Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Huis te Jaarsveld in Jaarsveld

Kasteel Buitenplaats

S L van Alterenlaan 27
3413MJ Jaarsveld (gemeente Lopik)
Utrecht

Bouwjaar: 18e/19e eeuw


Beschrijving van Huis te Jaarsveld

Omschrijving HOOFDGEBOUW (Huis te Jaarsveld). Op het voorterrein iets bezijden de as van het kasteeleiland ligt het blokvormige hoofdgebouw bestaande uit een verdiepingloos pand uit 1759-1760, een tuinhuis uit 1839 en een vleugel van twee bouwlagen uit 1867. Het op rechthoekige grondslag uit baksteen opgetrokken pand heeft een donkere plint en een met Oud Hollandse pannen gedekt omgaand schilddak met gemetselde hoekschoorstenen (voorzijde), terwijl het op vierkante grondslag opgetrokken tuinhuis, dat deel uitmaakt van het rechthoekige bouwlichaam, overkapt wordt door een met leien gedekt gebogen tentdak bekroond door een pinakel. De regelmatig ingedeelde voor- en achtergevel hebben door de aanbouw uit 1867 (noordoost) een a-symmetrische aanblik gekregen. De indeling van de lijstgevel aan de voorzijde bestaat uit een geprofileerde toegangsdeur waarboven bovenlicht met ruitvormige roedenverdeling rondom een rond, bolvormig glas (lamp). De toegangspartij is gevat in een houten omlijsting en wordt geflankeerd door twee meerruits schuifvensters met luiken. Links hiervan een dubbele glazen tuindeur met houten bovenstuk waarin het wapen van Jaarsveld is aangebracht (thans uitgevoerd in kunststof). De achtergevel heeft een vrijwel identieke indeling van een toegangsdeur met bovenlicht geflankeerd door twee meerruits schuifvensters met luiken en twee dakkapellen. Rechts daarvan het tuinhuis met omlijste tuindeur en een zesruits verdiepingsvenster met persiennes. De 19de-eeuwse noordoostgevel bestaat uit twee bouwlagen met rozetvormige muurankers en een regelmatige indeling gevormd door drie traveeën met zesruits schuifvensters voorzien van persiennes en twee deuren. Links daarvan het tuinhuis met twee onregelmatig geplaatste meerruitsvensters voorzien van persiennes en een vensterlicht met luik. Tegen de zuidwestgevel een gemetselde steunbeer, een groot meerruitsvenster met luiken en drie dakkapellen. In het INTERIEUR is ondermeer van belang de vrij gaaf bewaarde 18de-eeuwse indeling gevormd door een smalle gang als oorspronkelijke middenas met rechts daarvan twee kamers, aangekleed met lambriseringen, houten plafonds (in voorkamer balkenplafond, in achterkamer en gang een houten plafond met profiel) en in de voorkamer een marmeren, rijk gedecoreerde schouw met boezem. Bij de uitbreiding in 1867 is de trappartij in de achterkamer verplaatst. Waardering HOOFDGEBOUW (Huis te Jaarsveld) van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de eenvoudige 18de-eeuwse architectonische vormgeving met 19de-eeuws tuinhuis en aanbouw; - vanwege de vrij gaaf bewaarde 18de-eeuwse plattegrond en aankleding; - vanwege de kenmerkende ligging binnen de tuin- en parkaanleg; - vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511207
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Kasteel Veldenstein
Kasteel Jaarsveld
Het kasteel in de 17e eeuw
Het kasteel in de 17e eeuw
Locatie Jaarsveld
Gebouwd in 1327/1384
Gesloopt in 1673
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  45755
Huis te Jaarsveld
Het noordwestelijke eiland, nu onderdeel van het park van Huis te Jaarsveld

Kasteel Veldenstein of Kasteel Jaarsveld was een kasteel te Jaarsveld, gemeente Lopik gelegen in de Nederlandse provincie Utrecht.

