbele draairamen gezet. Rechts hiervan is het tussenlid gebouwd. De gevel hiervan springt naar voren en bestaat uit anderhalve bouwlaag. De gevel heeft hier drie vensters en een deur. Boven de deur bevindt zich in de halve bouwlaag een rondvenster en een venster met dubbel draairaam rechts daarvan. Het interieur en plattegrond van de pastorie verkeren nagenoeg in originele staat. De trappartij met houten treden en dichte balustrade is strak vormgegeven. De scheidingsmuur tussen gang en vergaderkamer is boven de deur voorzien van een rij rondlichten. Waardering De Barbarakerk met pastorie is van algemene architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een kruisbasiliek in Delftse Schoolstijl, alsmede van belang als onderdeel in het oeuvre van architect A. Boosten. Tevens van ensemblewaarde als markeringpunt in de bebouwde kom van Bunnik. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511596
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Sint-Barbarakerk
R-K St.Barbara-kerk Bunnik.jpg
Plaats Bunnik
Coördinaten 52° 4′ NB, 5° 12′ OL
Gebouwd in 1939-1940
Gewijd aan Sint-Barbara
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  511596
Architectuur
Architect(en) Alphons Boosten
Bouwmateriaal baksteen
Toren 37 m
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Sint-Barbarakerk is een van de twee kerken van de Utrechtse plaats Bunnik. De huidige kerk is gebouwd in 1939-1940, naar een ontwerp van Alphons Boosten.

Voorgaande (schuil)kerken

In 1718 wordt een kleine katholieke schuilkerk in Bunnik gesticht. In 1845 werd deze vervangen door een nieuwe kerk op dezelfde plaats gelegen aan de Schoudermantel. De kerk stond ongeveer halverwege Bunnik en Odijk, want tot 1964 gingen ook de Odijkse katholieken in Bunnik naar de kerk. Deze kerk werd door de jaren heen te klein en op 6 februari 1938 vroeg pastoor Hegge aan de aartsbisschop toestemming om een nieuwe kerk te mogen bouwen. Op 22 februari 1938 verleende de bisschop de machtiging.

Na ingebruikname van de nieuwe kerk werd de oude Barbarakerk verbouwd tot koelcel, en is tot begin deze eeuw als zodanig in gebruik geweest. Het oude kerkgebouw is inmiddels vervangen door een modern koelhuis op het terrein van Klaas de Jong.

De huidige kerk

De bouw van de huidige kerk begon op 13 mei 1939 en de eerstesteenlegging was op 26 juli van dat jaar. Op 9 oktober 1940 werd het nieuwe kerkgebouw ingewijd door aartsbisschop Johannes de Jong.

De bouwstijl van de Barbarakerk vertoont eigenschappen van de Delftse School, waarbij eenvoud en een goede harmonie tussen massa, ruimte en lichtval vooropstaat. De Delftse School kenmerkt zich ook door grote schuine dakvlakken en het gebruik van traditionele bouwmaterialen zoals baksteen. De architect combineerde deze stijl met invloeden uit het expressionisme. De kerk is nauw verwant aan Boostens kerken in Genhout en Heksenberg en heeft net als die kerken een westwerk-achtige voorbouw.

Het altaar en het altaarkruis zijn ontworpen door de Utrechtse edelsmid Jan Eloy Brom. Het is vervaardigd van zwart, licht geaderd marmer. De muurschildering in de apsis is vervaardigd door de schilder Charles Eyck. Het tafereel beeldt de verheerlijkte Christus op de berg Tabor uit.

De glas-in-loodramen in de kerk zijn van Wim van Woerkom. Ook zijn er ramen van Gunhild Kristensen van gekapt glas.

Het orgel is in 1963 gebouwd door Flentrop en het werd in september 1963 door Louis Toebosch officieel in gebruik genomen.

De kerk en de bijbehorende pastorie, ook ontworpen door Alphons Boosten, werden in 1999 benoemd tot rijksmonument.[1]

Fotogalerij

Externe link


Monumenten in de buurt van R.K. Barbarakerk in Bunnik

Voormalige raadhuis van de gemeente Bunnik

Dorpsstraat 2
Bunnik
Inleiding Het voormalige raadhuis van de gemeente Bunnik is in 1897 gebouwd naar ontwerp van de architect E.G. Wentink. In het raadshuis wa..

Gepleisterde boerderij, met lage verdieping en links een opkamer. Vensters met luiken; pannen schilddak, dat links aansluit tegen een puntgevel. Stal ..

Dorpsstraat 1
Bunnik
Gepleisterde BOERDERIJ, in jaartalankers gedateerd 1674, met lage verdieping en links een opkamer. Vensters met luiken; pannen schilddak, da..

Oude Dorpskerk

Kerkpad 2
Bunnik
NED. HERV. KERK. Gepleisterde eenbeukige KERK met laat romaanse TOREN. Tweeklaviers orgel, in 1912 gemaakt door de firma J. de Koff. In 1968..

Bepleisterde boerderij, onder pannen wolfdak, afgeknotte topgevel aan de voorzijde. Achter het woongedeelte een gepleisterd dwarshuis onder pannen zad ..

Kerkpad 3
Bunnik
Bepleisterde BOERDERIJ, waarschijnlijk 17e eeuw, onder pannen wolfdak, afgeknotte topgevel aan de voorzijde. 19e eeuwse vensters met zesruit..

Cammingha, hoog huis met aan de noordzijde een topgevel. Inwendig gaaf bewaard

Camminghalaan 34
Bunnik
CAMMINGHA, hoog, waarschijnlijk XVII HUIS met aan de noordzijde een topgevel. Inwendig gaaf bewaard.

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)