Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Pastorie in Westbeemster

Kerkelijk Gebouw

Jisperweg 56
1464NG Westbeemster (gemeente Beemster)
Noord Holland

Bouwjaar: 1880
Architect: Yme Gerardus Bijvoets


Beschrijving van Pastorie

Inleiding PASTORIE, gebouwd rond 1880, waarschijnlijk naar ontwerp van H. Bijvoets. De pastorie is door middel van een eenlaags-tusseneind verbonden met de zuidwestzijde van de kerk. De pastorie is gebouwd in eclectische bouwtrant met neo-gotische elementen. Een voortuin scheidt de pastorie van de Jisperweg. Omschrijving Op T-vormig grondplan gebouwde en ten dele onderkelderde pastorie, bestaande uit twee bouwlagen onder een uit zadel- en mansardedak samengestelde kap met lei in Maasdekking en nabij de nok zink met roeven. Het westelijk dakschild heeft een dakkapel. Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen en heeft onder meer getrapte steunberen, uitgemetselde tandlijsten en ezelsruggen. De tandlijsten bevinden zich voornamelijk onder de goten, de ezelsruggen op het muurwerk van de puntgevels. Oost-, zuid- en en westgevels bestaan ten dele uit een puntgevel met schouderstukken en een bekroning door een pinakel. Ter hoogte van de vloeren van verdieping en zolder heeft het muurwerk sierankers. De vensteropeningen en de diverse spaarvelden zijn alle aan de bovenzijde getoogd en aan de onderzijde voorzien van dorpels in hardsteen. De boogtrommels hebben metselmozaïek. De meeste vensteropeningen (corresponderend met de vensterassen) hebben zesruits schuifvensters met glas-in-lood in de bovenlichten. De voorgevel (O) telt vijf vensterassen, waarvan de twee linkse assen zich in een risalerende puntgevel bevinden. De geveltop heeft een centraal zesruitsvenster, identiek aan de overige vensters in het gebouw, doch wordt geflankeerd door een lager en smaller tweelichtsvenster. De centrale vensteras, terugliggend ten opzichte van het risalerende gedeelte, bevat de hoofdingang. Deze ingang bestaat uit een paneeldeur in portiek met spitsboogvormige ingang. Dit portiek is de onderzijde van een balkon met gesloten borstwering. De linkerzijgevel (Z) telt vier vensterassen. De twee middelste bevinden zich in een risalerende puntgevel. De linkerzijgevel heeft twee spaarvelden: respectievelijk op de parterre in de eerste vensteras vanaf de voorgevel en op de verdieping in de twee vensteras vanaf de voorgevel. De geveltop van de centrale puntgevel heeft een zelfde vensterindeling als de geveltop van de puntgevel aan de voorzijde. De achtergevel (W) telt zes vensterassen, waarvan de twee rechter assen zich in een risalerende puntgevel bevinden. Deze puntgevel heeft in het midden een uitgemetseld rookkanaal. De beide bouwlagen zijn blind (spaarvelden), alleen de geveltop heeft een smal tweelichtsvenster aan weerszijden van het rookkanaal. De vier assen in het terugliggende geveldeel hebben in de tweede as vanaf de risalerende puntgevel een spaarveld op beide bouwlagen. De verdieping heeft in dit spaarveld twee kleine glas-in-lood ramen ter verlichting van het trappenhuis. De eerste as vanaf de puntgevel heeft een paneeldeur. De overige assen hebben net als elders in het gebouw de eerdergenoemde zesruits schuifvensters. De rechterzijgevel (N) is een topgevel die vanaf de parterre via een éénlaags volume onder zadeldak met Rijndekking wordt verbonden met de sacristie van de kerk. De topgevel boven de verbinding volgt de vorm van de mansardekap, heeft twee uitgemetselde rookkanalen en uitgemetselde bekroning in de geveltop. De geveltop heeft twee T-vensters ter verlichting van de zolder. Waardering De uit omstreeks 1880 daterende pastorie is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als historisc-functioneel onderdeel van het St Jan de Doper-complex en als gaaf bewaard en kenmerkend voorbeeld van een laat-19de-eeuwse kerkelijke dienstwoning. De pastorie heeft tevens ensemblewaarde met het aangrenzende kerkgebouw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511343
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Pastorie in Westbeemster

Prieel

Jisperweg 56
Westbeemster (Gemeente Beemster)
Inleiding PRIEEL, daterend uit het einde van de 19de eeuw, gelegen in de voortuin van de pastorie. Het prieel is gesitueerd vóór de aansl..

IJzeren tuinhek

Jisperweg 56
Westbeemster (Gemeente Beemster)
Inleiding HEKWERK rond de voortuin en deels rond de pastorie van het religieuze complex Johannes de Doper te Westbeemster, daterend van oms..

Toegangshek tot de begraafplaats, behorend bij het religieuze complex Johannes de Doper en gelegen op het westelijk deel van het complex

Jisperweg 56
Westbeemster (Gemeente Beemster)
Inleiding TOEGANGSHEK tot de begraafplaats, behorend bij het religieuze complex Johannes de Doper te Westbeemster en gelegen op het westeli..

Johannes de Doper

Jisperweg 55
Westbeemster (Gemeente Beemster)
Inleiding Rooms-katholieke KERK, gewijd aan Johannes de Doper en gebouwd in 1878-1879 naar ontwerp van H. Bijvoets in Neo-gotische trant. ..

O.L.V. van Lourdes School

Jisperweg 52
Westbeemster (Gemeente Beemster)
Omschrijving Op L-vormig grondplan opgetrokken KLOOSTER met SCHOOL, waarvan de korte poot van de L het voormalige klooster bevat en de lang..

Kaart & Routeplanner

Route naar Pastorie in Westbeemster

Foto's (1)