Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Gemeentehuis Voorm. gemeentehuis (1896-1976) in Gieten

Gebouw

Brink 17
9461AR Gieten (gemeente Aa en Hunze)
Drenthe

Bouwjaar: 1896 1920 (uitbr.) 1950-1959 (verb.)


Beschrijving van Gemeentehuis Voorm. gemeentehuis (1896-1976)

Inleiding In 1896 als gemeentehuis gebouwde villa in eclectische stijl, centraal gelegen aan de Brink in Gieten, nu in gebruik als verzamelgebouw voor kantoren. Het gemeentehuis is een karakteristiek voorbeeld van de villa-achtige bebouwing waarmee de brink rond de eeuwwisseling verdicht werd. In 1920 is het gemeentehuis verbouwd en uitgebreid met een burgemeester- en een wethouderskamer en twee cachotten. De uitbouw is U-vormig, onder zadel- en platdak. Aan de westzijde van de uitbouw een entreepartij uit de jaren '50. De bescherming betreft het exterieur van het bouwdeel uit 1896. Omschrijving Villa opgetrokken in baksteen vanaf een gepleisterde plint over één bouwlaag onder met platte friese pannen gedekt schilddak. Op de nokeinden schoorstenen op basementen met diamantkoppen, afgedekt door kappen met profiellijstjes. De gevels hebben een pilasterstelling vanaf de plint met een verkropt hoofdgestel met architraaf, fries en kroonlijst. In de voorsprongen zijn festoenen aangebracht. De bakstenen pilasters hebben een gepleisterd kapiteel en vier diamantkoppen. Ter hoogte van de diamantkoppen hebben de gevels speklagen. De T-vensters zijn segmentboogvormig en hebben een omgetrokken profiellijst op consoles, met bol en cylinder-motief en met Louis XV kuif. In de symmetrische voorgevel (O) een middenpartij die het hoofdgestel doorbreekt. Op de begane grond in een segmentboogvormige portiek de entree, bestaande uit een dubbele paneeldeur met tondo en rondboog venster met sierrooster, onder een bovenlicht met segmentboog. De entree heeft een omgetrokken profiellijst die op gepleisterde pilasters staat. Boven de portiek gaat de gevel over in de dakkapel onder tongewelf. De gevel van de dakkapel heeft hoekpilasters en een rond gebogen kroonlijst, bekroond door een tuitstuk met sierhekwerk en een windvaan. In de geveltop een bifora met twee rondboog glasdeurtjes onder een profiellijst. Daarboven een gevelsteen met "gebouwd in 1896". Aan weerszijden van de entreepartij twee T-vensters. De oorspronkelijke stoep is gewijzigd om plaats te maken voor een hellingbaan. In beide zijgevels twee T-vensters gescheiden door een blindnis. Aan de zuidzuide is onder de vensters een lage moderne uitbouw gemaakt. Waardering Voormalig gemeentehuis van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang: - als oorspronkelijk bestuurlijk centrum - als karakteristiek voor de villa-achtige bebouwing - als onderdeel van een bijzonder gebied - vanwege de beeldbepalende ligging - vanwege de gaafheid van het type - vanwege de hoge esthetische waarde (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510861
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Het voormalige gemeentehuis aan de Brink van Gieten

Het oude gemeentehuis van Gieten is een rijksmonument op de Brink te Gieten.

Geschiedenis

Het oude gemeentehuis van Gieten werd gebouwd in 1896. Tot die tijd hield de burgemeester kantoor aan huis en werd er vergaderd in de plaatselijke herbergen Braams en Ottens. Rond 1896 ontstond er een discussie over de vestigingsplaats van het nieuw te bouwen gemeentehuis. De bewoners van Gieterveen en Bonnerveen zagen het nieuwe gemeentehuis graag in het veengedeelte van de gemeente verrijzen. De inwoners van de zanddorpen Gieten, Bonnen en de Veenhof kozen voor Gieten als locatie van het nieuwe gemeentehuis. Ondanks het feit dat er in het veengedeelte meer mensen woonden dan in het zandgedeelte, ondanks de financiële steun vanuit de bewoners van dit deel van de gemeente en ondanks de beschikbaarheid van een gratis bouwkavel koos de gemeenteraad van Gieten voor een nieuw gemeentehuis aan de Brink van Gieten. De kosten voor het nieuwe gemeentehuis bedroegen ƒ 6.236. Het gemeentehuis werd gebouwd in een eclectische stijl.

In 1920 vond er een uitbreiding plaats. In de jaren zeventig van de 20e eeuw werd een nieuw gemeentehuis aan de overzijde van de Brink, in een verbouwde villa van de ondernemer Udema, in gebruik genomen. Enkele gemeentelijke diensten bleven aanvankelijk gebruikmaken van het oude pand. In 1976 werd het voormalige gemeentehuis verkocht aan de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Hondsrug Noord. Nadat deze organisatie door fusie opging in Thuiszorg Drenthe (later Icare) werd het gebouw afgestoten. Het is thans een verzamelgebouw voor diverse bedrijven.


Monumenten in de buurt van Gemeentehuis Voorm. gemeentehuis (1896-1976) in Gieten

Woning Voorm. woning met winkel in eclectische stijl

Brink 20
Gieten (Gemeente Aa en Hunze)
Inleiding Voormalige woning met winkel, van rond 1900 in eclectische stijl. Centraal gelegen aan de Brink in Gieten. De winkel is karakteri..

Huize De Merel

Brink 11
Gieten (Gemeente Aa en Hunze)
Inleiding Villa gebouwd in 1921 in Art Nouveau-stijl, centraal gelegen aan de Brink in Gieten. De villa is een karakteristiek voorbeeld van..

Hazewind

Eexterweg 2A
Gieten (Gemeente Aa en Hunze)
Molen. Grote stellingmolen op stenen onderbouw uit 1853.

Hervormde Kerk van Gieten

Brink 8
Gieten (Gemeente Aa en Hunze)
Ned.Herv.Kerk. Inventaris: preekstoel XVIId, rouwkas voor Nicolaas Harmen van Echten 1742; smeedijzeren houder met doopbekken. Twee eiken co..

Toren Hervormde Kerk van Gieten

Brink 8
Gieten (Gemeente Aa en Hunze)
Toren van de Ned.Herv.Kerk van 1803. Klokkenstoel met gelui van twee klokken, waarvan een van een anonieme gieter, 1565, diam. 100 cm. en ee..

Kaart & Routeplanner

Route naar Gemeentehuis Voorm. gemeentehuis (1896-1976) in Gieten

Foto's (1)