Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Historische tuin- en parkaanleg behorende tot de buitenplaats Huis te Jaarsveld in Jaarsveld

Tuin Park Landgoed

S L van Alterenlaan 27
3413MJ Jaarsveld (gemeente Lopik)
Utrecht

Bouwjaar: middeleeuwen (grachtenstructuur)


Beschrijving van Historische tuin- en parkaanleg behorende tot de buitenplaats Huis te Jaarsveld

Omschrijving HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Huis te Jaarsveld. De structuur van de aanleg wordt bepaald door de middeleeuwse dubbele, rechthoekige grachtenstructuur rondom het kasteeleiland en de voorburcht. De grachten zijn onderling gescheiden door houtsingels. Achter het huis staan vier kanonskogels, die in de gracht zijn gevonden, daterend uit de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. De oude met eiken beplante dwarslaan tussen het voorterrein en de voorburcht, oorspronkelijke toegangslaan, is thans nog gaaf aanwezig. Van de brug naar de voorburcht resteren alleen de bakstenen fundamenten. In 1972 werd de aanleg ingericht naar een historiserend, neo-formeel ontwerp van Ph.L. van der Lee, welke voor de bescherming van ondergeschikt belang is. De aanleg is verrijkt door een collectie antieke tuinornamenten die vanaf 1972 zijn aangekocht en om die reden voor de bescherming van ondergeschikte betekenis. Waardering HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Huis te Jaarsveld van algemeen belang: - vanwege de middeleeuwse grachten-en singelstructuur; - als vrij gaaf bewaard voorbeeld van een omgrachte burcht met voorburcht; - vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511208
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Kasteel Veldenstein
Kasteel Jaarsveld
Het kasteel in de 17e eeuw
Het kasteel in de 17e eeuw
Locatie Jaarsveld
Gebouwd in 1327/1384
Gesloopt in 1673
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  45755
Huis te Jaarsveld
Het noordwestelijke eiland, nu onderdeel van het park van Huis te Jaarsveld

Kasteel Veldenstein of Kasteel Jaarsveld was een kasteel te Jaarsveld, gemeente Lopik gelegen in de Nederlandse provincie Utrecht.

Het kasteel lag op de noordelijke oeverwal van de Lek ten noordoosten van het dorp. Het huidige landhuis staat ten noorden van het kasteelterrein en is in de 18e eeuw gebouwd. Van het oorspronkelijke huis zijn geen bovengrondse resten meer aanwezig, alleen twee rechthoekige omgrachte eilanden resten nog. Op deze eilanden hebben de voorburcht en de hoofdburcht gestaan. Via een brug met poortgebouw kwam men bij de hoofdburcht die bestond uit een ronde toren en een rechthoekig bouwblok met aan de westzijde aansluitend een woonvleugel van twee verdiepingen.

Geschiedenis

In 1258 was het gerecht Jaarsveld (behorende tot de Hagesteinse goederen) reeds in leen uitgegeven aan Gijsbrecht van Goye.

In 1327 wordt het huis voor het eerst genoemd. Op dat moment was Otto van Cuijk, de leenheer van het gerecht genoodzaakt om alle lenen en alle goederen het Sticht en in de landen van Amstel en Woerden af te staan aan de Hollandse graaf in ruil voor aflossing van zijn schulden. Daarbij verviel ook Jaarsveld aan graaf Willem III van Holland die het op zijn beurt weer verkocht. Zo kwamen de heren van Vianen (afstammelingen van de Van Goye's) in het bezit van de heerlijkheid en huis Jaarsveld.

Tot 1489 bleef het huis in het bezit van de heren van Vianen. In de Jonker Fransenoorlog (tussen 1488 en 1490) werd het slot Jaarsveld als Hoeks bolwerk door Floris van Egmond, de Kabeljauwse heer van IJsselstein, belegerd. Na beschoten te zijn door 12 stenen en 24 loden kogels werd de bezetting na vijf dagen opgegeven. De bezittingen van Jan van Vianen werden door aartshertog Maximiliaan geconfisqueerd en gaf ze als dank voor de bewezen diensten in leen aan Floris van Egmond. Jan van Vianen werd vier jaar later weer in zijn leenband hersteld.

In 1518 wordt het huis door Jan van Vianen en zijn zoons Hendrik en Jan verkocht aan Floris van Egmond die er eigenaar van wordt.

In het jaar 1608 verkocht Filips Willem van Oranje Jaarsveld aan de Amsterdamse koopman Johan Michielsz van Verlaer.

Tijdens de Hollandse Oorlog in 1673 plunderden Franse troepen het huis en werd het in brand gestoken waardoor het zwaar beschadigde. De ruïnes van het kasteel zijn lang blijven staan en de toren heeft als gevangenis dienstgedaan.

Rond 1760 liet Cornelis de Witt een nieuw huis bouwen op enkele honderden meters ten noorden van het oude slot.

In de tweede helft van de 18e eeuw waren er nog muren aanwezig die in 1826 geheel verdwenen zijn.

Bewoners


Monumenten in de buurt van Historische tuin- en parkaanleg behorende tot de buitenplaats Huis te Jaarsveld in Jaarsveld

Huis te Jaarsveld

S L van Alterenlaan 27
Jaarsveld (Gemeente Lopik)
Omschrijving HOOFDGEBOUW (Huis te Jaarsveld). Op het voorterrein iets bezijden de as van het kasteeleiland ligt het blokvormige hoofdgebouw..

Koetshuis

S L van Alterenlaan 27
Jaarsveld (Gemeente Lopik)
Omschrijving KOETSHUIS. Ten noordoosten van het hoofdgebouw bevindt zich een koetshuis annex stal uit 1843, die in 1867 is voorzien van ee..

Dam met toegangshek

S L van Alterenlaan 27
Jaarsveld (Gemeente Lopik)
Omschrijving DAM MET TOEGANGSHEK. Huis te Jaarsveld is toegankelijk middels een dam, die aan weerszijden is opgesloten door steunmuren van..

Hek met ijzeren spijlen

S L van Alterenlaan 27
Jaarsveld (Gemeente Lopik)
Omschrijving HEK. Ter afsluiting van de dwarslaan aan de zuidwestzijde van de aanleg staat een 18de-eeuws ijzeren spijlen hek bestaande u..

Laag huisje met riet gedekt

S L van Alterenlaan 28
Jaarsveld (Gemeente Lopik)
Laag HUISJE met riet gedekt. Kruiskozijnen. Bogen boven de ramen. XVII. Bijzonder aardig.

Kaart & Routeplanner

Route naar Historische tuin- en parkaanleg behorende tot de buitenplaats Huis te Jaarsveld in Jaarsveld

Foto's (1)