Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Bakhuis in Wapenveld

Boerderij

Overweg 1
8191KB Wapenveld (gemeente Heerde)
Gelderland


Beschrijving van Bakhuis

Omschrijving Het BAKHUIS is links voor de boerderij gesitueerd, met de nokas evenwijdig aan de voorgevel van het voorhuis. Het bakhuisje bezit een nagenoeg vierkante plattegrond, is opgetrokken in baksteen en gemetseld met leem in kruisverband (behoudens de topgevels aan voor- en achterzijde die halfsteens zijn uitgevoerd). Voorgevel en de zijgevels ten dele, zijn witgeschilderd en voorzien van een grijs geschilderde plint. Het bakhuisje wordt door een zadeldak met gesmoorde oud Hollandse pan gedekt en bevat op de nok aan de achterzijde een schoorsteen. De zijgevels alsook de topgevels zijn voorzien van muurankers. In de VOORGEVEL komt naast de rechts geplaatste opgeklampte deur met weldorpel een klein vierruits draairaam voor. Beide zijn door een rollaag afgesloten. Het venster rust op een gecementeerde lekdorpel. In de door muurvlechtingen afgesloten topgevel die is voorzien van muurankers, komt ter hoogte van de zoldering een ventilatiegat voor. De LINKER ZIJGEVEL bevat enkel een getoogd gietijzeren vierruits raam onder een rollaag. De ACHTERGEVEL is blind uitgevoerd. De topgevel, die eveneens is voorzien van muurvlechtingen, eindigt in de hier aanwezige schoorsteen. In de RECHTER ZIJGEVEL komt evenals in de linker een venster voor dat evenwel bestaat uit een drieruits raam. In het INTERIEUR is de oven met vuurplaat gaaf bewaard. De stenen vloer is modern, de houten zoldering is oorspronkelijk. Waardering Het in baksteen en leem opgetrokken BAKHUISJE dateert vermoedelijk uit de bouwtijd van de boerderij. - Van architectuurhistorische waarde vanwege de uiterlijke verschijnings vorm van het in baksteen en leem opgetrokken bakstenen bakhuisje. - Van stedenbouwkundige waarde vanwege de relatie met de boerderij en overige bijgebouwen. Boerderij en bijgebouwen hebben als ensemble een bijzondere betekenis voor het aanzien van dit noordelijke gedeelte van het dorp Wapenveld. - Van cultuurhistorische waarde vanwege de oorsprong van de boerderij die tot in de 17de eeuw teruggaat en als pachtboerderij deel uitmaakte van het grondgebied van het verdwenen klooster Hulsbergen. De verschillende complex-onderdelen zijn eveneens van belang vanwege hun bestemming die verbonden is met een agrarische en economische ontwikkeling waarbij de functie van de boerderij aan de aanwezige bebouwing veelal is af te lezen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511170
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Bakhuis in Wapenveld

Hallenhuisboerderij

Overweg 1
Wapenveld (Gemeente Heerde)
De HALLEHUISBOERDERIJ van het type krukhuis bezit een rechthoekige plattegrond en is opgetrokken in baksteen (kruisverband). Het voorhuis, w..

Wagenschuur is aan de achterzijde van de boerderij en haaks op de nokas gesitueerd

Overweg 1
Wapenveld (Gemeente Heerde)
Omschrijving De WAGENSCHUUR is aan de achterzijde van de boerderij en haaks op de nokas gesitueerd. De in kalkzandsteen opgetrokken wagens..

Zomerhuis is gesitueerd aan de linkerzijde van het voorhuis van de boerderij

Overweg 1
Wapenveld (Gemeente Heerde)
Omschrijving Het ZOMERHUIS is gesitueerd aan de linkerzijde van het voorhuis van de boerderij. Het met de nok evenwijdig aan de boerderij ..

Schuurtje

Overweg 1
Wapenveld (Gemeente Heerde)
Omschrijving Het SCHUURTJE, dat zich aan de achterkant van de boerderij bevindt met de nok evenwijdig hiermee is geplaatst, bezit een rech..

Hooiberg

Overweg 1
Wapenveld (Gemeente Heerde)
Omschrijving De HOOIBERG is ten opzichte van de achtergevel van de boerderij rechts van de middenas gepositioneerd. De in slechte staat ve..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)