Het kasteel lag op de noordelijke oeverwal van de Lek ten noordoosten van het dorp. Het huidige landhuis staat ten noorden van het kasteelterrein en is in de 18e eeuw gebouwd. Van het oorspronkelijke huis zijn geen bovengrondse resten meer aanwezig, alleen twee rechthoekige omgrachte eilanden resten nog. Op deze eilanden hebben de voorburcht en de hoofdburcht gestaan. Via een brug met poortgebouw kwam men bij de hoofdburcht die bestond uit een ronde toren en een rechthoekig bouwblok met aan de westzijde aansluitend een woonvleugel van twee verdiepingen.

Geschiedenis

In 1258 was het gerecht Jaarsveld (behorende tot de Hagesteinse goederen) reeds in leen uitgegeven aan Gijsbrecht van Goye.

In 1327 wordt het huis voor het eerst genoemd. Op dat moment was Otto van Cuijk, de leenheer van het gerecht genoodzaakt om alle lenen en alle goederen het Sticht en in de landen van Amstel en Woerden af te staan aan de Hollandse graaf in ruil voor aflossing van zijn schulden. Daarbij verviel ook Jaarsveld aan graaf Willem III van Holland die het op zijn beurt weer verkocht. Zo kwamen de heren van Vianen (afstammelingen van de Van Goye's) in het bezit van de heerlijkheid en huis Jaarsveld.

Tot 1489 bleef het huis in het bezit van de heren van Vianen. In de Jonker Fransenoorlog (tussen 1488 en 1490) werd het slot Jaarsveld als Hoeks bolwerk door Floris van Egmond, de Kabeljauwse heer van IJsselstein, belegerd. Na beschoten te zijn door 12 stenen en 24 loden kogels werd de bezetting na vijf dagen opgegeven. De bezittingen van Jan van Vianen werden door aartshertog Maximiliaan geconfisqueerd en gaf ze als dank voor de bewezen diensten in leen aan Floris van Egmond. Jan van Vianen werd vier jaar later weer in zijn leenband hersteld.

In 1518 wordt het huis door Jan van Vianen en zijn zoons Hendrik en Jan verkocht aan Floris van Egmond die er eigenaar van wordt.

In het jaar 1608 verkocht Filips Willem van Oranje Jaarsveld aan de Amsterdamse koopman Johan Michielsz van Verlaer.

Tijdens de Hollandse Oorlog in 1673 plunderden Franse troepen het huis en werd het in brand gestoken waardoor het zwaar beschadigde. De ruïnes van het kasteel zijn lang blijven staan en de toren heeft als gevangenis dienstgedaan.

Rond 1760 liet Cornelis de Witt een nieuw huis bouwen op enkele honderden meters ten noorden van het oude slot.

In de tweede helft van de 18e eeuw waren er nog muren aanwezig die in 1826 geheel verdwenen zijn.

Bewoners


Monumenten in de buurt van Huis te Jaarsveld in Jaarsveld

Historische tuin- en parkaanleg behorende tot de buitenplaats Huis te Jaarsveld

S L van Alterenlaan 27
Jaarsveld (Gemeente Lopik)
Omschrijving HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Huis te Jaarsveld. De structuur van de aanleg wordt bepaald doo..

Koetshuis

S L van Alterenlaan 27
Jaarsveld (Gemeente Lopik)
Omschrijving KOETSHUIS. Ten noordoosten van het hoofdgebouw bevindt zich een koetshuis annex stal uit 1843, die in 1867 is voorzien van ee..

Dam met toegangshek

S L van Alterenlaan 27
Jaarsveld (Gemeente Lopik)
Omschrijving DAM MET TOEGANGSHEK. Huis te Jaarsveld is toegankelijk middels een dam, die aan weerszijden is opgesloten door steunmuren van..

Hek met ijzeren spijlen

S L van Alterenlaan 27
Jaarsveld (Gemeente Lopik)
Omschrijving HEK. Ter afsluiting van de dwarslaan aan de zuidwestzijde van de aanleg staat een 18de-eeuws ijzeren spijlen hek bestaande u..

Laag huisje met riet gedekt

S L van Alterenlaan 28
Jaarsveld (Gemeente Lopik)
Laag HUISJE met riet gedekt. Kruiskozijnen. Bogen boven de ramen. XVII. Bijzonder aardig.

Kaart & Routeplanner

Route naar Huis te Jaarsveld in Jaarsveld

Foto's (5)