Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Villa "Duinhof" in Overveen

Woonhuis

Kweekduinweg 12
2051EL Overveen (gemeente Bloemendaal)
Noord Holland

Bouwjaar: 1906
Architect: J.H. Slot


Beschrijving van Villa "Duinhof"

Inleiding Naar ontwerp van de Hilversumse architect J.H. Slot gebouwde VILLA 'Duinhof' (1906) in een aan de Engelse landhuisstijl verwante en met elementen van chaletstijl en art-nouveau gecombineerde architectuur. Opdrachtgever was H.B.E. Warnaars, van wiens zoon de naam staat vermeld als legger van de eerste steen in het muurwerk van de parterre onder de hoektoren. De geheel vrijstaande villa staat tegen een flauwe duinhelling aan de westzijde van de Kweekduinweg. De kavel werd enige jaren geleden aan de oostzijde door verkoop ten behoeve van nieuwbouw verkleind. Bij het ontwerp van de nieuwbouw werd rekening gehouden met de aanwezigheid van twee eeuwenoude eiken die de ontwerper van de tuin, L.A. Springer, in 1906 reeds in zijn ontwerp betrok en die nog aanwezig zijn. De oorspronkelijke meerruits roedenverdeling in diverse bovenlichten van de vensters is naderhand vervangen door glas-in-lood en de aanvankelijk open hoektoren is met spiegelglas dichtgezet. De vaste onderdelen van het interieur werden in 1930 voor een groot deel vervangen door een merendeels uit eikenhout bestaand interieur met aan de neo-renaissance ontleende kenmerken. In de salon, thans eetkamer, bleef een oorspronkelijk plafond in de stijl van de Art-Nouveau bewaard. In 1928 werd aan de zuidzijde van de villa een vrijstaande garage gebouwd. NB. de in 1928 gebouwde garage valt buiten de bescherming. Omschrijving Op vrij grondplan gebouwde villa bestaande uit parterre, verdieping en kapverdieping. Aan de noordzijde bevindt zich een uitgebouwde en onderkelderde keuken. De villa heeft een levendig karakter door de toepassing van diverse in- en uitspringende volumes, een gevarieerde plaatsing van vensters en deuren en een schilderachtige, uit verschillende volumes samengestelde kappartij met hoektoren. De villa richt zich met de zuid-, oost- en westzijde op de openbare weg. De noord- of achterzijde ligt aan een vrij smal tuingedeelte en is relatief gesloten en sober. De zuidzijde wordt op de parterre voornamelijk gevormd door een brede en diepe serre met bakstenen borstwering en achttiendelig kozijn, waarvan de middelste opening een paar stolpdeuren bevat. Boven de serre bevindt zich een balkon met teruggeplaatste balustrade boven een omgaande pannenrand. Het balkon is bereikbaar via twee paar stolpdeuren met aan weerszijden blinden. Rechts van deze deuren heeft de zuid-oosthoek van het muurwerk een diagonaal geplaatste loggia onder rondboog op de zuid- en de oostzijde. De zuid-westhoek is afgeschuind en heeft zowel op parterre als verdieping zesdelige kozijnen met roedenloze schuiframen en met glas-in-lood in de bovenlichten. Deze hoek wordt bekroond door een kleine achtzijdige toren. De westzijde heeft links (N) een risalerend volume van twee bouwlagen onder overstekend zadeldak. Dit volume heeft op parterre en verdieping meerdelige vensterpartijen met stolpdeuren beneden en respectievelijke glas-in-lood en een meerruits roedenverdeling in de bovenlichten. De stolpdeuren van de verdieping geven toegang tot een houten balkon met balustrade. Het balkon rust op schragen. De geveltop van dit volume heeft temidden van het vakwerk een tweelichtsvenster. Rechts van dit risalerende volume staat een lager minder vooruitspringend volume van één bouwlaag onder lessenaarsdak. Dit volume bevat de vestibule met daarvoor een in de hoek geplaatste open houten portiek met gebogen stijlen onder kwart tentdak. In de zwikken staat in art-nouveauletters de naam "Duinhof". De oostzijde heeft op de parterre twee erkers bestaande uit zesdelige vensters met roedenloze schuiframen beneden en met glas-in-lood in de bovenlichten. De verdieping heeft twee individuele schuifvensters, eveneens met glas-in-lood in de bovenlichten. Het muurwerk is tot driekwart van de hoogte van de parterre opgetrokken in rode baksteen, daarboven is het muurwerk witgepleisterd. De geveltoppen bevatten vakwerk (W,Z) en verticaal beschot (Z). Het muurwerk van de grote driehoekige kapuitbouw aan de zuidzijde heeft vakwerk met slingerend diagonaal motief. Lekdorpels, ontlastingsbogen en lateien zijn uitgevoerd in rode baksteen met hoekblokken en sluitblokken in hardsteen. Het samenstel van kappen bevat centraal een schilddak met zeer korte noklijn. Aan de westzijde een ingestoken zadeldak (eerder genoemd) met ruime overstek. Hiernaast een stijl lessenaarsdak (eerder genoemd) met lage kapvoet die tot halverwege de verdieping boven de ingangspartij is doorgetrokken. In de kapvoet is op de zuid-westhoek de eerder genoemde kleine achthoekige toren uitgespaard. De zuidzijde heeft een ingestoken zadeldak met wolfeind. Boven de insteek van het lessenaarsdak een dakkapel met drie gekoppelde vierruits vensters. Deze dakkapel heeft eveneens een ingestoken lessenaarsdak. De kap is bedekt met rode tuiles du Nord, het tentdak van de kleine hoektoren is evenals het afdak boven de ingangspartij bedekt met rode leipan. De hoektoren heeft een ijzeren spits met windwijzer. De korte noklijn van het centrale schilddak heeft twee pirons. Bij de interieurwijziging van 1930 bleef het Art-Nouveauplafond van de huidige eetkamer gehandhaafd. Waardering Villa Duinhof is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een grote, vroeg 20ste-eeuwse villa in Engelse landhuisstijl met elementen uit chaletstijl en art-nouveau. De villa heeft situationele waarde door de opvallende stedebouwkundige situering in het Overveense villapark Kweekduin. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511144
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Villa "Duinhof" in Overveen

