Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Bouwblok bij het complex van het voormalige hotel "Duin en Daal in Bloemendaal

Gebouw

Jozef Israëlsweg 17
2061AJ Bloemendaal
Noord Holland

Bouwjaar: 1899


Beschrijving van Bouwblok bij het complex van het voormalige hotel "Duin en Daal

Inleiding In 1899 gebouwd vrijstaand BOUWBLOK, onderdeel uitmakend van het complex van het voormalige hotel "Duin en Daal". Wat resteert van dit in 1986 deels geamoveerde bouwblok is een twee bouwlagen hoog bouwvolume op U-vormige plattegrond met aan de oostzijde daarvan een twee bouwlagen hoge aanbouw op rechthoekige plattegrond. N.B. Het oorspronkelijke interieur van het bouwblok is grotendeels gewijzigd. Omschrijving Het U-vormige bouwvolume ligt met de open zijde naar de Jozef Israëlsweg gericht en wordt gedekt door een schilddak (noklijn noord-zuid) met ingestoken zadeldaken en is bekleed met rode kruispannen. De aanbouw wordt gedekt door een ingestoken zadeldak (noklijn oost-west) bekleed met rode kruispannen. Enkele nokpunten van het dak zijn bekroond met een piron. In de kap van het bouwblok bevinden zich verscheidene dakkapellen, grotendeels niet meer orgineel. Het bouwblok is opgetrokken in rode baksteen en is grotendeels wit gepleisterd. Alleen de plint, de strekken boven de vensters en deuren en de gevelhoeken van het pand zijn, evenals een deel van de westgevel, ongepleisterd. De westgevel is de feitelijke voorgevel van het bouwblok en bestaat op de hoeken uit twee naar voren geschoven bouwvolumes van één vensteras breedte welke worden gedekt door een ingestoken zadeldak. Tussen deze twee vooruitgeschoven hoekpartijen bevindt zich een vier vensterassen breed middenstuk. Dit vier vensterassen brede middenstuk bezit op de (ongepleisterde) begane grond een naar voren springend middengedeelte van twee vensterassen breedte, waarin zich per vensteras twee gekoppelde houten schuifvensters met bovenlicht met roedenverdeling bevinden. Links van dit naar voren geschoven middengedeelte bevindt zich een in drieën gedeeld houten venster met bovenlichten met roedenverdeling. Ter rechterzijde van dit middengedeelte bevindt zich een entreepartij. Ter hoogte van de verdieping loopt over de volle breedte van het middenstuk een houten balkon met balustrade. Drie vensterpartijen met onder meer dubbele openslaande houten balkondeuren met bovenlichten met roedenverdeling en dergelijke, komen uit op dit door bakstenen consoles ondersteunde balkon. De vooruitgeschoven hoekpartijen van de westgevel bezitten op de begane grond een samengestelde deurpartij met in oorsprong dubbele openslaande houten tuindeuren. In de zuidelijke hoekpartij zijn de tuindeuren vervangen door een voordeur. Boven deze deurpartijen bevindt zich een uit baksteen en hout opgetrokken balkon met balustrade. Op de verdieping van deze hoekpartijen bevindt zich een dubbele openslaande houten balkondeur met zijvensters en bovenlichten met roedenverdeling. In de geveltop van de hoekpartijen, welke is versierd met vakwerk en crème geverfd verticaal houten beschot, bevindt zich een in tweeën gedeeld houten venster. De zuidgevel is drie vensterassen breed. Op de begane grond bezitten deze vensterassen in oorsprong ieder een dubbele openslaande houten tuindeur omlijst met smalle houten vensters. De bovenlichten van deze tuindeurpartijen hebben een roedenverdeling. In de linker vensteras (W) is de tuindeur echter in 1988 dichtgezet met een aangebouwde (niet beschermde) serre in de stijl van het huis. Ter hoogte van de verdieping loopt langs de twee oostelijke vensterassen van deze zuidgevel een geheel in hout uitgevoerd balkon met balustrade, dat wordt ondersteund door houten schoren. Het balkon is overdekt met een afdak bedekt met rode kruispannen, dat wordt ondersteund door vier houten zuiltjes. Twee dubbele openslaande houten balkondeuren met bovenlicht komen op dit balkon uit. In de westelijke vensteras bevindt zich op de verdieping een houten T-venster met bovenlicht met roedenverdeling. De noordgevel van het bouwblok is eveneens drie vensterassen breed en is qua opbouw en invulling van de gevel spiegelbeeldig aan de zuidgevel. Op de begane grond bevinden zich in de drie vensterassen in oorsprong ook dubbele openslaande houten tuindeuren omlijst met smalle houten vensters. Deze tuindeuren zijn, behalve in de middelste vensteras, nog aanwezig. De middelste vensteras bezit nu een houten voordeur op de begane grond. Ter hoogte van de verdieping loopt langs de twee oostelijke vensterassen van de noordgevel een geheel in hout uitgevoerd balkon, identiek aan het balkon langs de zuidgevel. Het afdakje van het balkon is hier bekleed met shingles. De ramen en balkondeuren op de verdieping zijn identiek aan die in de zuidgevel. De oostgevel bezit aan de noordzijde de twee bouwlagen hoge aanbouw onder ingestoken zadeldak. Deze aanbouw bezit in de noordgevel drie enigszins teruggelegen vensterassen met ieder twee dubbele houten vensters. De oostgevel van de aanbouw bezat oorspronkelijk geen vensters of deuren, maar heeft sinds de verbouwing van 1986 een groot venster op de begane grond. De topgevel van deze gevelzijde heeft vakwerk en is bekleed met crème geverfd verticaal houten beschot. De zuidgevel van de aanbouw bezit op de verdieping een houten T-schuifvenster. Ten noorden en ten zuiden van deze twee bouwlagen hoge aanbouw bevindt zich een kleine, één bouwlaag hoge, aanbouw onder plat dak. De oostgevel van het bouwblok is voorts grotendeels blind daar deze gevelzijde feitelijk pas is ontstaan na afbraak in 1986 van het oostelijk deel van dit bouwblok. Naast enige nieuwe, na de verbouwing geplaatste vensters, bevinden zich op de verdieping aan de noordkant van deze gevelzijde nog een paar orginele houten schuifvensters. Waardering Het bouwblok is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het complex van het voormalige hotel "Duin en Daal"; uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt en vanwege de ensemblewaarde met het voormalige buitenhuis "Duin en Daal". Tevens is het bouwblok van belang vanwege de zeer beeldbepalende en beeldondersteunende ligging in het villapark Duin en Daal. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 511067
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Bouwblok bij het complex van het voormalige hotel "Duin en Daal in Bloemendaal

