Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Walenburg: historische tuin- en parkaanleg in Langbroek

Tuin Park Landgoed

Langbroekerdijk A 29
3947BC Langbroek (gemeente Wijk bij Duurstede)
Utrecht

Bouwjaar: middeleeuwen


Beschrijving van Walenburg: historische tuin- en parkaanleg

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Walenburg. De aanleg van de buitenplaats wordt bepaald door de rechthoekige grachtenstructuur van de omgrachte burcht en voorburcht. Verder verdeelt een slotenstelsel het terrein in rechthoekige percelen, die loodrecht op de Langbroekerwetering staan. De buitenplaats wordt aan de noordwestzijde ontsloten door een rechte oprijlaan komend vanaf de Langbroekerdijk, waar deze gemarkeerd wordt door twee natuurstenen pijlers met de naam 'WALEN' 'BURG'. De met eikenbomen beplante laan loopt door tot aan een weiland en fungeert tevens als zichtlaan. Ten westen van het huis maakt de laan een scherpe hoek en loopt achter het huis door met links de (voor)burcht en rechts enkele hakhoutpercelen. Op het terrein terzijde van Walenburg ligt een klein parkbosje (eiken). Binnen het formele kader is door mevrouw Canneman in 1965 een nieuwe tuin aangelegd, die een grote voorbeeldfunctie voor de volgende generatie tuinarchitecten heeft vervuld. Deze aanleg is door zijn geringe ouderdom (jonger dan vijftig jaar) thans nog voor de bescherming van ondergeschikte betekenis. Waardering HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Walenburg van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de middeleeuwse grachtenstructuur; - vanwege het ensemble van grachten, lanen en het bosje; - als voorbeeld van een gaaf bewaard kasteelterrein met burcht en voorburcht; - vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang tussen de verschillende onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 510851
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Walenburg: historische tuin- en parkaanleg in Langbroek

Sandenburg, oranjerie

Langbroekerdijk A 29
Langbroek (Gemeente Wijk bij Duurstede)
Omschrijving ORANJERIE, enigszins verhoogd gelegen in het midden van de buitenplaats, ten noorden van de oprijlaan. De op een rechthoekige ..

Sandenburg: tuinmanswoning

Langbroekerdijk A 29
Langbroek (Gemeente Wijk bij Duurstede)
Omschrijving TUINMANSWONING, tevens portierswoning, gelegen aan de zuidoostzijde, rechts van de oprijlaan. Het pand is opgetrokken op een k..

Sandenburg: toegangshek

Langbroekerdijk A 29
Langbroek (Gemeente Wijk bij Duurstede)
Omschrijving Het aan de Langbroekerdijk gelegen TOEGANGSHEK vormt de hoofdentree tot de buitenplaats Sandenburg. De oprijlaan wordt ontslot..

Sandenburg: parkaanleg

Langbroekerdijk A 29
Langbroek (Gemeente Wijk bij Duurstede)
Omschrijving De PARKAANLEG van de buitenplaats Sandenburg is omstreeks 1860 aangelegd binnen een oudere structuur. De aanleg is ontworpen i..

Walenburg: hoofdonderdeel

Langbroekerdijk A 29
Langbroek (Gemeente Wijk bij Duurstede)
HOOFDGEBOUW (Walenburg). Op een omgracht terrein ligt een middeleeuwse woontoren bestaande uit een onderbouw, drie bouwlagen en een zolder o..

Kaart & Routeplanner

Route naar Walenburg: historische tuin- en parkaanleg in Langbroek

Foto's (3)