Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hospershuis 't Hospershuis (deel van Dierenpark Emmen) in Emmen

Woonhuis

Hoofdstraat 24
7811EP Emmen
Drenthe

Bouwjaar: 1934
Architect: J. van Ess Ess 1934 J. van Ess


Beschrijving van Hospershuis 't Hospershuis (deel van Dierenpark Emmen)

Inleiding Villa "'t Hosperhuis" is in 1934 als woning gebouwd voor de arts J.R. Hospers, naar ontwerp van J. van Ess uit Emmen of Kruger uit Ter Apel. Het ontwerp is functionalistisch van opzet wat een kubistische ordening van gevelbeelden tot gevolg heeft. De gevels hebben door verspringingen in het gevelvlak, loggia's, balkons en erkers een grote plasticiteit. Het verticale element in de voorgevel met rond gemetselde voorzijde fungeert als spil van het ontwerp waaraan alle vormen opgehangen zijn. De betonconstructie is bij gevelopeningen in het zicht gebracht. Bij de bouw zijn holle betonvloeren toegepast van de Cornic betonfabriek te Waddinxveen. De villa fungeert nu als kantoor van het Noorder Dierenpark. De indeling van het interieur is grotendeels bewaard gebleven. Evenals het merendeel van de originele stalen ramen. De gevels zijn geschilderd. De villa is karakteristiek voor het verdichtingspatroon met villa-achtige bebouwing, beeldbepalend gelegen aan de Hoofdstraat. De bescherming betreft het totale volume en de ruimtelijke opbouw van het pand en daarnaast de architectonische detaillering waar deze origineel is. Beschrijving Villa opgetrokken in baksteen met trasraam vanaf een samengestelde plattegrond over twee bouwlagen met dakopbouw onder platte daken. Hoger opgaand verticaal element en schoorsteen. In de voorgevel (W) neemt het verticale element een centrale plaats in. Rechts hiervan op de begane grond een ronde erker en de zijgevel van de serre, waarvan het venster een ladderroedenverdeling heeft. Op de verdieping een vierlicht bandraam. Links op de begane grond een tweeruits venster, op de verdieping een loggia en het venster van de dakopbouw. Geheel links, enkele meters teruggelegen, de entree met daarboven een balkon met deuren met ladder roedenverdeling. In de linkerzijgevel (N) in het woongedeelte op de begane grond een tweeruits venster, erboven de loggia, daarboven het venster van de dakopbouw. Het linker geveldeel springt naar voren. Hierin op de begane grond een drielicht venster en de entree met stoep in een portiek. Erboven een balkon met een drielicht venster en een tweelicht. Verder links de berging (drie maal twee gekoppelde vensters met ladderroeden) en de garage met dubbele paneeldeuren. In de rechterzijgevel links de pui van de serre met ladderroeden, daarboven een balkon met vierruits venster, daarboven een drieruits venster van de dakopbouw. Rechts op de begane grond een vierlicht en op de verdieping een drielicht venster. In de achtergevel links op beide verdiepingen drielicht vensterpartijen met ladderroeden. Centraal een groot drieruits venster op de verdieping. Waardering Voormalige woning van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang: - als karakteristiek in het verdichtingspatroon met villa-achtige bebouwing - vanwege de beeldbepalende ligging - vanwege de typologie - vanwege de kwaliteit van het ontwerp (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510949
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Hospershuis 't Hospershuis (deel van Dierenpark Emmen) in Emmen

Lindenhof De Lindenhof

Hoofdstraat 26
Emmen
Inleiding Landhuis gebouwd ca. 1935, in opdracht van R. Zegering Hadders uit Emmen naar ontwerp van Ir. Daan Jansen en B. Bos architecten u..

Grote of Pancratiuskerk, toren

Schoolstraat 5
Emmen
Zware romaanse toren van de Ned.Herv.Kerk, beneden van behakte granietblokken en daarboven grote baksteen, ten dele ommanteld. Klokkenstoel ..

Hervormde kerk (Mariakerk)

Schoolstraat 5
Emmen
Inleiding Nederlands Hervormde kerk uit 1856, neigend naar waterstaatsstijl. Oudere romaanse toren van ca. 1200 (mon.nr.: 14958) ten dele o..

Kantongerecht

Hoofdstraat 6
Emmen
Kantongerecht. Laag gebouw uit omstreeks 1840 met zuilenportiek.

Hervormde kerk

Kapelstraat 63
Emmen
Inleiding De Ned. Hervormde kerk is in 1923 gebouwd in opdracht van het bestuur der Ned. Hervormde Evangelisatie te Emmen, naar ontwerp van..

Kaart & Routeplanner

Route naar Hospershuis 't Hospershuis (deel van Dierenpark Emmen) in Emmen

Foto's (1)