Villa

Militairenweg 9b
Overveen (Gemeente Bloemendaal)
Inleiding In 1907 door de bouwkundig aannemer M. Nederkoorn ontworpen VILLA, gebouwd in opdracht van J. Waller Zeper. Het aan de noordzijd..

tuin park landgoed

Bloemendaalseweg 244
Overveen (Gemeente Bloemendaal)
Omschrijving onderdeel 2 TUIN- EN PARKAANLEG. Rondom het huis uit 1928 dat een ouder huis uit 1903 vervangt ligt het landschapspark, dat in..

tuin park landgoed

Bloemendaalseweg 244
Overveen (Gemeente Bloemendaal)
Omschrijving onderdeel 3 Ter plaatse van een oranjerie werd in het zuidelijk gedeelte van het park in 1906 een CHRYSANTHEMUM-KAS gebouwd. H..

tuin park landgoed

Bloemendaalseweg 244
Overveen (Gemeente Bloemendaal)
Omschrijving onderdeel 4 In het zuidelijk deel van het park ligt de voormalige IJSKELDER, waarvan het bouwjaar niet bekend is, mogelijk eve..

overig

Bloemendaalseweg 244
Overveen (Gemeente Bloemendaal)
Omschrijving onderdeel 5 HEK MET HEKPIJLERS. Aan de Bloemendaalseweg staat een gietijzeren hek, bestaande uit twee hekposten op natuurstene..

Kaart & Routeplanner

Route naar Villa "Duinhof" in Overveen

Foto's (1)