Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hervormde kerk (Mariakerk) in Emmen

Kerkelijk Gebouw

Schoolstraat 5
7811XX Emmen
Drenthe

Bouwjaar: 1855-'56 1964-'65 (rest. interieur) 1856 1855-'56 1964-'65 (rest. interieur)


Beschrijving van Hervormde kerk (Mariakerk)

Inleiding Nederlands Hervormde kerk uit 1856, neigend naar waterstaatsstijl. Oudere romaanse toren van ca. 1200 (mon.nr.: 14958) ten dele ontmanteld, in 1856 verlaagd en deels nieuw opgemetseld en in 1972-1976 voorzien van een nieuwe spits. Beschrijving Bakstenen kruiskerk met een gepleisterde plint en basis onder schilddaken met Lucas IJsbrandpannen en pironnen. Torenvoet van behakte zwerfkeien met een opbouw van baksteen met lisenen. Binnen de met een ijzeren hekken afgezette omgang een octogonale spits met aan vier zijden wijzerplaten en overhoeks ijzeren rondboogvensters, bekroond door een ingezwenkte spits met windvaan. De gevels zijn geleed door dorische pilasterstellingen met een hoge gepleisterde basis met schijnvoegen. In de spaarvelden spitsboogvensters of -nissen. De architraaf loopt rondom. Ter hoogte van de boogaanzetten van de vensters loopt rondom in de spaarvelden een speklaag. De sluitstenen van nissen en vensters zijn eveneens geaccentueerd. De gevels van het schip en de kopgevels van het transept tellen twee traveeën, de zijgevels van het transept en de gevels van het koor één. Interieur Houten tongewelven met trekstangen. Rondom lopende kooflijst. Originele preekstoel, tegen de torengevel het balkon met het orgel. Orgel uit 1872 van orgelbouwer Roelf Meijer. Door de goede akoestiek, mede ontstaan door een modernisering van de kerk in 1964-1965, draagt het interieur van de kerk in belangrijke mate bij aan de monumentwaardigheid van het orgel. De orgelkas is, evenals de kerk, in 1931 gewijzigd. Waardering NH kerk van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang: - als stoel van een beschermenswaardig orgel, waarbij de akoestiek van de kerk een essentieel onderdeel vormt van de monumentwaarde van het orgel - als representant van religieus leven met een rijke bouwgeschiedenis, waarvan onderdelen reeds rijksmonument zijn. - vanwege de beeldbepalende ligging aan de hoofdstraat (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510954
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Hervormde kerk (Mariakerk) in Emmen

Grote of Pancratiuskerk, toren

Schoolstraat 5
Emmen
Zware romaanse toren van de Ned.Herv.Kerk, beneden van behakte granietblokken en daarboven grote baksteen, ten dele ommanteld. Klokkenstoel ..

Hospershuis 't Hospershuis (deel van Dierenpark Emmen)

Hoofdstraat 24
Emmen
Inleiding Villa "'t Hosperhuis" is in 1934 als woning gebouwd voor de arts J.R. Hospers, naar ontwerp van J. van Ess uit Emmen of Kruger ui..

Lindenhof De Lindenhof

Hoofdstraat 26
Emmen
Inleiding Landhuis gebouwd ca. 1935, in opdracht van R. Zegering Hadders uit Emmen naar ontwerp van Ir. Daan Jansen en B. Bos architecten u..

Kantongerecht

Hoofdstraat 6
Emmen
Kantongerecht. Laag gebouw uit omstreeks 1840 met zuilenportiek.

Hervormde kerk

Kapelstraat 63
Emmen
Inleiding De Ned. Hervormde kerk is in 1923 gebouwd in opdracht van het bestuur der Ned. Hervormde Evangelisatie te Emmen, naar ontwerp van..

Kaart & Routeplanner

Route naar Hervormde kerk (Mariakerk) in Emmen

Foto's (2)