Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Beukenhorst: hoofdgebouw in Vught

Kasteel Buitenplaats

Beukenhorst 1
5262LG Vught
Noord Brabant

Bouwjaar: 1925
Architect: K.C. Suijling en Zonen


Beschrijving van Beukenhorst: hoofdgebouw

Omschrijving Het huidige huis Beukenhorst heeft tenminste twee voorgangers gehad: één classicistisch huis uit de negentiende eeuw en het in 1925 door K.C. Suijling en Zonen te Den Bosch ontworpen huis. Nadat het huis in de Tweede Wereldoorlog beschadigd was, is het in 1950 gerestaureerd naar ontwerp van architectenbureau Knuttel uit Deventer, waarbij het ontwerp van Suijling richtinggevend was. Het huidige huis heeft een onregelmatige plattegrond en bestaat uit een kelder, twee bouwlagen en een kap. Het bevindt zich op een plint gevormd door terrassen met trappen en keermuren. Het samengestelde dak is gedekt met gesmoorde Hollandse pannen en voorzien van dakkapellen met frontons, pirons en sober gedecoreerde schoorstenen. Het dak heeft een flinke overstek met sober gesneden consoles. Het huis is opgetrokken in baksteen met onder de goten uitkragend meanderend metselwerk. De symmetrisch ingedeelde noordgevel heeft op de begane grond zeven, op de verdieping vijf traveeën, voorzien van dubbele tuin- of balkondeuren of samengestelde vensters. De gevel heeft verder een pergola met Dorische zuilen in natuursteen ter breedte van vijf traveeën. De westgevel is asymmetrisch en bevat onder andere de entree bestaande uit een glasdeur in een omlijsting. Boven de entree bevindt zich een groot halvenster met natuursteen tracering. Verder bevinden zich in deze gevel verschillende vensters, waaronder twee rechts van de ingang voorzien van stalen roeden. Verder een wapenschild. Ook de zuidgevel is asymmetrisch ingedeeld. Het terras is hier voorzien van een colonnade. De westgevel, ook asymmetrisch opgebouwd, is voorzien van extra grote samengestelde vensters. Ten zuidoosten van het huis staat een klein bijgebouw, oorspronkelijk dienstgebouw met poetskamer en stookkelder, van één bouwlaag onder tentdak en onderkelderd. Het heeft ter hoogte van de begane grond groene geglazuurde bakstenen. Dit onderdeel is tijdens de oorlog niet beschadigd. Het interieur van het huis bestaat in hoofdzaak uit een grote hal van waaruit de verschillende vertrekken zijn ontsloten. Het interieur bevat vele onderdelen van de oorspronkelijke uitmonstering zoals vloeren, lambrizeringen, deuren enz. Waardering Het huis Beukenhorst, in 1925 gebouwd naar ontwerp van architect Suijling en in 1950 gerestaureerd door architectenbureau Knuttel, is van algemeen belang vanwege: - het bouwtype landhuis, uitgevoerd in een voor de tijd van ontstaan relatief klassiek aandoend ontwerp met zuilen, decoratief metwelwerk en andere details; de structuur en de gave details van het interieur; - de ensemblewaarden (visuele en functionele samenhang met de parkaanleg en de andere onderdelen van de buitenplaats); - gaafheid van in- en exterieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511536
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Oude hek bij inrit van Fentener van Vlissingen, nu een rijksmonument.

Beukenhorst is een landgoed en natuurgebied dat zich bevindt tussen Vught en Esch. Het landgoed is in particulier bezit en meet 207 ha.

Geschiedenis

Dit landgoed is aangelegd op de voormalige Vughtse Heide door Theodoor François van Santvoort, die in 1780 dit gebied kocht en er een landhuis liet bouwen. Het gebied grensde aan zijn bezittingen.

Toen hij in 1818 overleed werd het goed verkocht aan Johanna van Lanschot. Naast het huis was er een koetshuis, een duiventil, boomgaarden en dergelijke. Na haar overlijden in 1859 werd haar neef Henricus van Lanschot de eigenaar. Uit zijn huwelijk met Paulina van der Kun kwamen geen kinderen voort.

Toen beiden overleden waren kwam het goed in bezit van Victor Tilman om in 1915 te worden verkocht aan Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen. Deze leefde van 1882-1962 en trouwde in 1905 met Sophia Velthuijs. In 1925 werd het oude landhuis gesloopt en een nieuw landhuis gebouwd in de trant van het voorgaande. Veel bijgebouwen bleven gespaard.

Het landgoed had tijdens de Tweede Wereldoorlog veel te lijden van beschietingen en op 8 maart 1945 werd het landhuis getroffen door een neerstortende V2-raket. Het werd echter in 1950 gerestaureerd.

Vanaf 1976 werd het landgoed door de erfgenamen Fentener van Vlissingen verhuurd. Van 1983-1987 werd het bewoond door Dries van Agt, die toen Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant was.

Natuur

Het landgoed is aangelegd in Engelse landschapsstijl. Er zijn eiken-beukenbossen, waterpartijen en landbouwgronden te vinden. Dalkruid en lelietje-van-dalen behoren tot de flora. Als broedvogels zijn wespendief, boomklever, zwarte specht, kleine bonte specht, grote bonte specht, appelvink, goudvink te noemen.

Het landgoed is niet toegankelijk.

Externe link


Monumenten in de buurt van Beukenhorst: hoofdgebouw in Vught

Beukenhorst: parkaanleg

Beukenhorst 1
Vught
Inleiding. PARKAANLEG. De historische buitenplaats Beukenhorst bestaat uit een in het zuiden van de buitenplaats gelegen landhuis met omri..

Beukenhorst: inrijhek

Beukenhorst 1
Vught
Omschrijving Tussen 1850 en 1900 gebouwde hekpijlers met afgeschuinde hoeken, opgetrokken in baksteen met banden cementkunststeen en voor..

Beukenhorst: boerderij annex garage

Beukenhorst 3
Vught
Omschrijving In rode baksteen opgetrokken boerderij annex garage op rechthoekige grondslag onder rieten zadeldak met wolfseinden (onderzi..

Beukenhorst: landbouwschuur

Beukenhorst 3
Vught
Omschrijving In rode machinale baksteen opgetrokken monumentale landbouwschuur uit de jaren '30 (1926?) van de twintigste eeuw op rechthoe..

Beukenhorst: tuinbeeld

Beukenhorst 3
Vught
Omschrijving Achttiende-eeuws tuinbeeld, voorstellende een mythologische mansfiguur, gedeeltelijk gehuld in een draperie en vergezeld van ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)