Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Villa Dalhoeve in Bloemendaal

Woonhuis

Lage Duin en Daalseweg 29
2061BB Bloemendaal
Noord Holland

Bouwjaar: 1900
Architect: J.A.G. van der Steur


Beschrijving van Villa Dalhoeve

Inleiding VILLA "Dalhoeve", in l900 gebouwd door architect J.A.G. van der Steur. Het pand is gelegen in één van de oudste villaparken van Noord-Holland, Duin en Daal, aangelegd vanaf 1897. De villa is beeldbepalend gesitueerd in de duinvallei, aan de rand van het zuidelijke weiland met waterpartij. De villa is (als één van de eerste) gebouwd in de Engelse landhuisstijl, naar voorbeeld van het zogenaamde Old English, met name in de toepassing van verschillende kappen voor verschillende bouwonderdelen, erkers en overstekende zolderverdiepingen met vakwerk in de geveltop. N.B. In l914 is aan de zuidzijde de eetkamer uitgebreid en de veranda bij de salon getrokken. In l928 is het pand aan de achterzijde uitgebreid. Deze wijzigingen hebben de monumentale waarde van het pand evenwel niet geschaad. Het achter de villa gelegen pand aan de oostzijde was oorspronkelijk een bij de villa behorend koetshuis; later is dit tot apart woonhuis verbouwd. Dit voormalige koetshuis valt buiten de bescherming. Het interieur is uitsluitend onderzocht aan de hand van bouwtekeningen. Omschrijving De villa is gebouwd op rechthoekige plattegrond - voorzien van kleine uitbouwsels in de vorm van erkers en veranda - met verschillende vertrekken voor verschillende functies naar Engels voorbeeld gegroepeerd rondom een hal. Het pand is opgetrokken uit roodbruine baksteen in halfsteensverband en bestaat uit gedeeltelijk één en gedeeltelijk twee bouwlagen onder een samenstelsel van verschillende zadeldaken, aangebracht op verschillende niveaus, waardoor - eveneens naar Engels voorbeeld - een gevarieerd silhouet verkregen is. De daken hebben een overstek en zijn bedekt met rode kruispannen. Alle deuren en vensters hebben roedenverdeling in de bovenramen. De voorgevel (west) verkeert geheel in oorspronkelijke staat en heeft op de begane grond twee trapeziumvormig uitgebouwde erkers met elk drie ramen. Hierboven springt de zolderverdieping onder dubbel zadeldak naar voren, rustend op drie bakstenen consôles met natuurstenen hoekstukken. De twee geveltoppen hebben elk te midden van vakwerk een openslaand raam met roedenverdeling. Het zuidelijke dakschild loopt verder naar beneden door dan het noordelijke en heeft twee dakkapellen, aangebracht in l914. Het dakschild overdekt de vierhoekig uitgebouwde serre, welke aan de zuidzijde is voorzien van een dubbele deur met twee ramen ter weerszijden daarvan. De serre heeft ook een raam aan de westzijde. Rechts van de serre bevindt zich aan de zuidzijde een hoog opgaand gedeelte onder zadeldak met, daterend uit l914, een dubbele deur te midden van vensters in de uitbouw op de begane grond; een gelijkvormige vensterpartij, maar dan smaller, komt op de verdieping uit op het boven de uitbouw gelegen balkon. De detaillering van de geveltop, met twee zesruitsramen te midden van vakwerk, stamt nog uit 1900. Het rechter deel van de zuidgevel dateert uit 1928 en is in detaillering aangepast aan de rest van het huis. Het zelfde geldt voor het linker deel van de noordgevel, welke voor het overige in originele staat verkeert met op de begane grond ter weerszijden van de hoofdingang een venster, het linker met, het rechter zonder T-naald. Aan weerszijden van de ingang (oorspronkelijk alleen aan de linker kant) is loodrecht op het voorgevelvlak een borstwering geplaatst met daarop een houten constructie en een plat glazen dak ter beschutting van de entree. De borstweringen omsluiten een stoep met een hardstenen rand en tegels met daarop patronen van gestileerde planten. De ingang is gevat in een boogopening en bestaat uit een deur met zes ruiten in het bovenste deel en een zesruitsraam ter weerszijden daarvan. Op de verdieping bevinden zich twee T-vormige vensters waarvan de bovenramen zijn opgenomen in het vakwerk dat is aangebracht in de geveltop van twee gekoppelde zadeldaken. Het dak van de villa wordt op enkele plaatsen doorbroken door schoorstenen die nog de originele aardewerken schoorsteenpotten bezitten. De indeling van de plattegrond van het oorspronkelijke woonhuis is, afgezien van enkele kleine wijzigingen uit l914 en l928, goed bewaard gebleven. Waardering Villa Dalhoeve uit 1900 is van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde als representatief en vroeg voorbeeld van een villa gebouwd in de Engelse landhuisstijl (onder invloed van het zogenaamde Old English); als vroeg en representatief voorbeeld van het werk van architect J.A.G. van der Steur, met name van de door hem in het begin van de twintigste eeuw gebouwde villa's; vanwege de grotendeels gave hoofdvorm, detaillering en het toegepaste materiaal;De villa heeft ensemblewaarde als beeldbepalend gesitueerd onderdeel in één van de oudste villaparken van Noord-Holland, Duin en Daal, een villapark, waarvan bovendien de structuur en aanleg grotendeels gaaf bewaard gebleven zijn. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511151
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Villa Dalhoeve in Bloemendaal

Saxenburg

Saxenburgerweg 1A
Bloemendaal
Grenspaal: "Saxenburg", in het Bloemendaalse bos.

Thijsse's Hof

mollaan 4
bloemendaal
Heemtuin.

Villa in overgangsarchitectuur met zeer vroeg en zeldzame toepassing van een plat dak

Rijperweg 14
Bloemendaal
Inleiding VILLA, in 1902 gebouwd in overgangsarchitectuur in het vanaf 1882 ontwikkelde Bloemendaalse villapark "Bloemendaalsche Park". De ..

Villa Dennenhoek

Midden Duin en Daalseweg 33
Bloemendaal
Inleiding VILLA "Dennenhoek", in l899 in een combinatie van chaletstijl en Engelse landhuisstijl gebouwd in opdracht van J.H.A.A. Kalff naa..

Villa Tangkal Rambei

Korte Parkweg 1
Bloemendaal
Inleiding VILLA "Tangkal Rambei", in l894 ontworpen in schilderachtige Engelse landhuisstijl met elementen van chaletstijl door architect J..

Kaart & Routeplanner

Route naar Villa Dalhoeve in Bloemendaal

Foto's (2)