Meer dan 63.000 rijksmonumenten


H.H. Petrus en Paulus in Reeuwijk

Kerkelijk Gebouw

Dorpsweg 22
2811KH Reeuwijk (gemeente Bodegraven Reeuwijk)
Zuid Holland

Bouwjaar: 1889-90
Architect: Evert Margry


Beschrijving van H.H. Petrus en Paulus

Inleiding Aan Petrus en Paulus gewijde KRUISKERK in neogotische trant naar ontwerp van E.J. Margry uit 1889-90. Margry die zich onderscheiden door een sterke polychromie en een overdaad aan details. In 1933 verving het huidige Heilig Hart altaar het oorspronkelijke Maria altaar. De opbouw van het hoofdaltaar en het Jozefaltaar werden in de jaren zeventig verwijderd. Rond die tijd is tevens het podium in het koor gebouwd met daarop een nieuw altaar, waar later wederom een nieuw altaar voor is gezet. De kruiswegstatie op de gepleisterde zijwanden is in 1938 door Herman Walstra geschilderd, de schildering in de westelijke zijkapel van het koor in 1935. De banken in de kerk zijn net voor of na de tweede wereldoorlog in de kerk geplaatst. Daarbij is het bankenplan iets uitgebreid; het transept en de zijkapellen werden als zijbeuken bij de kerk getrokken. Ook het glas-in-lood van de kerk is vernieuwd in die periode. Omschrijving De kruiskerk is opgetrokken in rode baksteen onder een zadeldak met grijze leien in maasdekking, waarop onder de nok oorspronkelijk siermotieven waren aangebracht. Voor het schip staat een smallere vierkante toren met een achtkantige lantaarn, waarin zich het ingangsportaal bevindt. Oostelijk van de toren de vijfzijdige doopkapel, westelijk een traptorentje op achthoekige grondslag. In de zuidelijke oksels van het transept en het schip lagere ingangsportalen en kapellen onder tentdaken. Aan de noordkant wordt het koor afgesloten door een driezijdige absis en geflankeerd door kapellen met driezijdige absidiolen. De gevels worden geleed door zich verjongende steunberen, waartussen spitsboogvensters met glas-in-lood en gemetselde waterdorpels. Dievenijzers voor de vensters van de doopkapel. Onder de vensters een uitspringende borstwering, die is afgesloten door een rollaag. Rode daktegels op de plaatsen waar de steunberen zich verjongen. Decoratieve banden van gele verblendsteen en waterlijsten op verschillende hoogtes in de gevels. Ook in de vensteromlijstingen en rond de nissen is de gele verblendsteen decoratief gebruikt. De eindgevels, tuitgevels, worden afgesloten door natuurstenen ezelsruggen. Tandlijsten onder de goten. Een dakruiter op de kruising, pironnen op de nokeinden. Pinakels op de meest zuidelijke steunberen van het schip. Kleine dakkapelletjes met luiken onder tentdaken in alle dakdelen. Iedere travee van het schip heeft een tweelicht onder een rond venster. In de meest zuidelijke traveeën geen vensters maar nissen. In de eindgevels van het transept vier smalle gekoppelde vensters onder een rozetvenster. Boven het rozetvenster drie smalle vensters, die aan de bovenkant de klimmende lijn van de gevel volgen. Spitsboogvensters met een eenvoudige tracering in het koor en de absis. In de lagere aanbouwen kleine vensters en tweelichten. In de ingangsportalen zuidelijk van het transept rechtgesloten houten deuren met smeedijzeren beslag en spitsboogvormige bovenlichten met zandstenen tracering onder ronde vensters. Het traptorentje naast de toren wordt geleed door waterlijsten en kleine klimmende traplichten. In de voorgevel (zuid) van de toren bevindt zich de hoofdingang van de kerk: een dubbele houten deur met smeedijzeren kruisgehengen onder een spitsboogvormig bovenlicht met zandstenen tracering. In de geledingen daarboven een rij van zes gekoppelde spitsboogvormige nissen, een rozetvenster temidden van vier ronde vensters en een drielicht. Boven de ingang extra rijke decoratieve motieven in gele en rode verblendsteen. De steunberen op de hoeken van de toren zijn voorzien van nissen en worden bekroond door eenvoudige pinakels. Hoog in de zijgevels van de onderbouw drielichten, in de lantaarn tweelichten met galmgaten. Daarboven wijzerplaten vervaardigd uittegels, afgewisseld door tweelichten. Net onder de spits een rondboogfries en een rollaag. De spits wordt bekroond door een haan. Op de begane grond tegen de tuitgevel van de westelijke transeptarm een platte aanbouw met een ingang aan de westkant. De sacristie is tegen de oostelijke zijkapel gebouwd. Deze aanbouw met tuitgevel gaat voor een deel schuil achter de platgedekte garage die aansluit op de oostelijke transeptarm. In de voorgevel van de garage een dubbele getoogde houten garagedeur met driehoekige ramen erin. Aan weerszijden smalle glas-in-lood zijlichten. Interieur Een groot deel van het interieur is in de oorspronkelijke staat bewaard gebleven. De gepleisterde wanden en kolommen worden afgewisseld met lisenen, pilastersen bogen in schoon metselwerk. De kapitelen, de kraagstenen waarop de beelden rusten, de baldakijnen en de balustrade van het koorbalkon zijn uitgehouwen in zandsteen. Het beeldhouwwerk is uitgevoerd in hardsteen, evenals de zuiltjes tussen de vensters in de absis. Het schip is overdekt door een beschilderd spitsboog tongewelf van Zweeds vurenhout op houten spanten en klampen. In het tongewelf zijn gietijzeren rozetvormige ventilatieroosters aangebracht. De zijkapellen, het koor en de absis worden overkluisd door gepleisterde kruisribgewelven met ribben van schoon metselwerk. Op de kruispijlers, op de kruising van transept en schip, zijn acht beelden onder baldakijnen geplaatst. Twee daarvan zijn de houten beelden van Petrus en Paulus, die afkomstig zijn uit de oude kerk te Randenburg. Verder zijn onder meer bewaard gebleven: de onderbouw van het hoofdaltaar uit 1890 van Margry, waarin zich de relikwieën van Fortunatus en Placidusbevinden; de preekstoel van Margy uit 1894, met reliëfs van Petrus en Paulus, op een marmeren voet onder een houten klankbord; twee ingebouwde biechtstoelen met houten deuren en een doopvont. Waardering De uit 1850 daterende HH Petrus- en Pauluskerk is wegens cultuurhistorische waarde van algemeen belang als exponent van de bouwexplosie van Rooms-katholieke kerken na het herstel van de Bisschoppelijke hiërarchie in 1853. Voorts is de kruiskerk van algemeen belang vanwege de architectuur- historische waarde als representatief voorbeeld van neogotische bouwstijl en in het oeuvre van de architect E.J. Margry. In stedebouwkundig opzicht is de kruiskerk van algemeen belang vanwege de beeldbepalende situering in Reeuwijk-dorp en vanwege de functionele en ruimtelijke relatie met de overige onderdelen van het kerkcomplex. Het exterieur van de kerk is gaaf, van het interieur zijn veel oorspronkelijke onderdelen bewaard gebleven. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511305
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Sint-Petrus en Pauluskerk
De Sint-Petrus en Pauluskerk
De Sint-Petrus en Pauluskerk
Plaats Reeuwijk-Dorp
Gebouwd in 1889-1890
Restauratie(s) 2009-2010
Gewijd aan Petrus, Paulus
Monumentnummer  511305
Architectuur
Architect(en) Evert Margry
Bouwmateriaal Baksteen
Stijlperiode Neogotiek
Portaal:  Christendom

