Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Meisjesschool in Laren

Gebouw

Brink 27
1251KS Laren
Noord Holland

Bouwjaar: 1900-1910


Beschrijving van Meisjesschool

Inleiding Vrijstaand voormalig SCHOOLGEBOUW, daterend uit omstreeks 1900, opgetrokken in een eclectische bouwtrant met voornamelijk neo-gotische detailleringen. Het schoolgebouw was oorspronkelijk een rooms-katholieke meisjesschool behorend bij het ernaast gelegen (voormalige) Dominicanessenklooster (Brink 29). Thans is het pand in gebruik als huisvesting voor enkele kantoren. Het pand is beeldbepalend gelegen aan de oostzijde van de Brink en vormt tezamen met het voormalige Dominicanessenklooster (Brink 29), de St. Jansbasiliek (Brink 31) en de pastorie (Brink 33) een monumentale gevelwand aan de Brink. Het voormalige schoolgebouw is hierbij voornamelijk van belang vanwege zijn hoofdvorm (bouwvolume) en de gevelindeling. Aan de achterzijde (oost) is de voormalige meisjesschool voorzien van een circa twee meter diepe aanbouw, die zich uitstrekt over de gehele breedte van het pand. De noord- en oostgevel van de aanbouw zijn opgetrokken in nieuwe baksteen; voor de gevel aan de zuidzijde is de oude (oorspronkelijke) baksteen gebruikt. Aan de zuidzijde bevindt zich een niet oorspronkelijke eenlagige aanbouw die een verbinding vormt tussen de voormalige meisjesschool en het klooster. De vensterkozijnen in de voor- en zijgevels zijn niet oorspronkelijk en bevatten anno 1996 twee draairamen in de onderste delen en een zesruits-roedenverdeling in de bovenste delen. N.B. De aanbouw aan de oostzijde, de aanbouw aan de zuidzijde en de vensterkozijnen vallen niet onder de bescherming. Omschrijving Vrijstaand pand op rechthoekige plattegrond, bestaande uit twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak met zwarte Hollandse pannen. Het pand is opgetrokken uit rode baksteen, gemetseld in kruisverband, boven een uitgemetselde plint met afzaat. Rode verblendsteen is toegepast voor de afzaten van de lisenen, voor de afzaat van de plint, voor een cordonlijst tussen de begane grond en eerste verdieping en voor een uitgemetselde band onder de dakgoot. Tenzij anders vermeld, bevatten de vensterassen in oorsprong elk een korfboogvormig venster met een rechthoekig houten venster en terugliggend boogveld met metselwerk en een gietijzeren ontluchtingsrooster. De onderdorpels zijn uitgevoerd in baksteen. Ter hoogte van de onder- en bovendorpel van de vensters bevindt zich een over drie gevels (N, W en Z) doorlopende muizetand. De horizontale geleding geschiedt door de plint met afzaat, de cordonlijst, de banden met muizetand en de uitgemetselde band onder de dakgoot. De voorgevel (W) heeft een breedte van zes vensterassen. De nadruk ligt op de twee middelste assen die zijn samengevat in een risaliet over twee bouwlagen, afgesloten door een trapgevel onder ingestoken zadeldak. Op de hoeken van het risaliet en tussen de vensters zijn bakstenen lisenen aangebracht. Het risaliet bevat op de begane grond en eerste verdieping twee vensters met spitsboogvormige boogvelden met ingemetselde driepasmotieven en een gietijzeren ontluchtingsrooster. In de topgevel is een venster met spitsboogvormig boogveld aangebracht, voorzien van driepasmotief. De treden van de trapgevel zijn afgesloten door ezelsruggen. De topgevel heeft een muizetand ter hoogte van de schouderstukken. Op verschillende plaatsen in het muurwerk van het middenrisaliet zijn sierankers zichtbaar. Aan weerszijden van het middenrisaliet bevindt zich een gevel deel ter breedte van twee vensterassen. Deze assen bevatten zowel op de begane grond als eerste verdieping een venster met korfboogvormig boogveld. De linkerzijgevel (N) heeft een breedte van drie vensterassen, waarvan de twee rechter op zowel begane grond als eerste verdieping een venster met korfboogvormig boogveld bevatten. De linkeras bevat de entreepartij in een enigszins risalerend geveldeel dat op de eerste verdieping wordt afgesloten door een puntgevel met bakstenen nokmakelaar. De entree is bereikbaar via enkele bakstenen treden en bestaat uit een dubbele paneeldeur, bekroond door een spitsboogvormige ontlastingsboog met driepasmotief in het boogveld. In het muurwerk naast de spitsboog zijn twee sierankers bevestigd. Op de eerste verdieping bevinden zich twee kleine rechthoekige vensters (aan weerszijden van de nokmakelaar) gekoppeld door een korfboogvormige ontlastingsboog. Links van de entree bevindt zich het (niet beschermde) geveldeel van de aanbouw. De achtergevel (O) bevat over de gehele breedte de (niet beschermde) aanbouw. De rechterzijgevel (Z) heeft een breedte van vier vensterassen, waarvan de drie westelijke zich in het oorspronkelijke bouwvolume bevinden, herkenbaar aan de cordonlijst die plotseling is afgebroken. Deze drie vensterassen bevatten in oorsprong in beide bouwlagen een venster met korfboogvormig boogveld. Waardering Het voormalige schoolgebouw is van algemeen belang als uitwendig gedeeltelijk gaaf bewaard voorbeeld van een meisjesschool uit omstreeks 1900, opgetrokken in een eclectische bouwtrant met voornamelijk neo-gotische detailleringen. Daarnaast heeft het pand situationele en ensemblewaarde vanwege de stedebouwkundig markante ligging aan de oostzijde van de Brink, tezamen met het voormalige klooster (Brink 29), de St. Jansbasiliek (Brink 31) en de pastorie (Brink 33). (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511271
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Meisjesschool in Laren

De Warrekam

Brink 29
Laren
Inleiding Voormalig KLOOSTER van de orde van de Dominicanessen, gebouwd in 1881 in neo-renaissancistische bouwtrant. Sinds omstreeks 1968 i..

Bakstenen muur met enkele gedenkstenen

Brink 29
Laren
Inleiding Bakstenen MUUR met enkele gedenkstenen, gebouwd omstreeks 1925, gesitueerd tussen het voormalige klooster aan de Brink (nr. 29) e..

Erfscheiding met twee lantaarns

Brink 31
Laren
Inleiding ERFSCHEIDING MET TWEE LANTAARNS, behorend bij de basiliek van St. Jan de Doper, de pastorie en het voormalige klooster aan de Bri..

St. Jansbasiliek

Brink 31
Laren
Inleiding KRUISBASILIEK, gewijd aan St. Jan de Doper, gebouwd in 1924-1925 naar ontwerp van architect Wolter te Riele Gzn. uit Utrecht. De ..

Boerderij, voorgevel met opengewerkte houten versiering, langhuis

Kerklaan 1
Laren
Boerderij midden XIX, voorgevel met opengewerkte houten versiering, langhuis.

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)