Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sint-Willehaduskerk in Emmer Compascuum

Kerkelijk Gebouw

Hoofdkanaal OZ 83
7881CN Emmer Compascuum (gemeente Emmen)
Drenthe

Bouwjaar: 1924-'26 1959 (kapel) 1992 (rest.)
Architect: H. Kroes H.J. Bakx (1959)


Beschrijving van Sint-Willehaduskerk

Inleiding Rooms Katholieke kerk "H. Willehadus" gebouwd in 1923 in opdracht van het kerkbestuur van de H. Willehadusparochie (voorzitter pastoor J.H. Smeenk) daartoe gemachtigd door de bisschop van het bisdom Utrecht, naar ontwerp van architect Herman Kroes, op de funderingen van een vroegere kerk. In 1949 is de, inmiddels gesloopte, pastorie tot woning verbouwd naar ontwerp van H.J. Bakx. Deze groninger architect heeft eveneens de van 1959 daterende bidkapel ontworpen. De kerk is gedeeltelijk gerestaureerd; de dakvlakken, behoudens die van de toren, zijn voorzien van een nieuwe leibedekking. De glas-in-lood-ramen van de kerk met uitzondering van de toren zijn geheel gerestaureerd. Eenvoudig orgel, gebouwd eind jaren '50 door fa. Verschueren te Heithuizen (Limburg). Omschrijving Driebeukige kruiskerk met vier traveeën, de zijbeuk ondergebracht in gekoppelde dwarsbeuken. Aangebouwde narthex. Opgetrokken in baksteen onder zadeldaken. In het dakschild op de traveescheidingen een dakkapel onder schilddak. Halfronde absis met half koepelvormig dak. Toren in de zuidwesthoek afgedekt onder een tentdak, aan de onderzijde naar buiten gezwenkt, met paraboolvormige openingen. In de vier torengevels vlak onder de dakvoet metalen wijzerplaten. In de noordwesthoek de voormalige doopkapel onder schilddak. In dezelfde hoek de sacristie tussen dwarsschip en absis, met aangebouwde bijsacristie en verwarmingsruimte onder platte daken. Het complex bevat aan de noord- en zuidzijde uitgebouwde biechtstoelen onder schilddaken. De entree is teruggelegd d.m.v. archivolten, die recht afgesloten zijn met een keperboogvormige betonnen latei. Aan weerszijden van de entree een venster met eveneens betonnen latei. Boven de intree een boogvormig vijflicht met glas-in-lood, de binnenzijde van de boog paraboloïde, de buitenzijde spits. In de geveltop een ster in siermetselwerk. In de voorgevel, boven de narthex een drielicht van rondboogvensters. In de kopgevel van het transept en van de dwarsbeuken eenzelfde vijflicht als in de voorgevel. Interieur Dakstoel waarvan de spanten boven het schip en het orgelbalkon afgetimmerd zijn met een cassettenplafond. Boven de zijbeuken en transepten gemetselde paraboolvormige tongewelven en boven de absis een half koepelgewelf. Absis voorzien van acht gebrandschilderde glas-in-loodramen. Aan weerszijden van de absis twee zijkapellen, gelijk aan de voormalige doopkapel, met gemetselde gewelven. Paraaboolvormige scheidingsbogen van schoon metselwerk tussen de traveeën en de beuken. De bogen staan op granieten kolommen, die rond zijn, behalve onder het orgelbalkon. Tussen de gemetselde ribben gestucte gewelfvlakken met schabloonmotieven. Terasso vloer. De kerk heeft de originele banken in de originele opstelling. Altaar met tweede vaticaanse concilie in de jaren '60 gewijzigd. Orgel en orgelkas zijn niet van waarde uit het oogpunt van monumentenzorg. Waardering RK kerk van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang: - als karakteristiek voor kerkenbouw uit de periode 1920-40 - vanwege de beeldbepalende ligging - vanwege de gaafheid (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510957
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:54:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

De Sint-Willehaduskerk is een kerkgebouw in de buurtschap Munsterscheveld in Emmer-Compascuum die is gewijd aan de heilige Willehad.

Geschiedenis

De eerste Willehaduskerk werd ingewijd in 1889, maar vanwege de toestroom van parochianen werd de kerk al binnen 35 jaar vervangen. De huidige kerk werd in 1924 ingewijd, en werd gebouwd op de funderingen van de vroegere kerk. De kerk is een ontwerp van de architect Herman Kroes uit Amersfoort, en is rijksmonument. Het gebouw heeft neoromaanse invloeden.

Werkzaamheden aan de kerk

In 1949 is de pastorie verbouwd naar ontwerp van H.J. Backx. Het interieur voldeed echter niet aan de wensen van Pastoor Egberts, die het interieur wijzigde in 1956. H.J. Backx heeft ook de bidkapel van 1959 ontworpen. De inrichting leidde namelijk de aandacht af van de kern van het geloof. In 1972 werd er veel schade veroorzaakt aan bomen en huizen door een zware najaarsstorm met windstoten van 160 km per uur. Het dak van de kerk en de bomen rondom kregen het zwaar te verduren. Het dak werd vervolgens gerepareerd, maar met goedkopere singlets belegd in plaats van met leien. Echter bleken het dak van de toren van de kerk meer schade van de storm te hebben geleden, dan men dacht. Steeds frequenter waaiden er leien van het dak af. Er werd gedacht dat de oude leien (overgebleven na de reparatie van het kerkdak) wel zouden volstaan, maar dit bleek geen goede oplossing, de loslatende leien veroorzaakten levensgevaarlijke situaties. De eerste klachten waren al in 1974, maar het duurde tot 1980 voordat de toren van de kerk in steigers werd gezet om te worden gerepareerd. Helaas ontstond er weer grote schade aan het dak in 1990, toen er zich opnieuw een grote storm voordeed. Op 24 augustus 1992 begon men met het restaureren van de kerk en rond 1995 was het binnenschilderwerk gebeurd, het plafond vervangen en de glas-in-loodramen gerestaureerd.


Monumenten in de buurt van Sint-Willehaduskerk in Emmer Compascuum

Grenszicht

Hoofdkanaal WZ 109
Emmer Compascuum (Gemeente Emmen)
Achtkante korenmolen daterend plm 1840, markant gelegen in het landschap. In 1974 gerestaureerd. Inwendig geheel compleet en uitgerust met 2..

Boerderij in neo-renaissancestijl

Roswinkelerstraat 82
Roswinkel (Gemeente Emmen)
Inleiding Boerderij van ca. 1915 in neo-renaissance stijl, met enkele Nieuwe Kunst kenmerken, deel uitmakend van en karakteristiek voor de ..

Hervormde pastorie

Stad 16
Roswinkel (Gemeente Emmen)
Inleiding Pastorie in Eclectische trant uit 1887. Aanbouw aan noordoostzijde. Achtergevelopeningen gewijzigd met moderne kozijnen. Balkon v..

Hervormde kerk

Stad 24
Roswinkel (Gemeente Emmen)
Ned.Herv.Kerk. Schip van 1759, toren uit 1853. Inventaris: preekstoel uit 1662. Memoriebord uit 1759. Klokkenstoel met klok van een anonieme..

Voorm. smederij

Kanaal B ZZ 228
Emmer Compascuum (Gemeente Emmen)
Inleiding Smederij, gebouwd in 1914 door H. Hesseling. In 1920 is een woning met winkel aangebouwd. Erfbeplanting met keibestrating. In 19..

Kaart & Routeplanner