Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vaart en duin: stalgebouw met koetsierswoning in Overveen

Gebouw

Korte Zijlweg 17
2051BD Overveen (gemeente Bloemendaal)
Noord Holland

Bouwjaar: 1890


Beschrijving van Vaart en duin: stalgebouw met koetsierswoning

Inleiding Rond 1890 gebouwd STALGEBOUW MET KOETSIERSWONING, onderdeel van de historische buitenplaats Vaart en Duin, gebouwd in eclectische bouwtrant. Omschrijving Het pand bestaat uit een op rechthoekige plattegrond gebouwd stalgebouw dat haaks op de Korte Zijlweg ligt met aan de oostzijde er tegenaan gelegen een koetsierswoning, eveneens op rechthoekige plattegrond haaks op de Korte Zijlweg. Het één bouwlaag hoge stalgebouw wordt gedekt door een samengesteld zadeldak met overstek dat bekleed is met zwarte kruispannen. De één bouwlaag hoge koetsierswoning wordt gedekt door een zadeldak bekleed met zwarte pan. Beide onderdelen van het object zijn opgetrokken in rode baksteen. Het stalgebouw staat op een plint van donkere baksteen. In de topgevels bevindt zich net onder de dakrand een plastische geveldecoratie van baksteen. De westelijke zijgevel van het stalgebouw bezit twee hoge dubbele houten deuren met halfronde, van bewerkt houtwerk voorziene, beeïndigingen. Deze westgevel van het stalgebouw is op de hoeken versierd met bakstenen pilasters met cassetten-motief. In de topgevel van deze gevelwand bevond zich oorspronkelijk een rond venster (thans met hout dichtgezet). Rondom de deuren en het ronde venster loopt een sierband van donkere en lichte baksteen. In zowel de noordelijke als zuidelijke zijgevel van het stalgebouw bevinden zich aan de oostzijde drie hoge dubbele houten deurpartijen met halfronde beeïndiging. Deze deurpartijen liggen onder een dwars geplaatst ingestoken zadeldak. In de zodoende gevormde topgevels bevindt zich een roosvenster. De koetsierswoning wordt langs de zuidgevel bovenlangs afgesloten door een brede houten kroonlijst. In het midden van deze zuidgevel bevindt zich de oorspronkelijke voordeur omlijst met een pilasterstelling. Links en rechts van deze voordeur bevinden zich twee houten schuifvensters met getoogde bovendorpel. De overige gevelzijden van de koetsierswoning bezitten verscheidene vensters en deuren, verschillend van type en formaat. Aan de noordzijde van het stalgebouw is in latere jaren een aanbouw van één bouwlaag hoogte onder zadeldak aangebouwd. Deze aanbouw valt buiten de bescherming. Waardering Het stalgebouw met koetsierswoning is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van de historische buitenplaats Vaart en Duin en uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als voorbeeld van een in eclectische bouwtrant opgetrokken stalgebouw uit de late 19de eeuw. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511097
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Vaart en duin: stalgebouw met koetsierswoning in Overveen

Pastorie

Korte Zijlweg 7
Overveen (Gemeente Bloemendaal)
Inleiding Rond 1860 in eclectische trant gebouwde PASTORIE behorende bij de rooms-katholieke parochiale kerk "Onze Lieve Vrouw Onbevlekte O..

O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Korte Zijlweg 5
Overveen (Gemeente Bloemendaal)
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen. 1855-1856, Th.Molkenboer. Neogotische pseudobasiliek met transept. Toren met gedrongen vierkante klokkeverdie..

R.K. kerk o.l.v. onbevlekt ontvangen

Korte Zijlweg 5
Overveen (Gemeente Bloemendaal)
Tegen de noordzijde van en deels onder het koor van de reeds beschermde RK kerk OLV Onbevlekt Ontvangen aangebouwde bisschoppelijke grafkape..

Buitenplaats Schoonoord

Houtmanpad 6
Haarlem
Buitenplaats Schoonoord XVIII B. Aantrekkelijk interieur. Sierlijke architectuur van oudheidkundige waarde.

Vaart en duin: hoofdgebouw

Korte Zijlweg 12
Overveen (Gemeente Bloemendaal)
Inleiding In 1880 naar ontwerp van D.E.L. van den Arend in eclectische trant gebouwd HOOFDGEBOUW van de historische buitenplaats "Vaart en ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)