Bouwblok bij het complex van het voormalige hotel "Duin en Daal

Koninginneduinweg 13A
Bloemendaal
Omschrijving In 1907 naar ontwerp van J.A.G. van der Steur gebouwd BOUWBLOK bij het voormalige hotel "Duin en Daal". Het bouwblok ligt ten ..

Duin en Daal

Lage Duin en Daalseweg 8
Bloemendaal
"Duin en Daal". Gepleisterd landhuis, 18e eeuw, rechthoekig gebouw met rechte kroonlijst. De grote aanbouw blijft buiten bescherming.

Koetshuis van Duin en Daal

Lage Duin en Daalseweg 15A
Bloemendaal
Koetshuis van Duin en Daal. In oorsprong mogelijk 18e eeuws huis, kreeg in de 19e eeuw een nieuw aanzien.

Hek van Saxenburg. Hardstenen pijlers en hekken

Mollaan 1
Bloemendaal
Hek van Saxenburg. Hardstenen pijlers en hekken, 19e eeuw.

Landhuis Saxenburg

Mollaan 1
Bloemendaal
Inleiding LANDHUIS Saxenburg, hoofdonderdeel van het complex "Saxenburg", gebouwd in 1919 naar ontwerp van J.W. Hanrath in op Hollands baks..

Kaart & Routeplanner