Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Veerhuis Voorm. veerhuis in Zuidlaren

Gebouw

Havenstraat 2
9471AM Zuidlaren (gemeente Tynaarlo)
Drenthe

Bouwjaar: 1835 1987 (verb.)


Beschrijving van Veerhuis Voorm. veerhuis

Inleiding Voormalig veerhuis van 1835, verbouwd tot woning en horecagelegenheid in 1987. Beeldbepalend gelegen aan het Zuidlaarderkanaal. Omschrijving Veerhuis opgetrokken in witgeverfde baksteen vanaf een langwerpige plattegrond over één bouwlaag met plint onder een met hollandse pannen gedekt assymetrsich zadeldak. Het pand is met de lange gevel geheel geöriënteerd op de vaart. De hoofdgevel heeft nagenoeg over de volle breedte een kroonlijst. Alle gevelopeningen zijn segmentboogvorming. Het woongedeelte, links, heeft naast kroonlijst en plint geen verdere architectonische verbijzondering. Hier drie zesruits schuifvensters, tussen de linker twee een deur met bovenlicht. Geheel rechts twee gevelstenen met "het zuidlaarderkanaal en toebehoren ontworpen in het jaar 1768 is in 1834 daargesteld en op den 1 january 1835 voor het publiek geopend, onder het bestuur van mr. Louis Graaf van Heiden Reinestein, burgemeester, Egbert Bentum, Jan Ruiter, Jan lammerts Enting, Albert Bazuin, Roelof Schuiling, en Klaas Bavin, leden van den raad en onder directie en toezigt van Alle Pelinck" en "Gerenoveerd in 1987 heropend door ir. G.R.W. Kymmell burgemeester van Zuidlaren". Het middenste deel, het publieke gedeelte, is gevat in een stelling van gemetselde blokpilasters. Voor het linker en centrale deel een bordes tussen haaks geplaatste borstweringen. In het linkerdeel een dubbele glasdeur met drieruits bovenlicht, aan weerszijden gekoppeld met een zesruits schuifvenster. In het centrale deel een vierruits venster met een tweeruits bovenlicht, gescheiden door een kalf. In het rechter deel een zesruits schuifvenster en een deur met bovenlicht. Het staldeel is slechts gearticuleerd door een plint, de kroonlijst ontbreekt hier. Centraal een dubbele inrit met links een vierkant en rechts een rondboog stalvenster. In de linker kopgevel enkele gewijzigde vensters. Aan de rechterzijde is een fietsenstalling aangebouwd. Aan de achterzijde is een gang gebouwd? Waardering Voormalig veerhuis van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang: - als karakteristiek voor de infrastructurele ontwikkeling van het kanaal - vanwege de ligging aan het Zuidlaarderkanaal, tegen het beschermd dorpsgezicht aan. - vanwege de civieltechnische typologie - vanwege de gaafheid (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510908
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Veerhuis Voorm. veerhuis in Zuidlaren

Klein Laarwoud

Groningerstraat 1
Zuidlaren (Gemeente Tynaarlo)
Huize "Klein Laarwoud". Gepleisterd gebouwencomplex uit XIXc. Thans ambtswoning van de burgemeester.

Laarwoud, koetshuis

't Laarwoud 5
Zuidlaren (Gemeente Tynaarlo)
Omschrijving onderdeel 3: KOETSHUIS, XVII; op rechthoekige plattegrond;baksteen, de voorgevel witgekalkt; één bouwlaag onder zadeldak me..

Hervormde pastorie Voorm. hervormde pastorie

Kerkbrink 44
Zuidlaren (Gemeente Tynaarlo)
Inleiding De voormalige pastorie aan de brink is gebouwd rond 1890. De tegen het beschermde dorpsgezicht aangelegen pastorie is gedeeltelij..

Laarwoud

Laarweg 6
Zuidlaren (Gemeente Tynaarlo)
Huis Laarwoud. Omgrachte havezathe met laat 17e eeuws middenblok en zijvleugels van kort na 1750. Thans Gemeentehuis.

Laarwoud, huis

't Laarwoud 1
Zuidlaren (Gemeente Tynaarlo)
Omschrijving onderdeel 1: HUIS, bestaande uit een rechthoekig middenblok, XVII, en symmetrisch aan weerszijden een vierkant hoekpaviljoen..

Kaart & Routeplanner