Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Villa Dennenhoek in Bloemendaal

Woonhuis

Midden Duin en Daalseweg 33
2061AP Bloemendaal
Noord Holland

Bouwjaar: 1899
Architect: Karel Muller


Beschrijving van Villa Dennenhoek

Inleiding VILLA "Dennenhoek", in l899 in een combinatie van chaletstijl en Engelse landhuisstijl gebouwd in opdracht van J.H.A.A. Kalff naar ontwerp van architect Karel Muller in het villapark Duin en Daal. De villa kan beschouwd worden als het oudste bewaard gebleven pand in Duin en Daal. (De eerste villa in dit park, in 1896 ontworpen door J.W. Hanrath, is in 1969 gesloopt.)Het pand is beeldbepalend gesitueerd op een geaccidenteerd terrein op de hoek van de Parkweg en de Midden Duin en Daalseweg, omgeven door een grote tuin. N.B. Het bijbehorende koetshuis aan de oostzijde is bewaard gebleven, maar wordt niet afzonderlijk beschermd omdat de detaillering in de loop der jaren diverse malen is gewijzigd. In 1958 is de villa gesplitst in twee woningen door architect J.A. van Asdonk, evenwel op zo een zorgvuldige wijze dat de monumentale waarde van het pand niet is geschaad. De vanaf 1963 toegevoegde onderdelen vallen buiten de bescherming. Omschrijving Villa Dennenhoek is opgetrokken uit ongepleisterde paarsrode baksteen in staand verband met speklagen en cordonlijsten in natuursteen, onder meer ter afsluiting van de licht naar vorenspringende plint. Het pand is gebouwd op onregelmatige plattegrond, waarin naar Engels voorbeeld alle vertrekken - elk met een andere functie - zijn gegroepeerd rondom een grote, centraal gelegen hal. De vertrekken zijn daarbij afhankelijk van de functie wel of niet op de zon georiënteerd. De villa bestaat uit twee bouwlagen onder een samenstelsel van in elkaar geschoven schild- en zadeldaken, bedekt met zwarte kruispannen. De verschillende, in elkaar geschoven bouwvolumen zijn voorzien van diverse deur- en vensteropeningen, geplaatst in een onregelmatig patroon. Voor het merendeel betreft het kruisvormige kozijnen en dubbele, openslaande deuren met vier-, zes- en negenruitsbovenlicht, waarvan een aantal tevens is voorzien van luiken. Alle gevels worden gekenmerkt door een gedeelte ter rechterzijde afgedekt door een zadeldak - aan de noordzijde met wolfseind - voorzien van windveren, vakwerk in de geveltop en aan de oostzijde tevens van een makelaar. De west- en zuidgevel hebben links van dit gedeelte een veranda op de begane grond (in de westgevel later dichtgezet) en daarboven op de verdieping een balkon, overdekt door de kap die geknikt ver naar beneden is doorgetrokken en rust op houten schoren. Veranda en balkon aan de zuidzijde hebben daarbij een meer open karakter gekregen. Op beide openen twee openslaande, dubbele deuren. Rechts hiervan, in het gedeelte onder zadeldak, bevinden zich zowel op de begane grond, als op de verdieping een kruiskozijn - waarvan de bovenste nog de oorspronkelijke luiken bezit - en twee kleine ramen te midden van het vakwerk in de geveltop. Dit bouwvolume heeft in de oostgevel twee schuiframen boven elkaar, waarvan het onderste in l960 door een deur vervangen is, toen bij dat gedeelte van het huis een terras werd aangelegd. Rechts van bovengenoemd bouwvolume springt de zuidgevel terug en heeft op de begane grond een segmentvormig afgesloten raam en op de verdieping een houten balkon, rustend op houten schoren en overdekt door de doorgetrokken kap. Onder de daklijst is verticaal beschot aangebracht, door middel van twee schoren verbonden met de balustrade van het balkon. Op dit balkon openen twee deuren. De oostzijde bevat drie verspringende bouwvolumen, respectievelijk van de oorspronkelijke salon, hal en dienstvleugel. Het middendeel bevat tevens de oorspronkelijke hoofdingang (sinds de splitsing in 1958 de ingang van Parkweg 1). Deze ingang bestaat uit een vierkant uitgebouwd portaal met een moderne deur aan de oostzijde en een modern raam in de zuidgevel. Voor de voordeur bevindt zich een stoep met originele tegels en rechts van de deur is een bank aangebracht. Het portaal wordt afgedekt door een tentdak, bedekt met zwarte kruispannen, dat aan de oostzijde als luifel boven de ingang is doorgetrokken, rustend op twee houten kolommen op neuten. De zuidgevel van het portaal is voorzien van houten beschot dat aan de bovenzijde wordt afgesloten door een windveer; de luifel aan de oostzijde eindigt in een goot waaronder het beschot van de zuidzijde als een smalle houten lijst is voortgezet. Links van en recht boven het ingangportaal bevindt zich een kruisvormig venster. Onder het linker venster is een gevelsteen aangebracht met daarop de tekst: "eerste steen gelegd door Romelia Kalff 30 mei 1899". Het rechter naar voren springende deel heeft op de begane grond twee gelijkvormige vensters en op de verdieping één; en te midden van het vakwerk in de geveltop twee zesruitsramen. Tevens heeft dit bouwvolume aan de zuidzijde nog een venster op de verdieping. Tegen de noordgevel bevindt zich links een naar voren springend gedeelte van één bouwlaag onder zadeldak, waarin oorspronkelijk de bijkeuken was ondergebracht. De noordgevel van zowel de uitbouw als van het middengedeelte van het hoofdhuis is voorzien van diverse onregelmatig geplaatste vensters, onder meer een grote raampartij met glas-in-lood ter verlichting van het daarachter gelegen trappenhuis. Het rechter licht naar voren springende deel van de noordgevel heeft twee ramen op de begane grond en rechts daarvan een deur, aangebracht tijdens de woningsplitsing in l958 ter vervanging van een veranda-raam; vervolgens één raam op de verdieping en twee in de geveltop. Het wolfseinde recht hierboven wordt bekroond door een piron. De westgevel aan de zijde van de Midden Duin en Daalseweg had oorspronkelijk linksonder een veranda met twee boogopeningen, in het midden samenkomend op een natuurstenen kolom. Tijdens de woningsplitsing zijn de boogopeningen dichtgemaakt en is de ruimte tot keuken ingericht. Boven de veranda bevindt zich een houten balkon, waarop zowel aan de west- als aan de noordzijde een deur opent. Het dakschild is boven dit balkon geknikt doorgetrokken. Onder de daklijst bevindt zich verticaal houten latwerk dat door middel van drie houten schoren met de balustrade van het balkon verbonden is. Het rechter deel van de westgevel heeft op de begane grond een deur met luifel, die de hoofdingang vormt van Midden Duin en Daalseweg 33. Deze deur is bij de woningsplitsing aangebracht ter vervanging van het venster van het boudoir. Rechts van de deur bevinden zich een erker en een segmentvormig afgesloten raam; op de verdieping twee vensters met luiken en twee negenruitsramen in de geveltop. In de dakvlakken aan de zuid-, west- en oostzijde is een dakkapel aangebracht onder zadeldak met windveren en makelaar. De dakvlakken worden op verschillende plaatsen door hoog opgaande schoorstenen doorsneden. Op de oostelijke hoek van het schilddak, recht boven de hal, bevindt zich een klokketoren. Waardering Villa Dennenhoek uit 1899 is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde en typologische waarde als representatief voorbeeld van een villa in Engelse landhuisstijl met elementen van de chaletstijl; vanwege de gaaf bewaard gebleven hoofdvorm, detaillering en het toegepaste materiaal; en als element uit het oeuvre van architect Karel Muller. De villa is de oudste bewaard geblevene en heeft ensemblewaarde als beeldbepalend onderdeel in één van de oudste villaparken van Noord-Holland, Duin en Daal, een villapark waarvan tevens structuur en aanleg grotendeels gaaf bewaard gebleven zijn. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511152
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Villa Dennenhoek in Bloemendaal

