Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Bloemendaalsche Waterleiding: filtergebouw in Bloemendaal

Nijverheid Industrie

Hoge Duin en Daalseweg 21 B
2061AE Bloemendaal
Noord Holland

Bouwjaar: 1901 of kort daarna


Beschrijving van Bloemendaalsche Waterleiding: filtergebouw

Omschrijving Het twee verdiepingen hoge, rechthoekige FILTERGEBOUW, hoofdonderdeel van het complex van de voormalige "Bloemendaalsche Waterleiding", vormt in feite de ombouw van een voor- en nafilter uit de begintijd van de duinwaterleiding in Duin en Daal (1901 of kort daarna) en wordt gedragen door een gewapend betonskelet. De buitenconstructie telt vier (zijgevels) en acht (voor- en achtergevel) kolommen. De bovenverdieping heeft een beduidend kleiner oppervlak met een buitenconstructie van vijf kolommen aan de lange gevels en drie kolommen aan de korte gevels. De bovenverdieping heeft een licht hellend zadeldak. Het dak van de begane grondverdieping loopt naar vier zijden langzaam af. De daken zijn geconstrueerd van ongeveer 7 centimeter dik gewapend beton. De buitenconstructie is in het zicht gelaten. Voor de invulling is gebruik gemaakt van holle betonstenen. Op enkele plaatsen zijn lichtopeningen dicht onder de dakrand aangebracht. De voorgevel telt twee toegangen met dubbele deuren. In de rechter zijgevel is een toegang met dubbele deur opgenomen. Bij de renovatie van het filtergebouw in 1956 is onder meer een grondkerende muur aan de voet van het gebouw aangebracht en zijn de toegangen ontsloten door nieuwe betonnen trappen. Het uit negen bronnen, 40 tot 120 meter opgevoerde drinkwater werd via een pompstation aan de Lage Duin en Daalseweg door twee persleidingen naar de 38 meter hoger gelegen voorfilters in de filtergebouwen gepompt. Het ongeveer 4,50 bij 5,25 meter metende voorfilter van gewapend beton was gevuld met verschillende maten grint voor het ontijzeren van het water. Via een goot stroomde het water in het even grote nafilter, gevuld met grint en een ongeveer 1,00 meter dikke laag duinzand. Het gezuiverde water stroomde vervolgens in een van de twee reinwaterkelders c.a. met een gezamenlijke inhoud in 1913 van 747 m3. Waardering Het voormalige filtergebouw is van algemeen belang als historisch-functioneel hoofdonderdeel van het complex van de voormalige "Bloemendaalsche Waterleiding" en vanwege de architectuurhistorische en cultuurhistorische waarden als een qua hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik gaaf nutsgebouw uit de eerste deccenia van de 20ste eeuw dat in Nederland kan gelden als een vroeg voorbeeld van de toepassing van gewapend betonskeletbouw, waarbij de constructie in het zicht is gelaten, in samenhang met holle betonsteen. Tevens is het gebouw een qua ouderdom zeldzaam geworden bouwtype voor de collectieve drinkwatervoorziening, gebouwd door de N.V. Industrieële Maatschappij F.J. Stulemeyer & Co. (één van de eerste bouwfirma's in Nederland, gespecialiseerd in het construeren van werken in gewapend beton). Daarnaast is het object van sociaalhistorische betekenis als element uit de geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Nederland. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511123
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Bloemendaalsche Waterleiding: filtergebouw in Bloemendaal

Bloemendaalsche Waterleiding: muur moet toegangshek

Hoge Duin en Daalseweg 21
Bloemendaal
Inleiding Als terreinafscheiding langs de oostzijde van de Hoge Duin en Daalseweg gelegen MUUR MET TOEGANGSHEK, onderdeel uitmakend van het..

Villa Dunenburg

Hoge Duin en Daalseweg 19
Bloemendaal
Inleiding VILLA "Dunenburg", in 1901 gebouwd door architect J.A.G. van der Steur voor B.J. Krol op een hoge duintop in het westelijk deel ..

Villa Dennenhoek

Midden Duin en Daalseweg 33
Bloemendaal
Inleiding VILLA "Dennenhoek", in l899 in een combinatie van chaletstijl en Engelse landhuisstijl gebouwd in opdracht van J.H.A.A. Kalff naa..

Villa Dalhoeve

Lage Duin en Daalseweg 29
Bloemendaal
Inleiding VILLA "Dalhoeve", in l900 gebouwd door architect J.A.G. van der Steur. Het pand is gelegen in één van de oudste villaparken va..

Saxenburg

Saxenburgerweg 1A
Bloemendaal
Grenspaal: "Saxenburg", in het Bloemendaalse bos.

Kaart & Routeplanner

Route naar Bloemendaalsche Waterleiding: filtergebouw in Bloemendaal