De Sint-Petrus en Pauluskerk is een rooms-katholieke kerk aan de Dorpsweg 24 in Reeuwijk-Dorp in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.

De kerk werd tussen 1889 en 1890 gebouwd. Architect Evert Margry ontwierp een driebeukige kruiskerk in neogotische stijl. Hij was ook verantwoordelijk voor het ontwerp van de pastorie. Het exterieur van de kerk is in oorspronkelijke staat bewaard gebleven. In de kerk staan nog de onderbouw van het hoofdaltaar uit 1890 en de preekstoel uit 1894, die ook door het bureau van Margry werden vervaardigd.

De Sint-Petrus en Pauluskerk is een rijksmonument. De kerk is tot op heden in gebruik bij de parochie "De goede Herder".

Bron

Externe link


Monumenten in de buurt van H.H. Petrus en Paulus in Reeuwijk

Pastorie van de Petrus en Pauluskerk

Dorpsweg 22
Reeuwijk (Gemeente Bodegraven Reeuwijk)
Inleiding De PASTORIE bij de HH Petrus- en Pauluskerk is ontworpen door architect E.J. Margry in de Neo-Gotische bouwstijl. De leien op het..

Heilig Hartbeeld

Dorpsweg 22
Reeuwijk (Gemeente Bodegraven Reeuwijk)
Omschrijving Het uit 1933 daterende HEILIG HARTBEELD staat vóór de pastorie van de HH Petrus en Pauluskerk op een sokkel van geruwd beton..

Jozefschool

Dorpsweg 28
Reeuwijk (Gemeente Bodegraven Reeuwijk)
Inleiding SCHOOLGEBOUW genaamd Sint Jozefschool, naar een ontwerp van J. Heemskerk, met zowel op de begane grond als op de verdieping een l..

H.H. Petrus en Paulus

Dorpsweg 26
Reeuwijk (Gemeente Bodegraven Reeuwijk)
Inleiding In het KLOOSTER naar een ontwerp van J. Heemskerk waren oorspronkelijk op de begane grond de spreekkamer, refters, een kantoorrui..

Boerderij onder rieten wolfdak. Voorgevel met vlechtingen en vensters met flauw gebogen kalven. Strekken van afwisselend gele en rode steen

Oud Reeuwijkseweg 29
Reeuwijk (Gemeente Bodegraven Reeuwijk)
Boerderij uit het midden van de 19e eeuw onder rieten wolfdak. Voorgevel met vlechtingen en vensters met flauw gebogen kalven. Strekken van ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)