Villa Dalhoeve

Lage Duin en Daalseweg 29
Bloemendaal
Inleiding VILLA "Dalhoeve", in l900 gebouwd door architect J.A.G. van der Steur. Het pand is gelegen in één van de oudste villaparken va..

Villa in overgangsarchitectuur met zeer vroeg en zeldzame toepassing van een plat dak

Rijperweg 14
Bloemendaal
Inleiding VILLA, in 1902 gebouwd in overgangsarchitectuur in het vanaf 1882 ontwikkelde Bloemendaalse villapark "Bloemendaalsche Park". De ..

Bloemendaalsche Waterleiding: filtergebouw

Hoge Duin en Daalseweg 21B
Bloemendaal
Omschrijving Het twee verdiepingen hoge, rechthoekige FILTERGEBOUW, hoofdonderdeel van het complex van de voormalige "Bloemendaalsche Water..

Bloemendaalsche Waterleiding: muur moet toegangshek

Hoge Duin en Daalseweg 21
Bloemendaal
Inleiding Als terreinafscheiding langs de oostzijde van de Hoge Duin en Daalseweg gelegen MUUR MET TOEGANGSHEK, onderdeel uitmakend van het..

Villa Tangkal Rambei

Korte Parkweg 1
Bloemendaal
Inleiding VILLA "Tangkal Rambei", in l894 ontworpen in schilderachtige Engelse landhuisstijl met elementen van chaletstijl door architect J..

Kaart & Routeplanner

Route naar Villa Dennenhoek in Bloemendaal

Foto's (1)