Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Zomerhuis is gesitueerd aan de linkerzijde van het voorhuis van de boerderij in Wapenveld

Boerderij

Overweg 1
8191KB Wapenveld (gemeente Heerde)
Gelderland


Beschrijving van Zomerhuis is gesitueerd aan de linkerzijde van het voorhuis van de boerderij

Omschrijving Het ZOMERHUIS is gesitueerd aan de linkerzijde van het voorhuis van de boerderij. Het met de nok evenwijdig aan de boerderij gelegen gebouw heeft oorspronkelijk een gedeelde functie als varkensstal en zomerhuis. Het ook wel als nieuw bakhuis aangemerkte gebouw bezit een rechthoekige plattegrond en is voorzien van een zadeldak, belegd met deels rode en gesmoorde oud Hollandse pannen. De gevels zijn opgetrokken in baksteen in kruisverband; de topgevels van de eindgevels zijn halfsteens. Op de grens van huisgedeelte en stal bevindt zich op de met Hollandse vorsten belegde nok, een schoorsteen met twee rookkanalen die met een dekplaat is gedekt. Een moderne mastgoot verzorgt aan beide langsgevels de afvoer van hemelwater. Als VOORGEVEL wordt de eindmuur die evenwijdig aan de voorgevel van de boerderij ligt, beschouwd. Deze bevat, boven de omlopende gecementeerde plint, in de middenas van de gevel een beluikt venster met gedeeld schuifraam en drieruits bovenlicht. Het raam is gevat tussen een gecementeerde lekdorpel en een rollaag. Links en rechts geven een muuranker de verdiepingsvloer aan. Onder het in de kruin voorkomende muuranker bevindt zich een getoogd venster met gietijzeren spinnekop-(kantel)raam, afgesloten door en rustend op een rollaag. De LINKER ZIJGEVEL bezit links drie getoogde, verdiept gelegen vensters met meerruits gietijzeren stalraampjes boven dichtgezette mestdeurtjes. Naar rechts bevinden zich tussen twee moderne vierruits ramen (met geglazuurde lekdorpeltegels en boven afgesloten door een rollaag) een stalraampje van het type 'ossekop'. Geheel rechts komt een venster voor, (voorzien van een luik) met gedeeld raam en een als klapraam uitgevoerd drieruits bovenlicht. De ACHTERGEVEL bevat links een staldeur en in het midden een schuifraam van het eerder genoemde type. Muurankers komen op dezelfde plaatsen voor als in de voorgevel beschreven. In de topgevel bevindt zich een modern raam. De RECHTER ZIJGEVEL heeft van links naar rechts gezien een beluikt venster met gedeeld raam en bovenlicht, dat identiek is aan dat voorkomt in de linker zijgevel; een opgeklampte deur en een paneeldeur met vier deurruiten. In het midden komt een enkelvoudig en een gekoppeld vierruits raam met geglazuurde lekdorpels naast elkaar voor, van het type zoals dat is beschreven in de linker zijgevel, dat ter weerszijden is gesteld van het zg. 'ossekopraampje'. Waardering Het ZOMERHUIS is aan de linkerzijde gesitueerd, evenwijdig aan de boerderij. - Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van de funktionele ontwikkeling van het bijgebouw met gecombineerd gebruik als zomerhuis en varkensstal. - Van stedenbouwkundige waarde vanwege de relatie met de boerderij en overige bijgebouwen. Het ensemble heeft een bijzondere betekenis voor het aanzien van dit noordelijke gedeelte van het dorp Wapenveld. - Van cultuurhistorische waarde vanwege de oorsprong van de boerderij die tot in de 17de eeuw teruggaat en als pachtboerderij deel uitmaakte van het grondgebied van het verdwenen klooster Hulsbergen. De verschillende complex-onderdelen zijn eveneens van belang vanwege hun bestemming die verbonden is met een agrarische en economische ontwikkeling waarbij de functie van de boerderij aan de aanwezige bebouwing veelal is af te lezen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511172
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Zomerhuis is gesitueerd aan de linkerzijde van het voorhuis van de boerderij in Wapenveld

Hallenhuisboerderij

Overweg 1
Wapenveld (Gemeente Heerde)
De HALLEHUISBOERDERIJ van het type krukhuis bezit een rechthoekige plattegrond en is opgetrokken in baksteen (kruisverband). Het voorhuis, w..

Bakhuis

Overweg 1
Wapenveld (Gemeente Heerde)
Omschrijving Het BAKHUIS is links voor de boerderij gesitueerd, met de nokas evenwijdig aan de voorgevel van het voorhuis. Het bakhuisje b..

Wagenschuur is aan de achterzijde van de boerderij en haaks op de nokas gesitueerd

Overweg 1
Wapenveld (Gemeente Heerde)
Omschrijving De WAGENSCHUUR is aan de achterzijde van de boerderij en haaks op de nokas gesitueerd. De in kalkzandsteen opgetrokken wagens..

Schuurtje

Overweg 1
Wapenveld (Gemeente Heerde)
Omschrijving Het SCHUURTJE, dat zich aan de achterkant van de boerderij bevindt met de nok evenwijdig hiermee is geplaatst, bezit een rech..

Hooiberg

Overweg 1
Wapenveld (Gemeente Heerde)
Omschrijving De HOOIBERG is ten opzichte van de achtergevel van de boerderij rechts van de middenas gepositioneerd. De in slechte staat ve..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)