Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Mariënhof: burgemeesterswoning in Midwoud

Woonhuis

Midwouder Dorpsstraat 24
1679GB Midwoud (gemeente Medemblik)
Noord Holland

Bouwjaar: 1867


Beschrijving van Mariënhof: burgemeesterswoning

Inleiding De voormalige burgemeesterswoning, hoofdonderdeel van het villacomplex "Mariënhof", en uitgevoerd in eclectische trant met invloed van de Chaletstijl is grotendeels in oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Alleen de achtergevel (N) onderging op de parterre wijzigingen in de situering van de vensters. Dit gebeurde rond 1930, toen ook de voor- en achterdeur door eigentijdse exemplaren werden vervangen. Mogelijk verdween toen ook de middenstijl uit de onderramen van de vensters. De buitenzijden van de vensters hadden in oorsprong bovenin rechte houten platen waar zich de opgetrokken zonwering achter bevond. De huidige eigenaar (M.F.Dijkema, 1994) heeft nog één exemplaar in bezit. Dit exemplaar heeft nog de oorspronkelijke decoratie en beschildering. Genoemde wijzigingen hebben het monumentale karakter van de villa niet geschaad. Omschrijving Op rechthoekig grondplan gebouwde villa - genaamd "Mariënhof" - bestaande uit parterre, verdieping en kapverdieping onder flauw hellend zadeldak. De kap is bedekt met rode muldenpan. De op schenkelspanten rustende kap heeft een ruim overstek en is met de noklijn haaks op de straat gericht. De villa staat op een fundament van gemetselde bogen. Tegen de noordwestelijke hoek aangebouwd staat een klein rechthoekig volume onder flauw hellend zadeldak met rode muldenpan. De noklijn is evenwijdig aan die van de hoofdkap. In dit volume, dat dateert uit de bouwtijd van de villa, bevond zich in oorsprong de bijkeuken. Het muurwerk is boven een gecementeerde plint opgetrokken in rode baksteen. Ter decoratie zijn de uitgemetselde hoeken en de uitgemetselde middenpartij voorzien van pleisterwerk met snijvoegen. Ter hoogte van de verdiepingvloer bevindt zich een cordonlijst. De venster- en deuropeningen hebben in de voorgevel en de beide zijgevels merendeels afgeronde bovenhoeken en zijn voorzien van schuifvensters. Hierboven bevinden zich gepleisterde wenkbrauwen met gebogen hoeken. Deze wenkbrauwen hebben in het midden een vrouwekopje en aan beide uiteinden een kleine consolevormige decoratie. De kap heeft ter decoratie snijwerk onder de windveren en gootlijsten. Ook op de samenkomst van de windveren boven de beide geveltoppen (Z,N) is snijwerk geplaatst. In de noklijn bevinden zich twee hoge gemetselde schoorstenen met kleine kappen waarvan de noklijnen haaks staan op die van de hoofdkap. De voorgevel (Z) is een rijk gedecoreerde topgevel met vijf vensterassen. In de middelste as bevindt zich de uitgemetselde middenpartij met daarin de voordeur en daarboven een balkon met sierlijk smeedijzeren hekwerk op met kariatiden gedecoreerde consoles. Dit balkon wordt betreden via dubbele scharnierende deuren met grote glaspanelen en bovenlicht. Hierboven bevindt zich in de geveltop een klein rond venster ter verlichting van de kapverdieping. Dit venster heeft kruisvormig siersmeedwerk en bevindt zich boven een plaquette met daarop de naam "Mariënhof". De linkerzijgevel (W) vormt een lange zijde van de rechthoek. In deze gevel zijn de vensters merendeels van ongelijk formaat en onregelmatig geplaatst in het muurvlak. Onder de cordonlijst bevinden zich nabij de voorgevel twee vensters die identiek zijn aan die in de voorgevel. Ten noorden hiervan heeft de gevel een breed kozijn met dubbele scharnierende deuren en bovenlicht. Tussen deze deuren en het aangebouwde volume tegen de noordwestelijke hoek bevindt zich een kleiner T-venster. Boven de cordonlijst heeft het muurwerk alleen boven de dubbele deuren een venster. Dit is een T-venster met luiken. Nabij de hoeken is het muurwerk gedecoreerd met gepleisterde medaillons. Het aangebouwde volume heeft in de geveltop een klein rond venster dat in vorm gelijk is aan dat in de geveltop van de villa. De westzijde heeft een schuifvenster met gedeeld bovenlicht. De kopse noordzijde heeft een klein vierruits venster en de oostzijde een getoogd stalvenster. In de binnenhoek tussen oostzijde van de aanbouw en noordgevel van de villa is naderhand een (niet onder de bescherming vallend) houten portaal geplaatst. De rechterzijgevel (O) heeft onder de cordonlijst op gelijke afstand van elkaar drie schuifvensters die identiek zijn aan die in de voorgevel. Boven de cordonlijst bevindt zich boven elk raam een gepleisterd medaillon. De achtergevel (N) is een sobere topgevel met in oorsprong drie vensterassen die alleen boven de cordonlijst compleet bewaard zijn gebleven De middelste as bevat onder de cordonlijst een achterdeur en daarboven een op eenvoudige consoles rustend balkon dat de cordonlijst doorsnijdt. Het balkon wordt betreden via dubbele scharnierende deuren. Boven deze deuren bevindt zich een gevelsteen met het jaartal 1867. Daarboven is in de geveltop een klein rond venster met eenvoudig ruitvormig siermotief geplaatst. Het interieur bevat een centrale gang met in het plafond gietijzeren rozetten. De gang heeft aan weerszijden deuren waar alle vertrekken op uitkomen. Ook de eenvoudige spiltrap naar de verdieping wordt bereikt via een deur die op de gang uitkomt. Bijzondere onderdelen worden gevormd door twee schouwen, respectievelijk in de voorkamer rechts (O) van de gang en in de achterkamer links (W) van de gang. Voorts zijn in voor- en achterkamer links van de gang bijzondere stucplafonds aanwezig. Waardering De uit 1867 daterende voormalige burgemeesterswoning "Mariënhof" is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde en als historisch-functioneel hoofdonderdeel van het villacomplex. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510875
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Mariënhof: burgemeesterswoning in Midwoud

Mariënhof: koetshuis

Midwouder Dorpsstraat 24
Midwoud (Gemeente Medemblik)
Omschrijving Op rechthoekig grondplan gebouwd KOETSHUIS bij villa Mariënhof bestaande uit één bouwlaag onder flauw hellend en rondom ov..

Mariënhof: toegangshek, rijk gedecoreerd

Midwouder Dorpsstraat 24
Midwoud (Gemeente Medemblik)
Omschrijving Rijk gedecoreerd TOEGANGSHEK behorende bij het villacomplex Mariënhof bestaande uit geprofileerde gietijzeren pijlers met pi..

Stolpboerderij Jacobshoeve

Midwouder Dorpsstraat 28
Midwoud (Gemeente Medemblik)
Inleiding Rond 1875 in streek-eigen trant gebouwde STOLPBOERDERIJ van het gekeerde WestFriese type. De boerderij heet "Jacobshoeve" en sta..

Weidemolentje

Broerdijk 18
Midwoud (Gemeente Medemblik)
Weidemolentje; bouwjaar omstreeks 1880.

Klikjesmolen

Weidemolentje
Opperdoes (Gemeente Medemblik)
Weidemolentje; bouwjaar omstreeks 1880.

Kaart & Routeplanner

Route naar Mariënhof: burgemeesterswoning in Midwoud